Pracownicze Plany Kapitałowe odroczone

Firmy średniej wielkości będą mogły liczyć na przesunięcie terminu, w którym muszą wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitanowe. Takie zmiany przewiduje procedowany pakiet, nazwany przez polski rząd „tarczą antykryzysową”.
 Pracownicze Plany Kapitałowe odroczone
grafika: Tygodnik Solidarność nr 14/2020
Przesunięcie ma związek z epidemią wirusa COVID-19 oraz z zapowiadaną przez rząd pomocą dla firm, które borykają się ze skutkami gospodarczymi epidemii. Według ustawy o PPK średnie firmy, czyli takie, które zatrudniały od 50 do 250 osób na dzień 30 czerwca 2019 r., powinny już rozpocząć procedurę wdrażania u siebie PPK, do 24 kwietnia zobligowane są podpisać umowę o zarządzanie PPK, a do 11 maja umowę o prowadzenie PPK. Jednak w okresie epidemii wprowadzenie PPK wiąże się z komplikacjami. Utrudnione są chociażby konsultacje z pracownikami dotyczące wyboru instytucji finansowej. Takie konsultacje zgodnie z ustawą powinny być prowadzone w sposób, jaki został przyjęty w danej organizacji. Rzadko w której firmie konsultacje zwyczajowo były prowadzone poprzez elektroniczne środki komunikacji. Częściej polegały na spotkaniach w cztery oczy. Organizacja takich spotkań obecnie jest utrudniona. 
 
Nowe terminy
Jeśli „tarcza antykryzysowa” – czyli pakiet ustaw i rozporządzeń – zostanie przyjęta i zacznie obowiązywać, to obowiązek wprowadzenia PPK obejmie średnich przedsiębiorców w tym samym czasie co małych. Do 27 października 2020 r. będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. umowę o prowadzenie PPK. Późniejszy od pierwotnie zakładanego termin oznacza również przesunięcie pierwszych wpłat do PPK. Będzie je trzeba odprowadzać dopiero po podpisaniu umów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawcy wcześniej zawierali umowy związane z PPK.
Dla pracowników średnich przedsiębiorstw wprowadzenie PPK na jesieni tego roku, a nie wiosną, oznacza późniejsze rozpoczęcie oszczędzania w PPK i późniejsze nabycie uprawnień do wpłaty powitalnej.
 
 
Podmioty, które już posiadają PPK
W ramach „tarczy antykryzysowej” nie przewidziano zmian dla pracodawców, którzy już wprowadzili PPK. Uczestniczą w programie, a ich pracownicy w ramach programu oszczędzają tak, jak robili to do czasu wybuchu epidemii. 
Do tej pory znacząca większość pracodawców wywiązała się z obowiązku wprowadzenia PPK. PPK funkcjonują w 3,8 tys. dużych firm, a 1,1 mln pracowników oszczędza w nich pieniądze. W związku z wprowadzeniem PPK 209 dużych podmiotów wybrało alternatywne rozwiązanie, czyli Pracownicze Programy Emerytalne. Do PPE przystąpiło w zeszłym roku przeszło 150 tys. pracowników.  
Obowiązek utworzenia PPK do połowy 2021 roku obejmie wszystkie firmy i instytucje. 
Program PPK został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ma na celu zwiększenie poziomu oszczędności Polaków oraz wzmocnienie rynków finansowych. W przypadku PPK pracownicy, pracodawcy i państwo składają się na składkę pracownika, którą następnie instytucje finansowe do tego uprawnione, w ramach ustalonych zasad, próbują pomnożyć. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku pracownik otrzymuje zgromadzone i pomnożone pieniądze. 

Materiał powstał przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura