[Nasz Patronat] IV Europejski Festiwal Schumana. Nauka społeczna Kościoła w myśli papieży i doktrynie "S"

Relacja z panelu dyskusyjnego w ramach Europejskiego Festiwalu Schumana współorganizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który odbył się w dniu 16 maja, godz. 9.30-11.30 pt. Nauka społeczna kościoła w myśli świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Leona XIII i Sługi Bożego Roberta Schumana i doktrynie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przygotowanego i moderowanego przez prof. Wojciecha Gizickiego, KUL
 [Nasz Patronat] IV Europejski Festiwal Schumana. Nauka społeczna Kościoła w myśli papieży i doktrynie "S"
/ Papież Leon XIII, Wikipedia domena publiczna
Instytut Myśli Schumana w Warszawie jest organizatorem corocznego Europejskiego Festiwalu Schumana. W tym roku odbywa się już IV edycja tego wydarzenia. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne Festiwal musiał przenieść się ze Świątyni Opatrzności Bożej do Internetu. Kilkanaście wydarzeń festiwalowych -  dyskusje, seminaria, spotkania modlitewne - będą odbywać się w dniach 9 maja – 7 czerwca. Dotyczą one zarówno spraw społeczno-politycznych, kulturowych, jak i gospodarczych. 

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana który odczytał list od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników Festiwalu

W ramach tematyki panelu 2 podejmuje się refleksje nad Katolicką Nauką Społeczną w życiu i działalności wielkich postaci XX wieku. Spotkania dyskusyjne odbywać się będą w każdą sobotę maja i 7 czerwca w g. 9.30-11.30 na platformie Microsoft Teams. 23 maja odbyło się trzecie spotkanie w cyklu panelu 2 zatytułowane Omnia restaurare in Christo! Nauczanie Społeczne Papieża Leona XIII

Uczestnikami panelu byli Ks. Stanisław Fel, profesor KUL, socjolog, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL; Marek Lewandowski, Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność; Michał Michalski, profesor UAM, ekonomista, kulturoznawca, członek Rady Rodziny przy Premierze.
Papież Leon XIII był pierwszym pasterzem Kościoła, który w sposób otwarty wyszedł do świata. Otworzył Watykan, wskazywał na rolę wolności, demokracji i spraw społecznych. Encyklika Rerum Novarum stała się głównym dziełem inspirującym powstanie i ugruntowanie zasad Katolickiej Nauki Społecznej i wskazaniem dla ludzi pracy. 

Paneliści skoncentrowali woje odpowiedz na 2 kwestiach: 1. Jaki jest charakter i specyfika myśli Papieża Leona XII, nowatorskiego pasterza Kościoła XIX i XX w.? 2. Na czym polega uniwersalność,  aktualność myśli społecznej Kardynała w XXI w.

Ks. Stanisław Fel przypomniał o specyfice czasu w jakich pełnił posługę Papież Leon XIII. Dokonał analogii do współczesności twierdząc, że wówczas i obecnie Kościół został postawiony przed nowymi wyzwaniami. Jest to istotne w zrozumieniu znaczenia tego pontyfikatu. Ks. Fel podkreślał też znaczenie moralności w życiu społecznym i gospodarczym.

Marek Lewandowski zwrócił uwagę na ścisły związek nauczania papieża Leona XIII z ideami i codzienną aktywnością NSZZ Solidarność. Wskazał na znaczenie tego nauczania dla budowania dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Nie jest to proces łatwy ale Związek systematycznie podejmuje tę sprawę.

Michał Michalski wskazywał na pozostałe dokumenty Leona XIII, zwłaszcza encyklikę Arcanum divinae sapientia. Jest to związane z rodziną, jako podstawą życia społecznego i gospodarczego. Podkreślał także fakt konieczności czerpania z dorobku Kościoła gotowych i trawaych rozwiązań wielu problemów społecznych. 

Wszyscy Paneliści wskazywali na niezwykle istotną, nieprzecenioną rolę Papieża Leona XIII w życiu Kościoła na całym świecie. Jego wpływ na nowe wyzwania przełomu wieków był jednym  z kluczowych dla utrzymania jedności Kościoła i odkrycia nowego powołania nauczycielskiego.
Merytoryczna i rzeczowa dyskusja była wzbogacana przez komentarze i pytania kierowane m.in. za pomocą komunikatorów. 

Wnioski jakie można skonstruować z panelu to:
⦁    Konieczność nieustannego powrotu do bogactwa myśli społecznej Leona XIII, w tym szczególnie szerokie promowanie Katolickiej Nauki Społecznej i jej gotowych rozwiązań wielu problemów społecznych
⦁    Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych zajmujących się prawami pracowniczymi i prawami rodziny
⦁    Wskazywanie na aktualność przesłania Papieża, m.in. w obszarze dialogu społecznego, zwłaszcza w zakresie relacji pracownicy-pracodawcy. rozwoju gospodarki, praw pracowniczych i rodziny.

Tematyka kolejnego spotkania w panelu poświęconym Katolickiej Nauki Społecznej:

30 maja, g. 9.30-11.30
Nie lękajcie się! Nauczanie Społeczne Papieża św. Jana Pawła II
Bartosz Wieczorek, doktor UKSW, filozof, teolog, Centrum Myśli Jana Pawła II
Mieczysław Ryba, profesor KUL, historyk, członek Kolegium IPN
Ks. Robert Nęcek, profesor UPJPII, teolog, Konsultor ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Grzegorz Sokołowski, profesor PWT Wrocław, teolog, Sekretarz Rady Społecznej przy Metropolicie Wrocławskim

Życie i dzieła Papieża Jana Pawła II stanowią bogactwo wielu płaszczyzn społecznych. Papież jest postacią kluczową dla milionów ludzi na świecie. Polacy stanowią w tym względzie szczególną grupę. Debata wobec tych faktów może jednak dotyczyć tego na ile św. Jan Paweł II jest ważny z powodu Jego nauczania a jakie znaczenie ma Jego postać dla popkultury. 

relację sporządził prof. Wojciech Gizicki

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe