REKLAMA

Minister Zalewska: Wygaszanie gimnazjów. Szkoła podstawowa 8 lat, liceum 4 lata, technikum 5 lat

Na specjalnej konferencji prasowej Minister Edukacji Anna Zalewska zapowiedziała wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Zapowiedziała również przekształcenie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych w trzyletnie szkoły branżowe, z możliwością wydłużenia nauki do lat pięciu.
 Minister Zalewska: Wygaszanie gimnazjów. Szkoła podstawowa 8 lat, liceum 4 lata, technikum 5 lat
/ screen YouTube
Minister Edukacji wyjaśniła powody zmian oraz zapewniła, że są one poparte licznymi raportami i ekspertyzami oraz wielomiesięczną debatą. Według Anny Zalewskiej częste zmiany szkoły prowadzą do obniżenia jakości edukacji, a nie prowadzą, jak było zakładane do wyrównania szans dzieci z różnych środowisk. W jej opinii, popartej zdaniem ekspertów reforma edukacji z 1999 roku nie sprawdziła się.

Między innymi tzw. "profilowanie" okazało się zabiegiem fikcyjnym, ograniczono nauczanie przedmiotów przyrodniczych, wystąpił brak korelacji przedmiotów humanistycznych, rektorzy wyrażają negatywną ocenę przygotowania uczniów do podjęcia studiów

Wygaszanie gimnazjów ma się odbyć poprzez właczanie ich w struktury szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, w zależności od decyzji organów właścicielskich, samorządów, lub innych osób prawnych lub fizycznych. Nauczyciele mają przechodzić do nowych szkół razem ze strukturami.

Szkolnictwo zawodowe ma być rozwijane w ścisłej korelcji z rynkiem pracy.

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura