REKLAMA

"Skasować pojęcia mąż i żona". Ideały genderyzmu-elgiebetyzmu były realizowane już w sowieckiej Rosji

Atak na instytucję rodziny jaki przypuszczają dziś ideolodzy gender i LGBT w swojej marksistowskiej istocie, nie jest niczym nowym. Tuż po rewolucji powstało "Żenotdieł" czyli Ministerstwo Kobiet prowadzone przez towarzyszkę Aleksandrę Kołłontaj, które zajmowało się "wyzwalaniem kobiet z okowów rodziny", promocją mniejszości seksualnych i niszczeniem instytucji rodziny jako takiej, która uznana została za formę "ucisku". Ciekawy artykuł na ten temat opublikowała łódzka gazeta "Echo" w 1930 roku...
/ Pixabay.com

W artykule czytamy:

Losowanie kobiet w sowietach. Dziki plan "kwartalnych żon"

Wyższy urzędnik sowiecki, kierujący kolektywizacją na zebraniu ludności w Czingencie, oświadczył dosłownie: w imieniu Karola Marksa postanowiliśmy toporem socjalistycznym zadać śmiertelny cios dotychczasowemu ustrojowi rodziny. Dzieci będą wychowywane nie w rodzinie, lecz w kolektywach. Postanowiliśmy skasować całkowicie pojęcia: ”moja żona” i „mój mąż”

Kobiety odtąd przejdą w posiadanie kolektywne. Każda kobieta otrzyma specjalną kartkę rejestracyjną (!), poczem wśród mężczyzn kolektywu odbędzie się losowanie duplikatów tych kartek. Losowanie to rozstrzygnie, do kogo kobieta ma należeć (!)

Losowania takie mają się odbywać cztery razy do roku, tak, że kobieta będzie musiała żyć z mężczyzną, który ją wylosował przez kwartał.

Również w sowieckiej Rosji eksperymenty towarzyszki Aleksandry Kołłontaj zostały w końcu uznane za szkodliwe wobec rozpadu sowieckiego społeczeństwa, a Ministerstwo Kobiet rozwiązane.

Tutaj można obejrzeć gazetę w całości

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura