Piotr Duda: Wybór nowego RPO jest sprawą niezwykle pilną

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda spotkał się dzisiaj w kancelarii sejmu z Marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek. Wśród tematów najważniejszy dotyczył kandydata na Rzecznika Prawo Obywatelskich. Szef Związku przekazał stanowisko popierające kandydaturę prof. Piotra Wawrzyka oraz ocenił jako niedopuszczalne przeciąganie w czasie procedury wyboru.
 Piotr Duda: Wybór nowego RPO jest sprawą niezwykle pilną
dj

- „Solidarność” za niedopuszczalny uznaje przedłużający się stan niewyłonienia przez Polski Parlament Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania – przywołał Piotr Duda pani Marszałek fragment stanowiska Związku.

Zwrócił też uwagę, że nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji.

- To dlatego zdaniem Związku wybór nowego rzecznika jest niezwykle ważny i pilny – ocenił.

Podczas spotkania omawiano również sprawy natury ogólnej, jak relacje „Solidarności” z Kancelarią Sejmu, czy funkcjonowanie jej przedstawicieli w procesie legislacyjnym. Ważnym wątkiem były również kwestie walki z pandemią i przedłużającego się lockdownu, który staje się coraz większym zagrożeniem dla miejsc pracy.

 

 

ml

 


Ankieta
Czy Babcia Filomena wygra z Engelking i Grabowskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Babcia Filomena wygra z Engelking i Grabowskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura