REKLAMA

Negocjacje zbiorowe i sprawiedliwe warunki pracy kluczem do odbudowy Unii Europejskiej po pandemii

Liderzy związkowi i przywódcy polityczni odpowiedzialni za zatrudnienie i sprawy społeczne spotkali się w Porto by dyskutować o wdrożeniu Europejskiego filara spraw socjalnych w przeddzień rozpoczynającego się 7 maja unijnego Szczytu społecznego. Przekaz, który płynie ze Szczytu związkowego, jak określili go organizatorzy, jest jednoznaczny – nie może być powrotu do polityki oszczędności, która stanowiła odpowiedź na poprzedni kryzys ekonomiczny. „Istnieje alternatywa” – jak stwierdził wypowiadający się w czasie konferencji odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne w Komisji Europejskiej Nicolas Schmit.
 Negocjacje zbiorowe i sprawiedliwe warunki pracy kluczem do odbudowy Unii Europejskiej po pandemii
solidarnosc.org

Spotkanie miało pozwolić na przekazanie liderom politycznym UE wiadomości o tym co jest ważne dla pracowników w okresie walki z pandemią i jej gospodarczo-społecznymi skutkami oraz tym co ma wzmacniać UE po ustaniu pandemii. Już na wstępie Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ zwracał uwagę na to, że bez sprawiedliwości społecznej i akceptacji społeczeństwa wszelkie działania w sferze ekonomicznej nie będą możliwe. Dlatego też, jak przekonywał Visentini, koniecznie jest dalsze wzmacnianie wymiaru społecznego Europy. Szczególne znaczenie ma mieć w tym zakresie Europejski filar praw socjalnych. Podkreślał również, że powstanie planu działania na rzecz wdrożenia Filara socjalnego i spodziewana deklaracja realizacji tego planu to przede wszystkim sukces związków zawodowych.

To co zwracało uwagę w poszczególnych wypowiedziach licznych uczestników, tak związkowców jak i  zaproszonych polityków, to przede wszystkim nacisk na dialog społeczny i rokowania zbiorowe, które stanowić mają kluczową metodę tworzenia i realizacji rozwiązań dotyczących spraw społecznych i gospodarki. Ana Mendes Godinho, portugalska Minister Pracy, Sprawiedliwości i Ochrony Społecznej mówiła jasno, że „dialog społeczny jest jedyną drogą do tego, by poradzić sobie z momentem, w którym jesteśmy. Jest to jedyna droga do tego, by zagwarantować pokój społeczny w tak niespokojnych czasach.”

Wtórowało jej wielu innych mówców, którzy mówili o potrzebie wzmacniania rokowań zbiorowych i gwarancji prawa do zrzeszania się oraz do rokowań zbiorowych. Mówiono o tym, że wsparcie negocjacji zbiorowych to decyzja polityczna i to państwo ma narzędzia, by promować dialog społeczny. Przede wszystkim wskazywano na system zamówień publicznych, który powinien promować te przedsiębiorstwa, które respektują prawa związkowe i prowadzą dialog społeczny. Wiele uwagi poświęcono również projektowi dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

Szczyt społeczny będzie koncentrował się na sytuacji ludzi młodych. Dlatego też szczególną uwagę zwróciła bardzo mocna wypowiedź Przewodniczącej Komitetu Młodych EKZZ Tei Jarc, która zwracając się do uczestników spotkania mówiła – „mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, bo krzyczymy do was już od wielu lat i mamy dosyć tego, że nie jesteśmy słuchani, że jesteśmy wyłączeni z polityk, że nie jesteśmy włączeni w procesy decyzyjne, gdzie moglibyśmy zapewnić, że młodzi ludzie są traktowani równo i sprawiedliwie, mamy dosyć dokumentów pełnych ładnych słów, które nie zapewniają działań i realnej zmiany”. Mówiła także o tym, że młodzi szczególnie doświadczają trudnej sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią i to właśnie działania na rzecz realnego wdrożenia Europejskiego filara praw socjalnych mogą być właściwą odpowiedzią na te problemy.

Szczyt związkowy poprzedził europejski Szczyt społeczny, który odbędzie się w dniach 7-8 maja w Porto. Polskę będzie reprezentował Premier Mateusz Morawiecki. Szczyt zakończy się podpisaniem przez przedstawicieli państw członkowskich oraz europejskich partnerów społecznych wspólnej deklaracji dotyczącej wdrażania Europejskiego filara praw socjalnych.


Ankieta
Czy to już koniec Platformy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy to już koniec Platformy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura