REKLAMA

Kongres Nowej Ewangelizacji. Jaka będzie przyszłość Kościoła?

W Polsce odbywa się właśnie VI Kongres Nowej Ewangelizacji, współorganizowany przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji i Archidiecezję Łódzką.
Kongres Nowej Ewangelizacji Kongres Nowej Ewangelizacji. Jaka będzie przyszłość Kościoła?
Kongres Nowej Ewangelizacji / fot. A. Jakubiak

Kongres rozpoczął się 9 września br. w Łodzi. Wczorajszy dzień poświęcony był wyzwaniom duszpasterskim i zaproszeni byli na niego jedynie księża, którzy zebrali się gmachu łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego. Konferencję dla duchownych wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Dzisiejszy dzień zgromadził w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi uczestników wszystkich stanów - pięciu członków episkopatu, w tym Prymasa Polski, około setki kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie. Hasłem tegorocznego Kongresu jest "Miasto - Rewitalizacja".

Część rekolekcyjną Kongresu prowadzą Wspólnoty Jerozolimskie. Z kolei w bloku merytorycznym odbył się szereg konferencji i warsztatów.

Wykład wprowadzający w dzień dzisiejszy poprowadził kard. Lluís Martínez Sistach, emerytowany arcybiskup Barcelony. Tematem wyjściowym wykładu był przewodni tekst Kongresu z pierwszej adhortacji papieża Franciszka "Evangelii Gaudium" [Radość Ewangelii - tłum.]. Kardynał skupił się na mieście jako miejscu ewangelizacji, na jego charakterystyce, na rozrastaniu się terenów miejskich i nade wszystko na potrzebie wsłuchania się z miasto, w jego strukturę, w pytania stawiane przez żyjących tam ludzi, w ich potrzeby. Hierarcha uczulił słuchaczy, by nie próbowali Boga do miasta przynosić, ale by raczej zajęli się odkrywaniem, odsłanianiem Jego obecności w mieście.

Po kardynale głos zabrali kolejno prof. Bogusław Jasiński, filozof, autor wielu książek, prof. Kaja Kaźmierska, socjolog, badaczka zjawiska laicyzacji oraz ks. Tomáš Halík, profesor doktor habilitowany socjologii, doktor habilitowany teologii, doktor filozofii. Prof. Jasiński poprowadził dynamiczną konferencję na temat zmiany paradygmatu ewangelizacji, która brać się może z powrotu do źródła postrzegania poznania i zależności w świecie, swoistym wyzwoleniu ze spojrzenia kartezjańskiego ku pierwotnemu doświadczeniu obecności Boga, której nie trzeba rozumieć, wystarczy doświadczać.

Prof. Kaźmierska i ks. prof. Halik podjęli temat centrum i peryferii. Łódzka badaczka mówiła o socjologicznym aspekcie zjawiska, o wzajemnej zależności miejskiego centrum oraz peryferii, o zmianach, jakie zachodzą w strukturach miasta i skutkach, jakie to wywołuje w życiu społeczności, o ich zmieniających się potrzebach. Ks. Halik przeniósł temat na płaszczyznę teologiczną. Duchowny mówił o zmieniającej się strukturze wyznaniowej europejskich społeczeństw i o stojących przed Kościołem wyzwaniach na tym polu. O naglącej potrzebie zmian w podejściu do ewangelizacji. Ks. Halik podkreślił, że przyszłość chrześcijaństwa w Europie zależy od tego, jakie wypracuje ono metody w dialogu, w docieraniu do tych społecznych mas, które nie identyfikują się z żadną religią, ale nie uważają się jednocześnie za osoby niewierzące. W słowniku socjologicznym osoby takie noszą żargonowe miano "nonów". Kościół potrzebuje wyjść zatem na swoje własne peryferie lub też poza swoje granice.

Po południu mszę św. celebrował abp Wojciech Polak. Podczas kazania Prymas podjął temat uczniostwa Chrystusowego i sile świadectwa.

"Uczeń ma patrzeć na Mistrza, słuchać tego, co mówi Mistrz. (...) uczeń opowiada o Mistrzu, który ocalił mu życie (...) Pokora budowana jest zawsze na prawdzie, ona podpowiada, że belki i drzazgi nie tyle są w oczach i w życiu innych, tych drugich, ale w nas samych" - podkreślił hierarcha.

Dalszy blok merytoryczny rozpoczął ceniony polski teolog ks. dr Grzegorz Strzelczyk, który mówił na temat obecności Kościoła w internecie i to zarówno w kwestiach moralnych - etyki naszych działań na polu wirtualnym - jak i ewangelizacyjnych oraz obecności liturgicznej. Ks. Strzelczyk podjął także temat wykluczonych na tym polu oraz rozumienia wspólnoty w internecie.

Później uczestnicy mogli wysłuchać ks. Tomasza Matyjaszczyka i p. Agaty Kulczyckiej, którzy tematem "Spotkania na „krańcu świata": Jak być wiarygodnym, żeby brat mógł być wierzący?" dokonali płynnego wprowadzenia w część warsztatową Kongresu. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z następujących tematów: różnice pokoleniowe, skazani, bezdomni, małżeństwa niesakramentalne, homoseksualizm, rozczarowani Kościołem, kultura młodych, przemoc wobec kobiet i dzieci, ewangelizacja w sieci.

Wieczorna część wydarzenia obejmowała rekolekcje Wspólnot Jerozolimskich oraz podsumowanie całego dnia dokonane przez ks. Eugeniusza Plocha.

Jutro uczestnicy wezmą udział w kolejnych konferencjach oraz w dużym  wieczornym wydarzeniu ewangelizacyjnym na stadionie "Orła" w Łodzi.

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura