REKLAMA

Sondaż CBOS: Prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia związki zawodowe

46 proc. Polaków ocenia pozytywnie działalność związków zawodowych w Polsce, z kolei tylko 18 proc. badanych odnosi się do niej krytycznie – wynika z badania CBOS.
 Sondaż CBOS: Prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia związki zawodowe
/ pixabay

Według badania prawie 6 proc. Polaków deklaruje członkostwo w związkach zawodowych, co stanowi mniej więcej jedną dziesiątą pracowników najemnych (10,5 proc.). Większość ankietowanych należy do związków wchodzących w skład dużych organizacji – NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Rzadziej są członkami innych związków. CBOS wskazuje, że do związków zawodowych częściej należą kobiety (13 proc.) niż mężczyźni (9 proc.). Przynależność związkową nieco częściej deklarują pracownicy starsi niż młodsi.

Autorzy badania podkreślają, że poprawił się też odbiór działalności związków zawodowych w Polsce. Prawie połowa ankietowanych (46 proc.) postrzega ją jako korzystną dla kraju – to wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 2019 r. Z kolei prawie jedna piąta (18 proc.) ocenia negatywnie działalność związków zawodowych – spadek o 3 pkt proc. CBOS zaznacza, że wpływ działalności związków zawodowych na sytuację w kraju bardziej przychylnie postrzegają najmłodsi respondenci, mieszkańcy małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców), a także pracujący w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych, technicy, średni personel i robotnicy.

Rolę związków zawodowych w największym stopniu doceniają zwolennicy PiS i jego koalicjantów. Wyborcy KO odnoszą się do niej krytycznie. W ostatnich dwóch latach poprawiły się oceny efektywności związków zawodowych w zakresie obrony praw pracowniczych. Prawie jedna trzecia Polaków (32 proc. – wzrost o 5 pkt proc.) twierdzi, że związki zawodowe skutecznie bronią interesów pracowniczych. 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura