REKLAMA

Obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W czwartek, 25 listopada 2021 r., w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zorganizowano obchody na okoliczność 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP). W ramach obchodów rocznicy w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta msza, której przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Udział w nabożeństwie wzięli: komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, rektor – komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, profesorowie uczelni wraz z kadrą kierowniczą uczelni, przedstawiciele senatu uczelni, przedstawiciele związków zawodowych PSP, a przede wszystkim sami uczestnicy ówczesnego strajku.
 Obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
/ bryg. Karol Kierzkowski KG PSP

Po zakończonym nabożeństwie przy grobie ks. J. Popiełuszki, którego posługa w tamtych trudnych chwilach była siłą i nadzieją uczestników strajku i ich rodzin, odbyła się modlitwa i złożone zostały wiązanki kwiatów przez kierownictwo Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz reprezentacje roczników i przewodniczącego Komitetu Strajkowego WOSP. Wyrażając szacunek do tamtych wydarzeń, delegacje złożyły również wieniec pod tablicami upamiętniającymi strajk oraz postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które znajdują się przy wejściu do uczelni od ul. Juliusza Słowackiego. W trakcie składania kwiatów w hołdzie bohaterom wydarzeń włączono sygnały świetlne i dźwiękowe w samochodach szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W dalszej części obchodów w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyło się okolicznościowe spotkanie, które rozpoczęto złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP, wprowadzeniem pocztu sztandarowego SGSP oraz odegraniem hymnu państwowego. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe wyróżnienia uczestnikom wydarzeń sprzed 40 lat oraz została opowiedziana historia tych ważnych dni z listopada i grudnia 1981 roku, m.in. przypomniano genezę przebiegu i pacyfikacji strajku. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje, wiersze oraz pieśni związane z wydarzeniem.

Czterdzieści lat temu, z 24 na 25 listopada 1981 roku, studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) w Warszawie rozpoczęli strajk okupacyjny wymierzony w komunistyczne władze PRL. Studenci-podchorążowie nie zgadzali się na podporządkowanie zapisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym, które zakładały, iż podchorążowie mogli być kierowani do tłumienia społecznych protestów. W tych trudnych chwilach pociechą, która dawała nadzieję, była posługa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawiacy, rodzice, delegaci z uczelni wyższych i wielkich zakładów pracy gromadzili się pod murami WOSP, solidaryzując się ze strajkującymi. Walka odniosła moralne zwycięstwo, pomimo późniejszej brutalnej pacyfikacji strajku, która nastąpiła 2 grudnia 1981 roku. Studentów i wykładowców siłą usunięto ze szkoły, często bez możliwości powrotu.

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura