Oświatowa „S”: nie ma zgody na połączenie nowego systemu wynagrodzeń z pragmatyką zawodową

„Nie ma i nie będzie zgody na połączenie nowego systemu wynagrodzeń i pragmatyki zawodu nauczyciela” – podkreślono w stanowisku Zespołu Negocjacyjnego i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 Oświatowa „S”: nie ma zgody na połączenie nowego systemu wynagrodzeń z pragmatyką zawodową
/ pixabay.com

„Prowadzone od 15 listopada 2021 r. pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej negocjacje KSOiW z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczą wypracowania nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli, które jest realizacją uzgodnień zawartych z rządem w 2019 r. Niestety, podczas kolejnych spotkań MEiN z uporem proponuje przyjęcie nowego systemu wynagrodzeń tylko pod warunkiem powiązania go z tzw. pragmatyką zawodu nauczyciela, która fundamentalnie zmieni jego status zawodowy” – czytamy w stanowisku Zespołu Negocjacyjnego i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podkreślono w nim, że nie ma i nie będzie zgody Solidarności na połączenie nowego systemu wynagrodzeń i pragmatyki zawodu nauczyciela. „Z tego powodu zrezygnowaliśmy z udziału w spotkaniu zaplanowanym na 5 stycznia br., oczekując od ministerstwa jasnej deklaracji dotyczącej przedmiotu negocjacji. Powrót do rozmów jest możliwy pod warunkiem, że negocjacje będą dotyczyły tylko nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego na proporcjach do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – podano w piśmie.

Podkreślono w nim też, że nie ma i nie będzie zgody KSOiW NSZZ „Solidarność” na zwiększenie pensum dydaktycznego nauczycieli z 18 do 22 godzin tygodniowo, jak planuje MEiN. „Takie rozwiązanie doprowadzi do zwolnienia z pracy co najmniej 50 tys. nauczycieli w całym kraju” – szacują związkowcy. „Obrona miejsc pracy jest priorytetem Związku, dlatego protestujemy przeciwko propozycji zwiększenia pensum!” – dodali.

Oświatowa Solidarność przypomniała swoje stanowisko wobec proponowanego przez resort edukacji nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli. „KSOiW od dawna postuluje zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Chcemy, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego było naliczane proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w formule automatyzmu, tj. gdy zwiększa się za dany rok przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, to automatycznie wzrasta wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli” – czytamy w stanowisku.

Jednocześnie poinformowano w nim, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania „przyjmuje z zadowoleniem wielokrotnie zapowiadane przez ministra edukacji i nauki przywrócenie zapisu art. 88 Karty nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę”. „Oczekujemy, że uszanowanie znanej w prawie zasady lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli pewność wynikającą wprost z zapisu ustawy Karta nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę” – wskazali związkowcy.

Na koniec poinformowali, że w razie braku porozumienia z MEiN w sprawie nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego na proporcjach do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej KSOiW NSZZ „Solidarność” będzie domagała się od ministerstwa waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., która „zrekompensuje skutki inflacji oraz zapobiegnie dalszej pauperyzacji pracowników szkół i placówek oświatowych”.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe