Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA

Sąd Rejonowy w Krakowie przekazał do Sądu Okręgowego w Krakowie złożoną przez Ordo Iuris apelację w sprawie kierowniczki ds. zarządzano zasobami ludzkimi sieci IKEA, uniewinnionej w pierwszej instancji. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie. Powodem było zwolnienie pracownika, który na wewnętrznym forum firmy przytoczył fragmenty Pisma Świętego. Postępowanie zostało wytoczone przez prokuraturę. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris występują w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Prawnicy złożyli apelację od postanowienia sądu pierwszej instancji. Apelacja została przyjęta przez Sąd Rejonowy i przesłana do Sądu Okręgowego. Ciągle przed właściwym Sądem Rejonowym trwa również zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy.
 Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA
/ fot. Pixabay

„Zdaniem pełnomocników oskarżyciela posiłkowego wyrok pierwszej instancji zawiera szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, które doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie. To z kolei było powodem niezasadnego uznania, że oskarżona nie posiadała zamiaru dyskryminacji pokrzywdzonego. Sąd pierwszej instancji dowolnie oceniał zgromadzone dowody w sprawie zwłaszcza opinię biegłych opierając się na tych, które są korzystne dla oskarżonej. W związku z tym istnieje konieczność zweryfikowania prawidłowości postępowania sądu pierwszej instancji przez sąd odwoławczy” – skomentował sprawę adw. Maciej Kryczka, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

W 2019 r. Janusz Komenda – pracownik sieci IKEA, umieścił na forum wewnętrznym firmy dwa cytaty z Biblii odnoszące się do homoseksualizmu. Była to reakcja na propagowanie przez pracodawcę ideologicznych postulatów ruchu LGBT. Następnie Janusz Komenda został zwolniony. Rozwiązanie umowy miało być spowodowane domniemanym „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracownika”. W rzeczywistości, Janusz Komenda cieszył się pozytywną opinią kierownictwa, współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wiele razy podnoszone.

Działania firmy IKEA naruszyły liczne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP zapewniający wolność wyznania oraz art. 54 gwarantujący wolność posiadania i głoszenia poglądów. Podważone zostały również art. 11 ust. 3 i art. 18 ust 3a Kodeksu pracy, które zakazują dyskryminacji ze względu na wyznanie i poglądy. IKEA naruszyła też art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje swobodę posiadania i głoszenia swoich przekonań.

W związku z działaniami IKEA prowadzone są dwa postępowania sądowe. Jedno z nich zainicjował Ordo Iuris w sprawie o naruszenie prawa pracy przez pracodawcę. Toczy się ono przed Sądem Rejonowym dla Nowej Huty w Krakowie. Drugie postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę i dotyczy dyskryminacji pokrzywdzonego przez indywidualną oskarżoną, podejmującą decyzję o zwolnieniu pokrzywdzonego, zakończone w pierwszej instancji przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy.

Postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zostało zainicjowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w związku z doniesieniami medialnymi o dyskryminacji pracownika IKEA. Oskarżoną jest kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA w Krakowie. Postępowanie dotyczy naruszenia art. 194 Kodeksu karnego, zabraniającego dyskryminacji ze względu na wyznanie. Instytut Ordo Iuris występuje w nim jako oskarżyciel posiłkowy. Po wyroku uniewinniającym kobietę, wydanym przez Sąd Rejonowy, Instytut złożył apelację, która została przyjęta i zostanie rozpoznana przez sąd II instancji - Sąd Okręgowy w Krakowie. Trwa również zainicjowany przez Ordo Iuris proces dotyczący naruszenia przez IKEA prawa pracy. Prawnicy reprezentują Janusza Komendę, domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przekazania środków na cele charytatywne.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe