Zaproszenie na VII Europejski Festiwal Schumana 20 maj 2023 Ustroń

W roku jubileuszowym 60. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana we współpracy z Instytutem Myśli Schumana 20 maja 2023 w Ustroniu odbędzie się konferencja w duchu ekumenicznym, w ramach VII Europejskiego Festiwalu Schumana, pod hasłem „Quo Vadis Europo XXI wieku”.
Zaproszenie na Europejski Festiwal Schumana Zaproszenie na VII Europejski Festiwal Schumana 20 maj 2023 Ustroń
Zaproszenie na Europejski Festiwal Schumana / materiały organizatora

O godz. 9.00 odbędzie się Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu, w intencji powrotu Europy do chrześcijaństwa. Podczas Festiwalu będzie można obejrzeć występ zespołu regionalnego „Jetelinka”, w towarzystwie Józefa Brody i Antoniny Kraszewskiej. Organizatorzy konferencji kilka tygodni temu odwiedzili przyjaciółkę św. Jana Pawła II Dr Wandę Półtawską, która skierowała do uczestników wydarzenia wyjątkowe przesłanie – Słowo dla Europy. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, ekonomista prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, przygotował również przemówienie na temat – Robert Schuman jako spadkobierca wartości I Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy Europejski Festiwal Schumana ma charakter ekumeniczny, dlatego też został zaproszony dr hab. Jerzy Sojka, który wygłosi wykład – Kościół głosem wartości w debacie publicznej – perspektywa luterańska. Senator RP Tadeusz Kopeć przedstawi temat – O ekumenicznym wymiarze budowania jedności Europy, na przykładzie współpracy Roberta Schumana i Denisa de Rougemont.

Stawianie na odpowiedzialność człowieka podejmującego swoje niepowtarzalne powołanie służącego wspólnocie. Dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko – Społecznego, działającego w ramach Instytutu Myśli Schumana dr Marek Oktaba przypomni postaci patronów Starego Kontynentu podczas wykładu – „Cyryl i Metody – patroni Europy, „Dwa płuca” Europy i zapomniane braterstwo. Profesor ekonomii i finansów Kazimierz Dadak zaprezentuje temat – Społeczna nauka Kościoła a idea UE. Możliwości i rzeczywistość. Drugą częścią wydarzenia będzie panel społeczno-kulturalny. Uczestnikami panelu będą Ks. dr Mirosław Szewieczek, który przedstawi zagadnienie dotyczące budowania jedności w doświadczeniu Ruchu Focolari. Ks. Andrzej Czyż omówi historyczną wizytę papieża Jana Pawła II w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie 22 maja 1995 roku. Gościem z Czech będzie czeski duchowny rzymskokatolicki archidiecezji ołomunieckiej i Prezes Chrześcijańskiej Akademii Cyryla Metodego Ks. dr Jiří Koníček. Przedstawi on temat – Wyzwania katolicyzmu w Republice Czeskiej. Przewodniczący Rady Miasta Ustronia Marcin Janik omówi zagadnienie – Ekumenizm nośnikiem kultury.

Na koniec wydarzenia odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu, a po nim będzie miał miejsce koncert „Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego”, pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego, pt. Muzyka, która łączy. W trakcie trwania Festiwalu będzie można zakupić książki autorstwa dr Wandy Półtawskiej. Symbolem VII Europejskiego Festiwalu Roberta Schumana będzie rzeźba z brązu – Chrystus Ukrzyżowany autorstwa prof. Jana Hermy. Uczestnicy Festiwalu otrzymają również referat w formie drukowanej Andrzeja Georga – Ślady misji św. Cyryla i św. Metodego na Śląsku Cieszyńskim.

Organizatorzy VII Europejskiego Festiwalu Schumana: Senator RP Tadeusz Kopeć, Instytut Myśli Schumana, Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Fundacja Instytut Wyszehradzki.

Kilka słów refleksji o VII Europejskim Festiwalu Schumana:

Rzymski kościół „Domine Quo Vadis” przy starożytnej drodze Via Appia stoi w miejscu opisanego w legendzie spotkania św. Piotra z Jezusem Chrystusem. Piotr w roku 64 uciekał z Rzymu bojąc się śmierci podczas prześladowania, zaś Jezus szedł do Rzymu, by powtórnie zostać ukrzyżowanym, skoro jego uczniowie odmawiali doznać męczeństwa. W oddalaniu się Piotra od Rzymu możemy zobaczyć jakieś podobieństwo do dzisiejszego oddalania się Europy od swych chrześcijańskich korzeni. Piotr zadał Jezusowi pytanie „Domine Quo Vadis?”, czyli: Panie, dokąd idziesz? Analogiczne pytanie Europa winna dziś zadawać sama sobie. 9 listopada 1982 papież Jan Paweł II w Santiago de Compostella wołał do Europy: „Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata”.

W tym samym przemówieniu Jan Paweł II przypominał o patronach Europy, świętym Benedykcie z Nursji oraz świętych braciach Cyrylu i Metodym. Wskazywał przy tym gospodarczy wymiar ich dziedzictwa, bo w dziejach Europy dobrobyt materialny wzrastał równocześnie z dobrobytem kulturalnym i duchowym. Jak powiedział, benedyktyńskie „hasło ora et labora – módl się i pracuj – stało się ważną po dziś dzień regułą równowagi osobowej i
społecznej, zagrożonej przewagą mieć nad być”. Zaś o świętych Cyrylu i Metodym możemy powiedzieć, że potrafili odważnie przekraczać granice kultur i tradycji, przeciwstawiając się wznoszeniu murów oddzielających ludzi i narody. W encyklice Slavorum Apostoli Jan Paweł II pisał „Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego”.
W czasie brutalnego najazdu Rosji na Ukrainę wyraźnie dostrzega się miałkość ideologii promowanych przez wpływowe kręgi zachodnioeuropejskie. Rozglądając się za lepszymi podstawami rozwoju Europy, sięgajmy do korzeni chrześcijańskich, w które, wedle cytowanych wyżej słów z Santiago de Compostella, należy tchnąć życie.

Krótka biografia Roberta Schumana


Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 roku w Luksemburgu, w rodzinie francusko-niemieckiej. W młodości przeprowadził się z rodzeństwem do Lotaryngii, która była wówczas częścią Niemiec, a później do Francji. Schuman wykazał się dużym talentem i ambitnym duchem, co zaowocowało jego studiami prawniczymi i doktoratem prawa na Uniwersytecie w Strasburgu. Po ukończeniu studiów Schuman rozpoczął karierę prawnika i polityka. W 1919 roku został wybrany do francuskiego parlamentu jako przedstawiciel Lotaryngii. W ciągu swojej kariery politycznej pełnił wiele ważnych funkcji, m.in. ministra finansów, ministra spraw zagranicznych i premiera Francji. Jednak prawdziwe osiągnięcie i dziedzictwo Roberta Schumana leżą w jego roli w procesie integracji europejskiej. 9 maja 1950 roku, jako minister spraw zagranicznych Francji, zaproponował tzw. "Deklarację Schumana", która była początkiem integracji europejskiej i uważana jest za jeden z kamieni milowych w powstaniu Unii Europejskiej. W swojej deklaracji Schuman zaproponował, że Francja i Niemcy powinny zintegrować swoją produkcję węgla i stali. Ta propozycja miała na celu ustanowienie wspólnego zarządzania nad surowcami strategicznymi, aby zapewnić pokój i stabilizację w Europie. To była inicjatywa o dużym znaczeniu, ponieważ po raz pierwszy w historii, państwa europejskie zobowiązały się do współpracy w ramach instytucji ponadnarodowych. Efektem deklaracji Schumana było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (ECSC) w 1951 roku, która była prekursorem Unii Europejskiej. ECSC, wraz z późniejszymi wspólnotami, takimi jak Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), stanowiły podstawę procesu integracji europejskiej, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej w 1993 roku. Robert Schuman, ze względu na swoją rolę w procesie integracji europejskiej, uważany jest za jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. Jego wizja pokojowego współistnienia państw europejskich opartych na współpracy i solidarności, w przeciwieństwie do konfrontacji i rywalizacji, była nieoceniona. Jego postawa, która promowała wspólny interes, jedność i pokój między krajami, przyczyniła się do wzrostu zaufania i współpracy między narodami Europy.

Poza swoją rolą w procesie integracji europejskiej, Schuman pełnił również inne ważne funkcje, takie jak członka Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Był zdecydowanym zwolennikiem jedności europejskiej i kontynuował swoje zaangażowanie w promowanie idei integracji europejskiej, aż do swojej śmierci w 1963 roku. Dziedzictwo Roberta Schumana jest nadal obecne w Unii Europejskiej, która jest jednym z najważniejszych projektów politycznych i gospodarczych w historii świata. Jego wizja jedności i współpracy między państwami europejskimi ma duże znaczenie w obecnych czasach, w których Unia Europejska staje w obliczu wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych. Robert Schuman, polityk i ojciec założyciel Unii Europejskiej, pozostaje postacią cenioną za swoje zasługi w budowie wspólnego europejskiego projektu opartego na zasadach demokracji, praworządności i solidarności. Jego dziedzictwo powinno być kontynuowane w obecnych działaniach i decyzjach podejmowanych przez Unię Europejską, w dążeniu do utrzymania pokoju, stabilności i współpracy między krajami członkowskimi oraz w promowaniu wartości, na których została zbudowana Unia Europejska. Warto również zaznaczyć, że obecnie trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, który został ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym przez Kościół katolicki. Przez wielu jest on uznawany za swoisty autorytet dla współczesnych polityków.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Były doradca Margaret Thatcher: Haniebny atak na Polskę z ostatniej chwili
Były doradca Margaret Thatcher: Haniebny atak na Polskę

Kilka dni temu na łamach internetowej wersji The New York Times opublikowano skandaliczny artykuł dwójki dziennikarzy o polsko brzmiących nazwiskach - Jarosława Kuisza i Karoliny Wigury - "Polska nie jest przyjacielem "Zachodu". Artykuł wywołał potężne kontrowersje.

Ministrowie spraw wewnętrznych UE zdecydowali. Polska, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, zapłaci miliardy euro kar? z ostatniej chwili
Ministrowie spraw wewnętrznych UE zdecydowali. Polska, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, zapłaci miliardy euro kar?

Ministrowie spraw wewnętrznych, obradujący w czwartek w Luksemburgu, po kilkunastu godzinach negocjacji, przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

Ks. Janusz Chyła: Skarb Kościoła z ostatniej chwili
Ks. Janusz Chyła: Skarb Kościoła

Niejednokrotnie słyszałem: Nie chce mi się uczestniczyć we Mszy świętej. Nie mam czasu na chodzenie do kościoła. Nudzę się podczas liturgii. Smutne deklaracje. Podobnie jak ograniczanie udziału w największym cudzie na ziemi do spełniania obowiązku wynikającego z Bożego i kościelnego przykazania. Kierowanie się tylko taką motywacją wynika z braku zachwytu obecnością Chrystusa w sakramencie Eucharystii i słabej wiary.

Ukraina: Alarm przeciwlotniczy w całym kraju z ostatniej chwili
Ukraina: Alarm przeciwlotniczy w całym kraju

Na terytorium całej Ukrainy ogłoszono w czwartek wieczorem alarm przeciwlotniczy. Media poinformowały o odgłosach eksplozji w obwodzie czerkaskim.

Berlin: Aktywiści klimatyczni uszkodzili kilkadziesiąt aut. Na celowniku najdroższe modele z ostatniej chwili
Berlin: Aktywiści klimatyczni uszkodzili kilkadziesiąt aut. Na celowniku najdroższe modele

Co najmniej 35 samochodów w berlińskiej dzielnicy Pankow zostało uszkodzonych przez grupę radykalnych aktywistów klimatycznych w nocy ze środy na czwartek. W autach - za cel wzięto drogie modele, głównie typu SUV - poprzecinano opony, czym grupa pochwaliła się we wpisie na Twitterze – poinformował w czwartek portal „Tagesspiegel”.

W tłum uczestników procesji Bożego Ciała na warszawskim Ursynowie wjechał samochód z ostatniej chwili
W tłum uczestników procesji Bożego Ciała na warszawskim Ursynowie wjechał samochód

Dziś w całej Polsce odbywają się procesje Bożego Ciała. W większości przypadków przebiegają spokojnie, niestety na warszawskim Ursynowi doszło do przykrego incydentu.

Nie żyje amerykański aktor i komik z ostatniej chwili
Nie żyje amerykański aktor i komik

Nie żyje amerykański gwiazdor filmowy i komik Pat Cooper. Znany był najlepiej z takich produkcji jak "Aniołki Charliego", "Depresja gangstera" i "Kroniki Seinfelda". Odszedł w wieku 93 lat.

Zaproszenie na konferencję: „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? z ostatniej chwili
Zaproszenie na konferencję: „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?"

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbędzie się konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”.

Jest nowy sondaż. Zmniejsza się dystans pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską z ostatniej chwili
Jest nowy sondaż. Zmniejsza się dystans pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską

Najnowszy sondaż IPSOS dla portalu DoRzeczy.pl ukazał aktualne preferencje polityczne Polaków. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że Polacy najwyższym zaufaniem darzą Zjednoczoną Prawicę, która uzyskała 35 proc. Jest to taki sam wynik, jaki partia miała 20 maja 2023 roku.

Polska wygrała z aborterkami przed ETPCz z ostatniej chwili
Polska wygrała z aborterkami przed ETPCz

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie musiał wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wstrzymania przeniesienia trójki sędziów - napisała m.in. we wtorkowym oświadczeniu przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Emerytury
Stażowe