REKLAMA

Oczekiwania i opinie studentów na temat rynku pracy

Zaledwie 13 proc. studentów ankietowanych przez portal Praca.pl we wrześniu 2016 r. oceniło rynek pracy jako otwarty na młodych. Ponad połowa ankietowanych uważa, że sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia młodych ludzi jest niezbyt dobra a możliwości są tylko dla wybranych.
 Oczekiwania i opinie studentów na temat rynku pracy
/ www.pexels.com

36 proc. ankietowanych studentów źle ocenia rynek pracy. Według nich pracodawcy wymagają dużego doświadczenia i młodzi ludzie nie mają szans na satysfakcjonującą pracę.

Z raportu Hays Global Skills Index wynika, że problem leży w niedopasowaniu kompetencji. Programy studiów nie są dostosowane do aktualnego popytu, absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną, brak im natomiast wiedzy praktycznej i doświadczenia.

Pracodawcy z kolei niechętnie inwestują w młodych. Szukając kandydata idealnego, wolą zatrudnić kogoś z doświadczeniem. Receptą na wyrównanie podaży i popytu kompetencji jest współpraca edukacji i biznesu. Eksperci Hays Poland przewidują, że liderzy biznesu będą coraz chętniej uczestniczyć w kształceniu przyszłych kadr.

Ważne jest również podejście samych studentów – trafny wybór kierunku kształcenia, duża aktywność podczas studiów i szybkie wejście na ścieżkę kariery zawodowej.

Aż ponad 93% studentów biorących udział w badaniu portalu Praca.pl uważa, że karierę najlepiej rozpocząć jeszcze na studiach. Ponad 55% jest za tym, żeby odbyło się to już na pierwszym lub drugim roku.

Pytani o praktyki zawodowe studenci, w znacznej części, bo aż w niemal 38% stwierdzili, że nie wynieśli z nich zbyt dużo, ale nie uznają tego czasu za całkowicie stracony. 14% badanych twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu ma teraz wymarzoną pracę i dużo się nauczyło. Jedynie 12% oceniło swoje praktyki jako bezwartościowe. Co trzeci badany dzięki praktykom rozwinął kompetencje i zdobył cenne doświadczenie.

Według ponad połowy ankietowanych, najważniejsze podczas praktyk jest zdobycie doświadczenia i wiedzy. Studenci doceniają też ambitne zadania oraz możliwość pracy z doświadczonymi ekspertami. Mniej ważne jest dla nich poznawanie nowych osób i budowa sieci kontaktów biznesowych.

Prawie 50% ankietowanych nie planuje podjęcia żadnych dodatkowych studiów. Blisko 35% rozważa studia podyplomowe, 17% studia doktoranckie, a jedynie co dziesiąty student myśli o studiach MBA.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest, według portalu Praca.pl, dobrze postrzegane przez pracodawców. Warto więc rozważyć uzupełnienie edukacji. Kandydat, który się na to decyduje, jest postrzegany jako osoba, której zależy na ciągłym rozwoju i która jest specjalistą w swoim fachu. Dodatkowa inwestycja w studia może zaprocentować awansem, nową propozycją pracy bądź spełnieniem zawodowych celów i pragnień.

Anna Grabowska


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura