REKLAMA

Jacek Czaputowicz: Wspieramy wysiłki Turcji na proeuropejskiej ścieżce

"Polska, Rumunia i Turcja to trzy kraje wschodniej flanki NATO. Wszystkie trzy państwa opowiadają się za utrzymaniem silnych więzi w ramach NATO, za zachowaniem jego jedności i solidarności" – powiedział minister Jacek Czaputowicz na zakończenie dzisiejszych konsultacji polsko-rumuńsko-tureckich dotyczących bezpieczeństwa.
 Jacek Czaputowicz: Wspieramy wysiłki Turcji na proeuropejskiej ścieżce
/ MSZ TWITTER
Gospodarzem spotkania był turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoglu, stronę rumuńską reprezentował minister Teodor Meleşcanu.

Ministrowie rozmawiali na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi NATO w roku, w którym Sojusz obchodzi 70. rocznicę swojego powstania. Szefowie dyplomacji trzech państw odnieśli się przede wszystkim do współpracy transatlantyckiej oraz działań UE na rzecz bezpieczeństwa.

"Utrzymanie bliskich relacji między europejskimi sojusznikami a Stanami Zjednoczonymi jest kluczowe"

- podkreślił minister Jacek Czaputowicz.
Szczególną uwagę rozmówcy poświęcili niestabilnej sytuacji na wschodzie i południu Europy.

"Popieramy podejście 360 stopni w działaniach NATO"

- powiedział minister Jacek Czaputowicz zwracając uwagę, że potrzebujemy silnego zaangażowania Sojuszu w bezpieczeństwo regionalne – od Bałtyku przez Morze Czarne, po Morze Śródziemne. W trakcie spotkania ministrowie omówili m.in. sytuację na Ukrainie i w Gruzji w kontekście rosyjskiego zaangażowania w tych krajach. Podkreślili uznanie dla integralności terytorialnej tych państw.

"Działania rosyjskie w sposób negatywny wpływają na poziom bezpieczeństwa w całym regionie Morza Czarnego. Aby zapobiec dalszej rosyjskiej agresji, popieramy wzmocnienie zaangażowania NATO w regionie. Kierunek ten został określony podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Waszyngtonie.

"Rozumiemy europejskie aspiracje Turcji i wspieramy jej wysiłki na proeuropejskiej ścieżce. Turcja to także ważny partner Polski, jeśli chodzi o współpracę przemysłów obronnych"

- podkreślił szef polskiego MSZ. "Turcja w szczególności może odgrywać ważną rolę w działaniach na rzecz stabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich" - ocenił szef polskiego MSZ.

"Jest też ważna z uwagi na proces warszawski. Zapraszamy Turcję do aktywnego udziału w grupach roboczych, które powstaną w następstwie Konferencji ministerialnej poświęconej bezpieczeństwu i pokojowi na Bliskim Wschodzie, którą w lutym br. zorganizowaliśmy wspólnie z USA w Warszawie"

- powiedział minister Jacek Czaputowicz.

Spotkania tzw. "Trilogu" odbywają się regularnie od 2016 r. Ich celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej i południowej flanki NATO oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Poprzednie spotkanie w tym formacie odbyło się we wrześniu 2018 r. w Bukareszcie.? Ministrowie zapowiedzieli, że kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie.
 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura