Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - protest EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zorganizowała 25 lutego protest w formie happeningów przed siedzibami Komisji Europejskiej.
 Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - protest EKZZ
/ EKZZ

Wydarzenie to było częścią dążenia EKZZdo włączenia dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć do pakietu dotyczącego równości płci, który Komisja ma przedstawić w przyszłym miesiącu.

EKZZ uważa, że przejrzystość wynagrodzeń jest realistycznym sposobem na rozwiązanie problemu niekiedy nieświadomych uprzedzeń i dyskryminacji, które doprowadziły do 16% różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie. Wzywa więc do:

  • zakazu stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płacowej w umowach;
  • obowiązkowego corocznego audytu płac (w tym wszystkich premii) uzupełnionego o grzywny za nieprzestrzeganie przepisów;
  • prawa pracowników do żądania od kolegów danych dotyczących wynagrodzenia, w tym informacji o wynagrodzeniu ze względu na płeć;
  • wsparcia dla rokowań zbiorowych jako najlepszego sposobu na wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;
  • zasad mających na celu powstrzymanie pracodawców przed ukrywaniem się za prywatnością, ochroną danych lub obciążeniem administracyjnym.

Zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ, Esther Lynch stwierdziła:
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Europie - potrzebujemy lepszych przepisów prawnych, które zagwarantują, że w końcu osiągniemy równość wynagrodzeń ponad 60 lat po tym, jak zasada ta została zapisana w traktatach europejskich. "Komisja powinna skorzystać ze zbliżającej się okazji i włączyć do pakietu w sprawie równości płci odpowiednie zapisy, aby położyć kres tajemnicy dotyczącej wynagrodzeń zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby zdemaskować niedocenianie pracy kobiet, która leży u podstaw tej utrzymującej się nierówności".

aw


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe