REKLAMA

Ubezpieczenie od utraty dochodu – na czym polega?

Niestety zdarzają się sytuacje, na skutek których można szybko stracić płynność finansową. Nagłe pozbawienie dochodów wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Właśnie dlatego warto pomyśleć o swojej przyszłości w szerszej perspektywie i zastanowić się nad ochroną na wypadek takiej sytuacji. Aby ją zapewnić, towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły ofertę ubezpieczeń od utraty dochodu.
 Ubezpieczenie od utraty dochodu – na czym polega?
/ grafika własna
Ubezpieczenie od utraty dochodu – co to takiego i komu może się przydać?

Polisa na życie to zabezpieczenie, na które decyduje się stosunkowo duża grupa osób. Niewiele z nich jednak wie, że umowa z ubezpieczycielem może zawierać postanowienia dotyczące odszkodowania w związku z utratą dochodu.

Ubezpieczenie od utraty dochody może być zawarte w standardowej polisie na życie. W takiej sytuacji jej koszt nieco wzrasta. Może być także oddzielnym produktem – zawierana jest wtedy osobna umowa.

Kiedy ubezpieczony utraci źródło dochodów, firma, w której wykupił polisę, wypłaci mu odszkodowanie – może być ono wypłacane na przykład przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Warto, aby o takim zabezpieczeniu pomyślały osoby mające poważne zobowiązania finansowe. Odszkodowanie może pokrywać między innymi spłatę rat kredytu bankowego, co pozwala uniknąć zaległości i związanych z nimi odsetek.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie, jeżeli ubezpieczony utracił dochód?

Każdy, kto utracił dochód i był ubezpieczony na wypadek takiej sytuacji, powinien jak najszybciej zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Wypłata odszkodowania będzie możliwa najczęściej wtedy, gdy:
  • doszło do rozwiązania stosunku o pracę między ubezpieczonym a jego pracodawcą
  • pracodawca ubezpieczonego przestał prowadzić działalność gospodarczą
  • sam ubezpieczony zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą i wyrejestrował ją z odpowiedniej ewidencji.
To, na jaką kwotę odszkodowania można liczyć, zależy ściśle od warunków zawartej umowy. Właściciel polisy może otrzymywać od 1 000 zł do nawet 5 000 zł przez określoną liczbę miesięcy. Zdarza się, że kwota ta jest zależna od wysokości rat kredytu spłacanego przez ubezpieczonego.
Czy każda utrata dochodu wiąże się z wypłatą odszkodowania?

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, jaki rodzaj utraty dochodu podlega wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia. Niestety nie mogą na nie liczyć ci, którzy sami wypowiedzieli umowę pracę, a także ci, których umowa została rozwiązana na skutek porozumienia stron lub wygasła. Ubezpieczenie nie obejmuje także utraty dochodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło.

Ubezpieczenie nie przyda się też w sytuacji, kiedy ubezpieczony został zwolniony przez spółkę, której udziałowcem jest bliska mu osoba lub gdy zwolnienie nastąpiło na skutek wybuchu wojny, zamieszek i strajku.

Więcej o tym, jak wybrać dobre ubezpieczenie od utarty dochodu przeczytasz na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-od-utraty-dochodu-na-czym-polega/137.html. Zobacz i podejmij właściwą decyzję.

Artykuł Sponsorowany

 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura