REKLAMA

Broszura informacyjna dla Twój ePIT

Twój ePIT to specjalna usługa dla podatników, której założenie polega na tym, że na postawie posiadanych baz danych, to organy przygotowują dla podatników roczne rozliczenia. Zasadniczo Twój ePIT rusza od początku lutego każdego roku, by zgodnie z najwcześniejszą datą złożenia PIT - umożliwić przygotowanie i złożenie zeznania od 15 lutego. Obecnie rozliczane są PITY 2021, czyli deklaracje opisujące sytuację finansową podatnika za 2020 rok.
 Broszura informacyjna dla Twój ePIT
e-pity.pl

Artykuł Sponsorowany

 

  1. Korzystanie z Twój ePIT – zasady ogólne

W celu skorzystania z Twój ePIT, należy wykorzystać narzędzia e-Urzędu Skarbowego na dedykowanych oficjalnych stronach internetowych lub wczytać Twój ePIT w profesjonalną aplikację do PIT online. W obu przypadkach system musi zidentyfikować użytkownika (należy się zalogować).

Z usługi Twój ePIT, przy rozliczeniu PIT 2021, skorzystać mogą podatnicy rozliczający formularze PIT 37 oraz PIT 38 oraz osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej rozliczające się na formularzach PIT 28 i PIT 36. W tym miejscu zaznaczyć warto, że w przypadku tych dwóch ostatnich zeznań (PIT 28 i PIT 36), usługa Twój ePIT nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Takie zeznania nie będą również automatycznie akceptowane.

  1. Logowanie do Twój ePIT – autoryzacja podatnika

Zasadniczo ustawodawca przewidział różne sposoby logowania: poprzez dane identyfikacyjne, przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną oraz za pomocą aplikacji mObywatel. Te same sposoby autoryzacji podatnik powinien spotkać w odpowiednich aplikacjach do PIT online - czyli dane podatkowe, profil zaufany i aplikacja mObywatel.

W zakresie danych autoryzacyjnych, potrzebne będą: numer identyfikacyjny PESEL lub NIP, a także data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za 2019 rok, kwota przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 rok, kwota nadpłaty / podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 rok. W przypadku logowania profilem zaufanym lub przez aplikację mObywatel, należy wcześniej uzyskać dostęp do tych sposobów potwierdzania tożsamości.

  1. Możliwość działania w systemie Twój ePIT

Po zalogowaniu się do aplikacji, podatnik może przyjąć 5 różnych dróg postępowania:

  • po pierwsze, podatnik może nie zrobić nic (nie podjąć żadnych działań) - w takim wypadku przygotowane dla niego zeznania PIT 37 i PIT 38 zostaną uznane za złożone w ostatnim dniu terminu (uwaga: PIT 28 i PIT 36 nie);
  • po drugie, może zaakceptować swoje zeznanie bez dokonywania zmian i od razu pobrać dokument poświadczający złożenie PIT 2021 - czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To rozwiązanie pozwala szybciej złożyć PIT niż automatyczne zaakceptowanie;
  • trzecią opcją, którą ustawodawca przygotował dla podatników, jest możliwość wskazania Organizacji Pożytku Publicznego, na którą podatnik życzy sobie przekazać 1% swojego podatku;
  • czwarta droga, to dokonanie odpowiednich zmian w zeznaniu (a następnie zaakceptowanie go i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru);

Ankieta
Czy to już koniec Platformy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy to już koniec Platformy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura