REKLAMA

Likwidacja OFE - zdaniem "Solidarności" przeniesienie środków do ZUS jest lepszym rozwiązaniem

- NSZZ „Solidarność” nie może zaakceptować planowanej domyślności decyzji ubezpieczonych o przekazaniu środków z OFE do IKE. Efektem zakończenia funkcjonowania OFE powinny być świadczenia dożywotnie, a więc z FUS – ocenia rządowy projekt przeniesienia środków z OFE na IKE Prezydium Komisji Krajowej. Uważa, że lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie środków do ZUS.
 Likwidacja OFE - zdaniem
gov.pl

W swojej opinii Prezydium KK uważa całkowitą likwidację OFE za zasadną.

- NSZZ „Solidarność” uznaje potrzebę zakończenia funkcjonowania OFE. Stanowisko to wynika z dotychczasowych działań składających się przede wszystkim na transfer większości środków z OFE na subkonto ubezpieczonego w FUS oraz wprowadzenia dobrowolności odprowadzania części składki na OFE. Działania te oznaczały likwidację dywersyfikacji sposobów oszczędzania co było pierwotnym celem reformy ubezpieczeń społecznych końca XX wieku.


Nie zgadza się natomiast z projektowanym automatyzmem, że bez wyraźnej dyspozycji ubezpieczonego środki zgromadzone na OFE mają trafić na Indywidualne Konta Emerytalne. Konieczna jest wymuszona decyzja ubezpieczonego. W tym celu niezbędna jest kampania informacyjna.


- NSZZ „Solidarność” wnosi o zaniechanie powyższej opcji domyślnej, tak aby uczestnik sytemu musiał dokonać świadomego wyboru. Wymaga to przeprowadzania szerokiej kampanii informacyjnej – czytamy w opinii.


Prezydium zwraca też uwagę, że bez poznania planowanego „Nowego ładu” trudno jest oceniać projekt całościowo.


- Pragniemy także podkreślić, że w chwili obecnej w momencie gdy nieznane są szczegółowe założenia Nowego Ładu w zakresie nowych rozwiązań podatkowych, wysokości kwoty wolnej od podatku oraz innych elementów mających bezpośredni i pośredni wpływ na system emerytalny i długofalowe bezpieczeństwo socjalne ubezpieczonych nie ma racjonalnej możliwości dokonania oceny całokształtu Projektu.


W tym kontekście zdaniem „Solidarności” lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie środków do ZUS.


- Efektem zakończenia funkcjonowania OFE powinny być świadczenia dożywotnie, a więc z FUS. Co więcej należy założyć, że konta IKE bez dalszych stałych wpłat nie będą miały znaczenia dla poziomu świadczeń wypłacanych w wieku poprodukcyjnym. W dłuższym okresie czasu, w wielu przypadkach ich niewielki kapitał zostanie „skonsumowany” przez opłaty pobierane przez podmioty zarządzające.


Całość opinii można przeczytać tutaj>>>


ml


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura