REKLAMA

„Głos pracownika”: Protest pracowników cywilnych policji

Od stycznia 2022 roku funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymają co miesiąc o 500 zł „na rękę” więcej. Podwyżki nie dotyczą jednak pracowników cywilnych, dlatego ci wchodzą w spory zbiorowe.
 „Głos pracownika”: Protest pracowników cywilnych policji
/ T. Gutry

O wynagrodzeniach dla pracowników cywilnych policji i ich postulatach płacowych w programie „Głos Pracownika” opowiadała Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. – Coraz więcej komend sukcesywnie wchodzi w spory zbiorowe. Dotyczą one różnych zagadnień, ale w szczególności wzrostu zasadniczego wynagrodzenia pracowników. Komendy policji nadal są urzędami, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a komendy powiatowe policji zajmują ostatnie miejsce z najniższym miesięcznym przeciętnym wynagrodzeniem – wskazywała Iwona Adamczyk-Rosinka.


Jednym z przykładów, jak kształtują się wynagrodzenia pracowników cywilnych policji, jest niedawno zamieszczone ogłoszenie o pracę. W województwie pomorskim poszukiwany jest specjalista wydający pozwolenia na broń. Proponowane wynagrodzenie brutto wynosiło około 2,8 tys. zł. – To jest nasz chleb powszedni. Nasze wynagrodzenia, niezależnie od tego, na jakie stanowisko jesteśmy przyjmowani do pracy, czy jest to inspektor, specjalista, czy starszy specjalista, oscylują właśnie wokół takich kwot. Wielokrotnie podkreślałam, że spłaszczenie wynagrodzeń jest niesamowicie odczuwalne. O ile wzrosło najniższe wynagrodzenie, to dla wielu pracowników nic za tym nie poszło. Pracownicy zajmujący stanowiska specjalistów, odpowiedzialni merytorycznie za bardzo istotne sprawy dla policji, zarabiają na takim właśnie poziomie – podkreślała Adamczyk-Rosinka.

 

***
Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik? Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy? Gdzie łamane są prawa pracownicze? I co wtedy zrobić? To tylko część tematów, którymi zajmują się reporterzy Radia Gdańsk. Nowa audycja „Głos pracownika” w każdy poniedziałek o godz. 12.30, a także na stronie www.radiogdansk.pl.
Audycja „Głos pracownika” powstaje we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura