"Polski Ład jest zyskiem w portfelach zwykłych ludzi". Zaskakująca opinia dziennikarza Gazety.pl

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowej dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”.
banknoty stuzłotowe
banknoty stuzłotowe / Pixabay.com

Wprowadzanie zmian wiązało się niewątpliwie z pewnym chaosem i błędami, do którego odnosili się politycy Zjednoczonej Prawicy:

Czas na wyciąganie wniosków, również personalnych, na pewno za jakiś czas przyjdzie; w tej chwili kluczowe jest to, aby Polacy skorzystali na Polskim Ładzie

- mówił rzecznik rządu Piotr Müller

- Patrząc chłodno: Polski Ład jest katastrofą w elitarnych mediach, ale zyskiem w portfelach zwykłych ludzi. Jasne, ludzie ci są teraz wkurzeni, ale irytacja minie, a pieniądz zostanie Finansowy efekt Ładu niweluje jednak inflacja, a przez to polityczny bilans może być bliski zeru

- ocenia tymczasem Jacek Gądek dziennikarz portalu Gazeta.pl

 

Informacja ekspertów Solidarności

Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali informację, w której przedstawiono nowe rozwiązania podatkowe. Poniżej wyjaśnione zostały wybrane i najistotniejsze zagadnienia z opracowania. Całość dostępna TUTAJ.

Skala podatkowa oraz nowe progi podatkowe 

Od 1 stycznia 2022 r. roku zaczną obowiązywać zmiany w skali podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego, przewidziane dla dochodów osobistych – 17 i 32 proc., podwyższony zaś został pierwszy próg skali podatkowej z dotychczasowego 85 528 do 120 000 zł. oraz będzie obowiązywała nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł, a tym samym kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 5100 zł. 

Kwota wolna od podatku wzrośnie od 1 stycznia 2022 r. do 30 tys. zł 

Kwota wolna od podatku będzie stosowana dla wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. I co ważne, kwota ta będzie zastosowana w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero w rozliczeniu rocznym. Pozwoli to na skorzystanie z niej już w trakcie roku podatkowego. Skutkiem stosowania do tej pory innej kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego, a innej kwoty w rozliczeniu rocznym było to, że podatnicy nisko zarabiający odzyskiwali kwotę wolną dopiero w rozliczeniu rocznym, a teraz będzie tak, że już w trakcie roku podatkowego. 

Wspólne rozliczenie małżonków  

Ustawa wprowadziła korzystną zmianę dotyczącą warunków wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Dotychczas takie rozliczenie było możliwe w przypadku małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy. Obecne rozwiązanie daje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli nastąpiło ono w trakcie roku podatkowego. Zmiana dotycząca wspólnego opodatkowania będzie obejmowała już rozliczenie roczne PIT za 2021 rok. Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 rok jest możliwe pod warunkiem, że istnieje między nimi wspólność majątkowa, która nie ustanie w trakcie roku podatkowego. Dzięki temu małżonkowie nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, tak jak miało to miejsce dotychczas. 

Ulga na dzieci 

Ulga na drugie dziecko wynosi 1112 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł,  na czwarte i kolejne dzieci 2700 zł. W przypadku gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który jest limitowany i nie może przekroczyć sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Jednak już od 2023 r., czyli w rozliczeniu za 2022 rok, zmienią się zasady jej odliczania. Na podstawie nowych przepisów tzw. dodatkowy zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ulga podatkowa dla samotnego rodzica  

Od 2022 roku będzie obowiązywała zmieniona ulga podatkowa dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Będzie ona wynosiła 1500 zł. Odliczenia dokonuje się od podatku, a nie od dochodu. 

Pracujący seniorzy 

Poszerzono katalog zwolnień o przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Składki związkowe 

Polski Ład wprowadził odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie. Skorzystać z odliczenia będzie można w rozliczeniu rocznym za rok 2022. Możliwość skorzystania z ulgi w praktyce oznacza, że wydatkując na składki rocznie 300 zł w ciągu roku, w rozliczeniu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł. 

Ulga dla „klasy średniej” 

Ulga zacznie obowiązywać w 2022 r. Uprawnione do ulgi są: osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).  

Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody (kwota brutto) w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5700– 11 140 zł miesięcznie). Podatnicy będą mogli z niej skorzystać na dwa sposoby: rozliczając się miesięcznie bądź wyliczając w deklaracji składanej w 2023 r. 

Ulga zgłaszana w deklaracji rocznej będzie wyliczana wg specjalnego wzoru. Przykłady: 

Pracownica zarabia 5800 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 489,88 zł [(5800 x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17].  

Pracownica zarabia 9000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 11 123,53 zł [(9000 zł x (–7,35%) + 9829zł) ÷ 0,17].  

W obu przypadkach kwotę ulgi trzeba będzie odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne) 

W przypadku rozliczenia miesięcznego kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu oblicza się według wzoru. Przykłady: 

Pracownik zarabia 7000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 512,35 zł [(7000 zł x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17].  

Pracownica zarabia 11 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 62,23 zł [(11 000 zł x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17]. 

Ulga rehabilitacyjna  

Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną adresowaną do osób niepełnosprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne. Zmiany polegają na doprecyzowaniu i dodaniu nowych tytułów wydatków uprawniających do odliczenia od podstawy opodatkowania. 

Lista podlegających odliczeniu wydatków rehabilitacyjnych zostanie rozszerzona o wydatki poniesione m.in. na: 

• odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne), 

• zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2280 zł, 

Pełną listę i szczegółowe wyjaśnienie powyższych zmian można znaleźć w opracowaniu Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dostępnym TUTAJ


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe