Sąd zmniejszył wyrok przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych, pozwanemu przez działaczkę LGBT

Sąd Apelacyjny w Warszawie częściowo uwzględnił apelację od wyroku Sądu Okręgowego przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Powództwo wobec organizacji wytoczyła Marta Konarzewska – aktywistka LGBT. Pozew dotyczył opinii przekazanej przez Stowarzyszenie dyrekcjom szkół, dotyczącej zajęć z tzw. edukacji seksualnej. Organizacja została zobowiązana do zapłaty 2 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, wraz z ustawowymi odsetkami, a także do opublikowania przeprosin za naruszenie czci działaczki. Wcześniej Sąd Okręgowy nakazał zapłatę 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz przeprosiny również za samo opublikowanie wizerunku Marty Konarzewskiej, czego nie podtrzymał Sąd Apelacyjny. Stowarzyszenie reprezentowali prawnicy Ordo Iuris, którzy, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia, podejmą decyzję o dalszych krokach prawnych w imieniu Stowarzyszenia.
Młotek sędziowski Sąd zmniejszył wyrok przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych, pozwanemu przez działaczkę LGBT
Młotek sędziowski / Pixabay.com

W 2016 r. Stowarzyszenie skierowało do władz szkół i ministra edukacji opinię o szkodliwości zajęć z permisywnej edukacji seksualnej – tzw. warsztatów antydyskryminacyjnych i „kodeksu równego traktowania”. Eksperci organizacji w liście otwartym przedstawili przebieg i treść tego typu programów oraz metody docierania z nimi do placówek oświatowych. Poinformowali również o poglądach osób prowadzących zajęcia i o podmiotach z nimi powiązanych.

Organizacje LGBT, wspierane przez „Gazetę Wyborczą”, zorganizowały zbiórkę pieniędzy na siedem pozwów przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych o domniemane naruszenie dóbr osobistych. Pozwy wpłynęły w imieniu prof. Małgorzaty Fuszary - współodpowiedzialnej za przyjęcie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej, Marty Konarzewskiej - aktywistki LGBT, uczestniczki akcji „Szturm na szkoły”, usuniętej niegdyś za obsceniczność z „Parady Równości”, oraz Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Pismo Stowarzyszenia zawierało „informacje powszechnie dostępne w publikacjach i materiałach edukacyjnych kursów antydyskryminacyjnych". Mimo to, pozywające organizacje zarzuciły Stowarzyszeniu naruszenie dóbr osobistych i zażądały przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Co istotne, większość pozwów skierowano w imieniu osób lub organizacji, które nie zostały nawet wymienione w treści materiałów przekazanych szkołom.

W sprawie wytoczonej przez Martę Konarzewską, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie nakazujące Stowarzyszeniu zapłatę 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz opublikowanie przeprosin za naruszenie czci aktywistki i opublikowanie wizerunku kobiety bez jej zgody. Sąd Apelacyjny zmniejszył kwotę zadośćuczynienia do 2 tys. zł. Stowarzyszenie nie będzie również musiało przepraszać działaczki za wykorzystanie jej wizerunku poprzez użycie w materiałach przekazywanych szkołom jej zdjęcia z warszawskiej „Parady Równości”. W opinii sądu, zachowanie Marty Konarzewskiej podczas manifestacji miało charakter bardzo śmiałego performance, wykraczającego poza przyjęte społecznie normy, którego celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej. Ponadto, powódka powinna być świadoma, że w takiej sytuacji będzie fotografowana.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe