Coraz goręcej w Wodach Polskich

„Całkowity brak zrozumienia problemów, nie tylko płacowych w Wodach Polskich; odmawianie Organizacji Związkowej NSZZ «S» PGWWP korzystania z praw ustawowych oraz brak jakichkolwiek innych już możliwości działań w zakresie sporu o wynagrodzenia zmusza Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ «Solidarność» w PGWWP do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu referendum strajkowego w obronie płac pracowniczych przed działaniami Pracodawcy, które kształtowane są niesprawiedliwie, chaotycznie i na poziomie uwłaczającej jałmużny” – napisał Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „S” PGWWP.
 Coraz goręcej w Wodach Polskich
/ NSZZ "Solidarność" Region Małopolska

Zdaniem związkowców prezes Wód Polskich zlekceważył i zbył milczeniem pismo z dnia 12 maja br. dotyczące rzeczowych propozycji w zakresie posiadanych zwiększonych środków funduszu płac, które mogłyby stać się przedmiotem rozmów w ramach sporu zbiorowego.

„Pracodawca podjął działania uniemożliwiające Organizacji Związkowej NSZZ «Solidarność» w Wodach Polskich kontaktowanie się z pracownikami przez wewnętrzną pocztę elektroniczną oraz utrudniające informowanie załogi o przebiegu sporu zbiorowego i wydarzeniach z nim związanych. Skutkiem tych działań jest dyskryminacja części pracowników w zakresie dostępu do ważnych informacji. Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ «Solidarność» w PGWWP uznaje takie postępowanie za utrudnianie działalności związkowej” – napisali przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” w PGWWP domaga się przyznania wzrostu płac wszystkim pracownikom według ustalonych zasad, realizujących zarówno postulaty sporu zbiorowego, jak i intencję rządu Rzeczpospolitej o waloryzacji płac, w obliczu galopującej inflacji. „Komitet nie zgadza się z przyjętą formułą wymuszanych, indywidualnych wzrostów płac, bez odpowiednich dokumentów prawa pracy, określających stosunki wynagrodzeń w Wodach Polskich, a także z wielokrotnym przyznawaniem wybranym pracownikom podwyżek i poniżaniem wieloletnich pracowników poprzez przyznawanie nowo przyjętym osobom zawyżonych wynagrodzeń” – piszą związkowcy.

Działania Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w PGWWP uzyskały poparcie Krajowego  Zjazdu Delegatów, który obradował w maju w Zakopanem. Delegaci napisali w stanowisku: 

„Krajowy Zjazd Delegatów domaga się od Ministra Infrastruktury i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie natychmiastowych działań, prowadzących do zakończenia konfliktu pomiędzy NSZZ «Solidarność» a Prezesem Wód Polskich oraz zaprzestania szykanowania, szkalowania dobrego imienia oraz lekceważenia jedynego reprezentatywnego związku zawodowego jakim jest NSZZ «Solidarność»” [pisownia oryginalna – przyp. red.].

Z kolei przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „S” Zbigniew Kuszlewicz w liście do ministra infrastruktury wyraża nadzieję, że ministrowi, podobnie jak stronie związkowej, zależy na uzdrowieniu sytuacji. 

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe