„Chcemy jeszcze intensywniej współpracować”. Porozumienie pomiędzy KSPS NSZZ „S” a Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców

Ceremonia podpisania „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju dialogu oraz współpracy na rzecz innowacyjności i rozwoju sektora przemysłu spożywczego” odbyła się 12 lipca w warszawskiej siedzibie KK NSZZ „Solidarność”. Z ramienia Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego podpisali ją przewodniczący Zbigniew Sikorski i jego zastępca Andrzej Nowacki. Z kolei Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców reprezentowali Prezes Małgorzata Skonieczna oraz Andrzej Gantner, członek Zarządu Federacji.
 „Chcemy jeszcze intensywniej współpracować”. Porozumienie pomiędzy KSPS NSZZ „S” a  Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców
/ fot. M. Żegliński

Jak napisano w porozumieniu, strony zawarły ją w celu rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz zapewnienia ich rozwoju poprzez działania innowacyjne, w tym poprzez przeniesienie dobrych praktyk wynikających z doświadczeń prowadzenia dialogu społecznego na poziomie krajowym i europejskim. Dzięki wspólnym działaniom partnerzy chcą m.in. umacniać pozycję przedsiębiorstw z sektora spożywczego działających w Polsce, zapobiegać konfliktom społecznym oraz sporom zbiorowym poprzez wypracowanie wspólnej platformy dialogu społecznego, wspólnie działać na rzecz zapewnienia właściwych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia, relacji osobistych i ambicji zawodowych pracowników, a także poszanowania ich godności , uwzględniając jednocześnie zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzna, a także umacniać więzi między pracownikami i pracodawcami.

Strony porozumienia działają w przekonaniu, że ochrona interesów przedsiębiorstw sektora spożywczego jest wspólnym celem, a oparta o zaufanie współpraca pomiędzy pracodawcami, a pracobiorcami jest najbardziej efektywną ekonomicznie i społecznie metodą jej realizacji” - napisano w deklaracji. Dodano, że współpraca w ramach sektora przetwórstwa żywności powinna być efektywna w wymiarze ekonomicznym i społeczno-zawodowym. „W szczególności Strony będą współdziałać w następujących dziedzinach : kreowania wizerunku sektora jako szansy rozwoju polskiej gospodarki, aktywnego uczestnictwa w pracach legislacyjnych, współpracy z Administracją Rządową oraz Parlamentem RP w celu rozwoju sektora spożywczego, monitoringu oraz wdrażania procedur zapobiegania konfliktom społecznym, organizowania szkoleń , konferencji , paneli problemowych, działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków zatrudnienia pracowników, w tym w obszarze bhp i ochrony zdrowia oraz wymiany doświadczeń, przenoszenie „dobrych praktyk” oraz kreowania działań w ramach dialogu społecznego”.

Obecny podczas spotkania Minister z Kancelarii Prezydenta RP Paweł Szrot, powiedział:

- Gratuluję podpisania porozumienia. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami od początku roku pokazują, jak ważna i kluczowa jest branża spożywcza i jak istotne jest zaopatrzenie w produkty spożywcze. Dziękuję w imieniu prezydenta za to, że aktywnie państwo w tym procesie uczestniczycie.

W imieniu przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” podczas spotkania wypowiadał się jego zastępca, Bogdan Kubiak.

- Przykładaliśmy dużą wagę do tego, by w ramach Rady Dialogu Społecznego powstał zespół ds. przemysłu spożywczego. Porozumienie w tej branży jest ważnym etapem rozwoju dialogu społecznego w Polsce – przekonywał.

Prezes PFPŻ Małgorzata Skonieczna z kolei mówiła po podpisaniu porozumienia:

- Branża spożywcza jest istotną gałęzią polskiej gospodarki. Ważna jest współpraca i wzajemne zrozumienie potrzeb pracowników i pracodawców. Zrzeszamy największe firmy produkujące żywność na rynek w Polsce i w innych krajach europejskich. Nie funkcjonowalibyśmy tak dobrze, gdybyśmy nie mieli przyjaciół. Porozumienie to zwieńczenie wieloletniej współpracy. Działamy razem od dawna. Więc to nie początek, ale miłe spotkanie wśród przyjaciół.

Zbigniew Sikorski komentował zaś po spotkaniu:

- Bardzo się cieszę, że to porozumienie dzisiaj zostało podpisane i nasza wieloletnia współpraca z PFPŻ została sformalizowana. Idą trudne czasy dla wszystkich, także dla naszej branży, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby ta branża mogła produkować dobre produkty i żeby nie były one za drogie. Będziemy chcieli rozmawiać ze stroną rządową na temat możliwych ulg dla branży spożywczej pod kątem cen energii i gazu. Porozumienie sprawi, że będziemy, mam nadzieję, jeszcze intensywniej współpracować, w szczególności w trójstronnym zespole branżowym ds. branży spożywczej, ale też i w wielu innych ważnych dla branży sprawach – komentował po spotkaniu Zbigniew Sikorski.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe