Stolica Apostolska: „nie” dla ataków na elektrownie atomowe

- Energia jądrowa, medycyna i obiekty badawcze nie mogą być celem ataków podczas wojny – powiedział podczas konferencji ONZ poświęconej przeglądowi Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, która odbywa się w Nowym Jorku od 1 do 26 sierpnia, abp Gabriele Caccia. Szef watykańskiej delegacji powtórzył stanowisko Stolicy Apostolskiej, że energia atomowa powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów pokojowych.
 Stolica Apostolska: „nie” dla ataków na elektrownie atomowe
/ pixabay.com/Thomas Wolter

Stolica Apostolska przypomina, że „Protokół I Konwencji Genewskich zakazuje ataków na elektrownie jądrowe i wzywa do utrzymania ochrony obiektów cywilnych jako priorytetu w agendzie międzynarodowej, w tym ochrony obiektów jądrowych”. Obecnie na świecie działa łącznie 440 reaktorów jądrowych, co stanowi jedną piątą globalnej energii niskoemisyjnej, kluczowej dla walki ze zmianami klimatu. - W miarę jak nasz wspólny dom doświadcza skutków kryzysu środowiskowego - zauważył Caccia - zajęcie się problemem niedoboru żywności i wody ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zagrożenia osób na świecie. Technologia jądrowa przyczyniła się również do zrównoważonego rozwoju poprzez wspomaganie walki z rakiem, poprawę wydajności upraw, ochronę zasobów wodnych i monitorowanie zanieczyszczenia oceanów - stwierdził hierarcha.

Potwierdzając swoje zaangażowanie w Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), Stolica Apostolska wzywa do integralnego, a nie technokratycznego czy wyłącznego podejścia do wykorzystania technologii jądrowych: takiego, które uwzględnia, zgodnie z zaleceniami Papieża Franciszka, że wszystko jest ze sobą powiązane, od krzyku ziemi do krzyku ubogich.... - Ziemia, nasz dom - zauważył arcybiskup - zaczyna coraz bardziej przypominać ogromną górę śmieci. Każdego roku produkuje się setki milionów ton odpadów, z których znaczna część nie ulega biodegradacji i jest wysoce toksyczna oraz radioaktywna. Często nie podejmuje się żadnych działań aż do momentu, gdy zdrowie ludzi zostaje nieodwracalnie naruszone.

Nowe przełomowe odkrycia w dziedzinie badań jądrowych wskazują na możliwość zapewnienia energii, która nie będzie miała negatywnego wpływu na klimat i zdrowie. Zadaniem państw, sugeruje przedstawiciel Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku, jest „odbudowa środowisk dotkniętych wypadkami nuklearnymi i wydobyciem uranu, pomoc ludności cierpiącej ich skutki, uzgodnienie długoterminowych rozwiązań w zakresie składowania wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych”. Stolica Apostolska - podsumowuje – „z zadowoleniem przyjmuje otwarcie banku MAEA dla nisko wzbogaconego uranu w Kazachstanie i wzywa do większego zaangażowania w wielostronne uporządkowanie jądrowego cyklu paliwowego”, aby promować, zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Franciszka, „porządek światowy oparty na jedności rodziny ludzkiej, bazujący na szacunku, współpracy, solidarności i współczuciu” i aby przeciwstawić „logice strachu etykę odpowiedzialności”.

Vatican News / Nowy Jork


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe