Kolejne antypracownicze propozycje reform na Ukrainie

Mimo oporu związków zawodowych liberalizacja rynku pracy na Ukrainie postępuje. Po niedawno oprotestowanym, także przez Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę, projekcie ustawy liberalizującym ukraiński rynek pracy (w ubiegłym tygodniu został podpisany przez Prezydenta Ukrainy i obowiązuje od 19 sierpnia) Ministerstwo Gospodarki Ukrainy zaproponowało kolejny pakiet reform pt. „O pracy”, który wedle analiz Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU), nie uwzględnia norm regulujących istotne kwestie w prawie pracy. Tym samym, wedle KVPU uznaje go za nieakceptowalny.
 Kolejne antypracownicze propozycje reform na Ukrainie
/ pixabay.com

Jak można przeczytać w opinii KVPU do projektu ustawy „O pracy” „autorzy projektu są zwiedzeni fałszywą ideą “równości stron w umowie o pracę”, która nie koresponduje ze współczesną doktryną międzynarodowych standardów prawa pracy i prowadzi do negatywnych konsekwencji”.

Dalej, KVPU w swojej opinii pisze, iż „projekt zakłada znaczną liberalizację prawa pracy, co w konsekwencji prowadzi do istotnego ograniczenia ochrony pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza on mechanizm destrukcji zasad państwa socjalnego i praworządnego poprzez całkowite wyeliminowanie państwa z regulowania stosunków pracy”.

Zdaniem KVPU „projekt łamie Konstytucję Ukrainy, zwłaszcza artykuł 43, który mówi, że każdy ma prawo do pracy, co obejmuje możliwość zarabiania na życie w pracy, którą dobrowolnie wybierze lub, na którą dobrowolnie się zgadza; Państwo stwarza  warunki dla obywateli do pełnej realizacji prawa do pracy, gwarantuje równe szanse w wyborze profesji oraz rodzaju wykonywanego zawodu. W projekcie brakuje pewnych prawnych instytucji, które zapewniłyby gwarancję realizacji prawa do pracy. Kwestie takie jak: specyfika pracy młodocianych, praca kobiet, czy bezpieczeństwa zdrowia i życia w pracy nie są regulowane. Jedno z głównych zadań regulacji  państwowej polegające na zapewnieniu przyzwoitych warunków pracy i przeciwdziałanie ubóstwu wśród ludzi pracujących, nie jest osiągnięte.

Podobnie jak w przypadku ostatnich reform, tak i w tym wypadku KVPU stwierdza, że projekt ustawy narusza postanowienia międzynarodowych aktów ratyfikowanych przez Ukrainę, zwłaszcza konwencji i rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących stosunków społecznych i pracowniczych, które Ukraina zobowiązała się wdrożyć w drodze do członkostwa UE. Wśród nich wymienić można choćby takie zagadnienia jak minimalny wiek zatrudnienia, praca dzieci, zwalnianie pracowników, stawka minimalna, prawa do reprezentacji w przedsiębiorstwie.

Jak wskazuje KVPU „w wyniku tej ustawy dojdzie do masowego łamania praw pracowniczych i opuszczania Ukraińskiego rynku pracy przez najbardziej wykwalifikowanych pracowników” i podkreśla, że „prace nad projektem ustawy powinny odbywać się przy technicznym wsparciu Międzynarodowej Organizacji Pracy i z udziałem Ukraińskich naukowców i ekspertów z uwzględnieniem dialogu społecznego”. „Pozwoliłoby to na uniknięcie nieporozumień i zapewniło konsekwentny ruch w stronę wdrożenia na Ukrainie Kodeksu pracy, jako wzór implementacji międzynarodowych i europejskich standardów w tej dziedzinie” – kończy swoją opinię KVPU.

wg/rs


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe