Nowy projekt KK NSZZ „Solidarność” dot. Cyfryzacji Rynku Pracy

Od dnia 1 września 2022 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła realizację nowego, międzynarodowego projektu zatytułowanego „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”.
fot. pixabay.com Nowy projekt KK NSZZ „Solidarność” dot. Cyfryzacji Rynku Pracy
fot. pixabay.com

Projekt ten oparty jest na dokumencie „Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” – podpisanym 22 czerwca 2020 r. przez reprezentatywne organizacje partnerów społecznych na poziomie europejskim (wersja ENwersja PL), który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z transformacją cyfrową dotyczącą m.in.: technologii produkcji, modeli biznesowych, szkoleń pracowników, pracy zdalnej oraz sposobów zarządzania w firmach.

Uchwała Programowa XXIX Zjazdu NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że „nowe technologie, zwłaszcza cyfrowe, powodują, że powstaje przestrzeń do dyskusji nt. czasu pracy i konieczności wprowadzenia ułatwień w łączeniu życia prywatnego i zawodowego”. Uchwała uwzględnia także zagrożenia dla pracowników wynikające z coraz szybszego tempa robotyzacji w Polsce, powodującego automatyzację miejsc pracy oraz zagrożenia dla zdrowia pracowników, które związane są ze zmianami technologicznymi i informatycznymi w miejscu pracy.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła wprowadzenie tych zmian w firmach i wykorzystywanie rozwiązań opartych na cyfryzacji i usługach internetowych. W reakcji na pandemię większość badanych firm zmieniło przede wszystkim sposób wykonywanej pracy, a komunikację z klientami i dostawcami oparto głównie na narzędziach cyfrowych. Pociąga to za sobą także liczne zagrożenia, gdyż do praktyk cyfrowych gigantów wchodzi inwigilacja (wgląd w dane osobowe), dyskryminacja (wykluczenie użytkowników) czy manipulacja (np. mikrotargetowanie w celach handlowych i politycznych). Dodatkowe zagrożenie stanowi wprowadzanie przez pracodawców algorytmów do oceniania przydatności pracowników, które decydują m.in. o premiach lub awansach.

Z tego względu konieczne staje się przybliżenie partnerom społecznym, w tym członkom NSZZ „Solidarność”, wyzwań związanych z galopującym procesem cyfryzacji obejmującym sferę zawodową i prywatną. Dodatkowo w obliczu starzejącego się społeczeństwa i narastającej „dziury demograficznej” coraz bardziej nieodzowny jest udział pracowników starszych na rynku pracy i prowadzenie dla nich szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

KK NSZZ „Solidarność” po raz kolejny inicjuje w Polsce oraz innych krajach europejskich działania na rzecz wdrażania i promocji siódmego już dokumentu ramowego europejskich partnerów społecznych – oficjalnego rezultatu dialogu autonomicznego na poziomie europejskim. Do tej pory  KK NSZZ „Solidarność” poprzez pozyskane w ramach projektów fundusze europejskie zaangażowana była w kształtowanie krajowej polityki zatrudnienia poprzez wdrożenie w Polsce czterech takich Porozumień (dotyczących: stresu, przemocy i nękania w pracy, włączających rynków pracy, aktywizacji starszych pracowników i współpracy międzypokoleniowej) oraz dwóch Europejskich Planów Działań (na rzecz równości płci oraz zatrudniania młodych). Efekty dotychczasowych projektów zostały częściowo włączone do obecnie obowiązującego prawa i znacznie przyczyniły się do poprawy stosunków przemysłowych w krajach partnerskich oraz podniesienia poziomu i kultury dialogu społecznego.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 10 organizacji z 5 krajów. Liderem projektu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, współwnioskodawcami są: CISL (Włochy), BLOCUL (Rumunia), Konfederacja Lewiatan (Polska), Fundacja Instrat (Polska), a partnerami „wspierającymi”: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), związki zawodowe: LPS „Solidarumas” (Litwa), KSS (Macedonia Północna) oraz organizacje pracodawców – LDK (Litwa) oraz OEM (Macedonia Północna).

Managerem projektu jest Karol Nosal – kontakt: k.nosal@solidarnosc.org.pl.

Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ.

Treść Porozumienia  w języku polskim można znaleźć TUTAJ.

Treść Porozumienia w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.


kn


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe