Andrzej Burnat ponownie pokieruje Regionem Płockim NSZZ "S". Piotr Duda: Ochrona pracy to sól działalności związkowej

Podczas XXIX Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Płockiego na Przewodniczącego Regionu ponownie został wybrany Andrzej Burnat. Jednym z gości Zjazdu był przewodniczący KK NSZZ "S" Piotr Duda.
Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ
Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ "S", 28 kwietnia 2023 / fot. M. Żegliński

Przewodniczący, pełniący tę funkcję także w poprzedniej kadencji, wygrał dziś większością spośród 107 głosów.

"Udało nam się zwiększyć liczbę członków Związku"

- Bardzo się cieszę, że członkowie związku ponownie mi zaufali. Odbieram to jako wielkie zobowiązanie i przyzwolenie na dalszy rozwój związku. Nie wszystko nam się udało w tamtej kadencji zrealizować, choć w tak trudnych warunkach, jak pandemia i później wybuch wojny, udało nam się zwiększyć liczebność Regionu Płockiego z 6200 członków do ponad 7500. Naszym celem jest 10000 członków

- powiedział Andrzej Burnat po wyborach.