Dziś Święto Dziękczynienia i wprowadzenie relikwii św. Królowej Jadwigi do Świątyni Opatrzności Bożej

Wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie głównym punktem obchodzonego dziś XVII Święta Dziękczynienia. W tym roku towarzyszy mu hasło „Dziękujemy za służbę człowiekowi”. Przypomniane zostaną także postacie bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Święto Dziękczynienia będzie dniem modlitwy, ale także koncertów i zabawy. Wydarzenie rozpocznie się 10-kilometrową pielgrzymką, która wyruszy rano z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przechodząc Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej.
XVII Święto Dziękczynienia - procesja Dziś Święto Dziękczynienia i wprowadzenie relikwii św. Królowej Jadwigi do Świątyni Opatrzności Bożej
XVII Święto Dziękczynienia - procesja / (mr) PAP/Piotr Nowak

Obchodzone po raz 17. Święto Dziękczynienia ma być okazją do uczczenia 650. rocznicy urodzin Królowej Jadwigi. W tym roku przypada także 25. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego i 40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Działanie Boga w Świętych

Metropolita warszawski  wskazał na postać św. Jadwigi królowej, patronki Polski, jako osoby zaangażowanej w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Przypomniał, że św. Jan Paweł II wynosząc ją na ołtarze jako błogosławioną i świętą chciał pokazać Jadwigę także w wymiarze charytatywnym, niosącą pomoc ubogim.

Podczas Święta Dziękczynienia w Świątyni spoczną też relikwie królowej Jadwigi. “Chcemy ukazywać działanie Boga w swoich świętych i błogosławionych” - tłumaczy metropolita warszawski. Ważne jest, jak dodał, aby przybliżając różnorodną działalność postaci Kościoła na rzecz służby człowiekowi, ukazywać także źródła, które motywowały ich do takiej postawy.

– Każdy może służyć innym na różne sposoby w zależności od swojego stanu: jako kapłan, siostra zakonna, rodzice, dzieci – każdy z nas może czynić to zarówno, budując relacje, więzi w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, działamy, jak i niosąc pomoc materialną potrzebującym - tłumaczy kard. Nycz.

 

Jadwiga - harmonia aktywności i kontemplacji

Kardynał Grzegorz Ryś, który 2 czerwca będzie przewodniczył Mszy św. sprawowanej w wilanowskiej świątyni zauważa, że kult relikwii zawsze był ściśle związany z kultem eucharystycznym. “Umieszczamy relikwie świętych i błogosławionych w ołtarzach bo chcemy nauczyć się od nich relacji z Jezusem” - tłumaczy metropolita łódzki.

Podkreśla też, że duchowość eucharystyczna była królowej Jadwidze bardzo bliska, zaś kult i szacunek dla eucharystii i przeżywanie bliskości Boga powodowały, że Komunię św. przyjmowała tylko trzy razy w roku. Hierarcha przypomniał, że św. Jadwiga podejmowała wobec potrzebujących “niezliczone akty miłosierdzia”.

Kard. Ryś, który jest historykiem Kościoła, z podziwem wskazuje, że Królowa potrafiła odnaleźć harmonię pomiędzy życiem czynnym a kontemplacyjnym. Wymagało wielkiej dojrzałości, żeby będąc władczynią jednego z największych państw europejskich mieć taką dyscyplinę, by -  odstawiając na jakiś czas sprawy państwa, kultury, społeczeństwa  -  otworzyć Biblię, modlić się i kontemplować - mówił.  

“Czy chcielibyście mieć władcę, który tak poważnie podchodzi do wiary i duchowego wymiaru życia. Ja bardzo bym chciał” - wyznał kard. Ryś podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

 

Procesja, msza, edukacja i zabawy

Święto Dziękczynienia tradycyjnie rozpocznie się 10-kilometrową pielgrzymką, która wyruszy rano z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przechodząc Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej.

O godz. 12.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie kard. Grzegorz Ryś. Podczas liturgii wprowadzone zostaną do Świątyni Opatrzności Bożej relikwie. św. Królowej Jadwigi. Wierni odmówią Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej.

Po Mszy św. od około 14.00 na wszystkich czeka wiele atrakcji: koncerty, Ruchomy Teatr XXI Wieku dla Dzieci oraz Miasteczko dla Dzieci z rodzinna grą terenową “Okulary wiary”.

Przybyli poznają działalność Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego i Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Poznają także historię życia i świętości bł. ks. jerzego Popiełuszki, któremu poświęcono wystawę plenerową.

O godz. 15.00 odmówiona zostanie „Koronka do miłosierdzia Bożego", a  w niebo uniosą się baloniki z napisem “Dziękuję”. 

O godz. 17.30 podczas koncertu z okazji 25. rocznicy beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego zabrzmi w Świątyni Opatrzności kantata „Światło Prawdy – wrażliwość Miłości” autorstwa, Huberta Kowalskiego. Utwór składa się z pięciu części (Patriota, Ojciec duchowy, Wychowawca – opiekun, Czciciel Bogarodzicy – oddany Maryi oraz Wierny Eucharystii), nawiązujących do spuścizny, jaką pozostawił po sobie bł. Edmund Bojanowski.

Muzyka odwołuje się do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz do polskiej tradycji pieśni liturgicznych. Szczególnym elementem są wplecione w kantatę piosnki wiejskie autorstwa samego Edmunda Bojanowskiego. W utworze wybrzmią także słowa bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego oraz słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zaproszenie na koncert można pobrać w serwisie: www.centrumopatrznosci.pl/e-zaproszenie-kantata/  Wstęp wolny.

Pod koniec dnia, o godz. 20.00 w przestrzeni głównej Świątyni wystąpi Darek Maleo Malejonek z Przyjaciółmi wraz z grupą uwielbieniową wspólnoty „Królowa Pokoju”.

Święto Dziękczynienia będzie też okazją do zwiedzania z przewodnikiem Świątyni Opatrzności Bożej, Panteonu oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Dzień zakończy Msza św. dziękczynna, modlitwa uwielbienia, wspólne śpiewanie “Barki”godz. 21.37 oraz iluminacja świątyni.

 

Trzy życiorysy

Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia przypomniane zostaną biografie trzech postaci, które  - w różnych czasach i w odmienny sposób - niosły pomoc najbardziej potrzebującym. W ten sposób osoby św. Królowej Jadwigi i błogosławionych: Edmunda Bojanowskiego i ks. Jerzego Popiełuszki -  wpisują się w hasło tegorocznych obchodów: „Dziękujemy za służbę człowiekowi”. 

Przypomniane zostaną także postacie bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Jadwiga Andegaweńska urodziła się w 1373 lub 1374 r. w Wyszehradzie lub stolicy Królestwa Węgier Budzie. Była córką króla Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. W 1386 r. zawarła małżeństwo z księciem Władysławem Jagiełłą, który kilka dni potem został koronowany na króla Polski. W ten sposób rozpoczął się okres współrządów Jagiełły i Jadwigi.

Jako królowa Polski zapisała swój majątek na rzecz odnowienia i rozbudowy podupadłej Akademii Krakowskiej. Wyprosiła także u papieża pozwolenie na otwarcie Wydziału Teologicznego, co znacznie przyspieszyło ewangelizację na ziemiach polskich, litewskich i ruskich. Jadwiga była znana z licznych fundacji na rzecz szpitali i kościołów oraz hojnego wsparcia dla ubogich. Jej kanonizacji dokonał 8 czerwca 1997 r. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach. 

Św. Jadwiga królowa jest nie tylko patronką Polski, ale także rodzin, matek oczekujących potomstwa i w połogu, młodzieży, misjonarzy, uczelni wyższych, sprawujących władzę, misjonarzy, archidiecezji krakowskiej.

Urodzony w 1814 roku Edmund Bojanowski szerzył wśród najniższych warstw społecznych oświatę i wychowanie moralne, założył szpital dla ubogich w Gostyniu oraz ochronki dla sierot i dzieci ulicy W 1850 r. powołał do życia Bractwo Wychowawczyń Ochronek skupiające żeński personel pracujący w ochronkach, które stanowiło zalążek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w opinii świętości 7 sierpnia 1871 r.

Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku, w ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu.

Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany, a jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku.

Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi.  6 czerwca 2010 roku ks. Popiełuszko został beatyfikowany.

 

Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez abp. Kazimierza Nycza. Dzień Dziękczynienia obchodzony jest od 2008 roku, w pierwszą niedzielę czerwca, z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza. Ustanowiony został na terenie archidiecezji warszawskiej, ale w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce. Jego ideą jest propagowanie wśród Polaków postawy wdzięczności za dobro, jakie otrzymują i aby uczyli się za nie dziękować – zarówno Bogu, jak i sobie nawzajem – jako naród i społeczność, ale także w wymiarze indywidualnym.

Odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792). W czasie obrad sejmu postanowiono złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów.

Prace nad rzecz budowy Świątyni podjęto na krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Z kolejną inicjatywą budowy Świątyni wystąpił w 1989 r. prymas Polski kard. Józef Glemp, jako wotum narodu za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pontyfikat św. Jana Pawła II.

Obchody Święta Dziękczynienia, angażujące z roku na rok coraz większe rzesze wiernych z całego kraju, odbywają się na Polach Wilanowskich w Warszawie, przy Świątyni Opatrzności Bożej.

Kard. Nycz kontynuuje dzieło budowy tej Świątyni, zapoczątkowane przez prymasa Józefa Glempa, który chciał wypełnić zobowiązanie Sejmu Czteroletniego o budowie świątyni jako wotum narodu za konstytucję 3 maja. 

***

https://www.facebook.com/reel/3655744731408303

https://www.facebook.com/reel/754109066874695

https://fb.watch/saWD2Z0kuT/

https://www.facebook.com/reel/2234230806916736
 

tk


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Możemy tylko trzymać się cudów. Niepokojące doniesienia w sprawie znanej aktorki z ostatniej chwili
"Możemy tylko trzymać się cudów". Niepokojące doniesienia w sprawie znanej aktorki

Media obiegły niepokojące informacje w sprawie znanej aktorki.

Lewica wyjdzie z koalicji? Zaskakujące słowa Biejat polityka
Lewica wyjdzie z koalicji? Zaskakujące słowa Biejat

– Potrzebny jest silny głos Lewicy, która - niezależnie od układów rządowych, niezależnie od tego, czy w koalicji będzie, czy nie – twierdzi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

Putin: wstrzymamy ogień. Jest jednak warunek z ostatniej chwili
Putin: wstrzymamy ogień. Jest jednak warunek

Władimir Putin oświadczył w piątek, że armia rosyjska wstrzyma ogień. Postawił jednak Ukrainie warunek.

z ostatniej chwili
Najlepsze męskie jeansy, czyli jakie? Porady dla różnych sylwetek

Dobór odpowiednich jeansów męskich jest bardzo ważny, ponieważ bardzo wypływa na komfort i pewność siebie panów. Dobrze dobrane spodnie jeansowe męskie estetycznie podkreślają atuty sylwetki, a także skutecznie ukrywają jej ewentualne niedoskonałości, zapewniając jednocześnie dużą wygodę noszenia.

Nie żyje znana polska aktorka. Oto jej ostatni wpis z ostatniej chwili
Nie żyje znana polska aktorka. Oto jej ostatni wpis

W ostatnim czasie media obiegła smutna wiadomość o śmierci znanej polskiej aktorki Marzeny Kipiel-Sztuki.

To koniec elektryków? Pracownicy Audi chcą zmian z ostatniej chwili
To koniec elektryków? Pracownicy Audi chcą zmian

Pracownicy Audi apelują o zmianę polityki firmy, domagając się dłuższego utrzymania produkcji samochodów spalinowych – informuje niemiecki dziennik „Handelsblatt”.

Chłodne powietrze polarne morskie. Oto co czeka nas w najbliższych dniach z ostatniej chwili
Chłodne powietrze polarne morskie. Oto co czeka nas w najbliższych dniach

Jak informuje IMGW, Polska znajduje się pod wpływem klina wyżu znad Bałtyku, jedynie nad zachodnie rejony kraju nasuwa się płytka zatoka niżu znad Wielkiej Brytanii. Napływa dość chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie powoli spada.

Koalicja niezgody. „Każdy będzie głosował sobie” polityka
Koalicja niezgody. „Każdy będzie głosował sobie”

„W sprawie niedziel handlowych albo dojdziemy do porozumienia, albo każdy będzie głosował sobie” – powiedział Jacek Karnowski z KO o procedowanym projekcie ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu.

Wiadomo, kto wszedł w nocy na dach Sejmu. „Chciałem sobie zrobić zdjęcie” z ostatniej chwili
Wiadomo, kto wszedł w nocy na dach Sejmu. „Chciałem sobie zrobić zdjęcie”

– Doszło do incydentu. Ktoś znajdował się na dachu – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Okazuje się, że był to poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki.

Złe wieści w sprawie gwiazdy programu „Sanatorium miłości” z ostatniej chwili
Złe wieści w sprawie gwiazdy programu „Sanatorium miłości”

Ostatnio media obiegły niepokojące doniesienia. Gwiazda programu „Sanatorium miłości” trafiła do szpitala. Są nowe informacje.

REKLAMA

Dziś Święto Dziękczynienia i wprowadzenie relikwii św. Królowej Jadwigi do Świątyni Opatrzności Bożej

Wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie głównym punktem obchodzonego dziś XVII Święta Dziękczynienia. W tym roku towarzyszy mu hasło „Dziękujemy za służbę człowiekowi”. Przypomniane zostaną także postacie bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Święto Dziękczynienia będzie dniem modlitwy, ale także koncertów i zabawy. Wydarzenie rozpocznie się 10-kilometrową pielgrzymką, która wyruszy rano z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przechodząc Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej.
XVII Święto Dziękczynienia - procesja Dziś Święto Dziękczynienia i wprowadzenie relikwii św. Królowej Jadwigi do Świątyni Opatrzności Bożej
XVII Święto Dziękczynienia - procesja / (mr) PAP/Piotr Nowak

Obchodzone po raz 17. Święto Dziękczynienia ma być okazją do uczczenia 650. rocznicy urodzin Królowej Jadwigi. W tym roku przypada także 25. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego i 40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Działanie Boga w Świętych

Metropolita warszawski  wskazał na postać św. Jadwigi królowej, patronki Polski, jako osoby zaangażowanej w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Przypomniał, że św. Jan Paweł II wynosząc ją na ołtarze jako błogosławioną i świętą chciał pokazać Jadwigę także w wymiarze charytatywnym, niosącą pomoc ubogim.

Podczas Święta Dziękczynienia w Świątyni spoczną też relikwie królowej Jadwigi. “Chcemy ukazywać działanie Boga w swoich świętych i błogosławionych” - tłumaczy metropolita warszawski. Ważne jest, jak dodał, aby przybliżając różnorodną działalność postaci Kościoła na rzecz służby człowiekowi, ukazywać także źródła, które motywowały ich do takiej postawy.

– Każdy może służyć innym na różne sposoby w zależności od swojego stanu: jako kapłan, siostra zakonna, rodzice, dzieci – każdy z nas może czynić to zarówno, budując relacje, więzi w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, działamy, jak i niosąc pomoc materialną potrzebującym - tłumaczy kard. Nycz.

 

Jadwiga - harmonia aktywności i kontemplacji

Kardynał Grzegorz Ryś, który 2 czerwca będzie przewodniczył Mszy św. sprawowanej w wilanowskiej świątyni zauważa, że kult relikwii zawsze był ściśle związany z kultem eucharystycznym. “Umieszczamy relikwie świętych i błogosławionych w ołtarzach bo chcemy nauczyć się od nich relacji z Jezusem” - tłumaczy metropolita łódzki.

Podkreśla też, że duchowość eucharystyczna była królowej Jadwidze bardzo bliska, zaś kult i szacunek dla eucharystii i przeżywanie bliskości Boga powodowały, że Komunię św. przyjmowała tylko trzy razy w roku. Hierarcha przypomniał, że św. Jadwiga podejmowała wobec potrzebujących “niezliczone akty miłosierdzia”.

Kard. Ryś, który jest historykiem Kościoła, z podziwem wskazuje, że Królowa potrafiła odnaleźć harmonię pomiędzy życiem czynnym a kontemplacyjnym. Wymagało wielkiej dojrzałości, żeby będąc władczynią jednego z największych państw europejskich mieć taką dyscyplinę, by -  odstawiając na jakiś czas sprawy państwa, kultury, społeczeństwa  -  otworzyć Biblię, modlić się i kontemplować - mówił.  

“Czy chcielibyście mieć władcę, który tak poważnie podchodzi do wiary i duchowego wymiaru życia. Ja bardzo bym chciał” - wyznał kard. Ryś podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

 

Procesja, msza, edukacja i zabawy

Święto Dziękczynienia tradycyjnie rozpocznie się 10-kilometrową pielgrzymką, która wyruszy rano z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przechodząc Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej.

O godz. 12.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie kard. Grzegorz Ryś. Podczas liturgii wprowadzone zostaną do Świątyni Opatrzności Bożej relikwie. św. Królowej Jadwigi. Wierni odmówią Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej.

Po Mszy św. od około 14.00 na wszystkich czeka wiele atrakcji: koncerty, Ruchomy Teatr XXI Wieku dla Dzieci oraz Miasteczko dla Dzieci z rodzinna grą terenową “Okulary wiary”.

Przybyli poznają działalność Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego i Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Poznają także historię życia i świętości bł. ks. jerzego Popiełuszki, któremu poświęcono wystawę plenerową.

O godz. 15.00 odmówiona zostanie „Koronka do miłosierdzia Bożego", a  w niebo uniosą się baloniki z napisem “Dziękuję”. 

O godz. 17.30 podczas koncertu z okazji 25. rocznicy beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego zabrzmi w Świątyni Opatrzności kantata „Światło Prawdy – wrażliwość Miłości” autorstwa, Huberta Kowalskiego. Utwór składa się z pięciu części (Patriota, Ojciec duchowy, Wychowawca – opiekun, Czciciel Bogarodzicy – oddany Maryi oraz Wierny Eucharystii), nawiązujących do spuścizny, jaką pozostawił po sobie bł. Edmund Bojanowski.

Muzyka odwołuje się do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz do polskiej tradycji pieśni liturgicznych. Szczególnym elementem są wplecione w kantatę piosnki wiejskie autorstwa samego Edmunda Bojanowskiego. W utworze wybrzmią także słowa bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego oraz słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zaproszenie na koncert można pobrać w serwisie: www.centrumopatrznosci.pl/e-zaproszenie-kantata/  Wstęp wolny.

Pod koniec dnia, o godz. 20.00 w przestrzeni głównej Świątyni wystąpi Darek Maleo Malejonek z Przyjaciółmi wraz z grupą uwielbieniową wspólnoty „Królowa Pokoju”.

Święto Dziękczynienia będzie też okazją do zwiedzania z przewodnikiem Świątyni Opatrzności Bożej, Panteonu oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Dzień zakończy Msza św. dziękczynna, modlitwa uwielbienia, wspólne śpiewanie “Barki”godz. 21.37 oraz iluminacja świątyni.

 

Trzy życiorysy

Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia przypomniane zostaną biografie trzech postaci, które  - w różnych czasach i w odmienny sposób - niosły pomoc najbardziej potrzebującym. W ten sposób osoby św. Królowej Jadwigi i błogosławionych: Edmunda Bojanowskiego i ks. Jerzego Popiełuszki -  wpisują się w hasło tegorocznych obchodów: „Dziękujemy za służbę człowiekowi”. 

Przypomniane zostaną także postacie bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Jadwiga Andegaweńska urodziła się w 1373 lub 1374 r. w Wyszehradzie lub stolicy Królestwa Węgier Budzie. Była córką króla Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. W 1386 r. zawarła małżeństwo z księciem Władysławem Jagiełłą, który kilka dni potem został koronowany na króla Polski. W ten sposób rozpoczął się okres współrządów Jagiełły i Jadwigi.

Jako królowa Polski zapisała swój majątek na rzecz odnowienia i rozbudowy podupadłej Akademii Krakowskiej. Wyprosiła także u papieża pozwolenie na otwarcie Wydziału Teologicznego, co znacznie przyspieszyło ewangelizację na ziemiach polskich, litewskich i ruskich. Jadwiga była znana z licznych fundacji na rzecz szpitali i kościołów oraz hojnego wsparcia dla ubogich. Jej kanonizacji dokonał 8 czerwca 1997 r. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach. 

Św. Jadwiga królowa jest nie tylko patronką Polski, ale także rodzin, matek oczekujących potomstwa i w połogu, młodzieży, misjonarzy, uczelni wyższych, sprawujących władzę, misjonarzy, archidiecezji krakowskiej.

Urodzony w 1814 roku Edmund Bojanowski szerzył wśród najniższych warstw społecznych oświatę i wychowanie moralne, założył szpital dla ubogich w Gostyniu oraz ochronki dla sierot i dzieci ulicy W 1850 r. powołał do życia Bractwo Wychowawczyń Ochronek skupiające żeński personel pracujący w ochronkach, które stanowiło zalążek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w opinii świętości 7 sierpnia 1871 r.

Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku, w ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu.

Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany, a jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku.

Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi.  6 czerwca 2010 roku ks. Popiełuszko został beatyfikowany.

 

Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez abp. Kazimierza Nycza. Dzień Dziękczynienia obchodzony jest od 2008 roku, w pierwszą niedzielę czerwca, z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza. Ustanowiony został na terenie archidiecezji warszawskiej, ale w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce. Jego ideą jest propagowanie wśród Polaków postawy wdzięczności za dobro, jakie otrzymują i aby uczyli się za nie dziękować – zarówno Bogu, jak i sobie nawzajem – jako naród i społeczność, ale także w wymiarze indywidualnym.

Odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792). W czasie obrad sejmu postanowiono złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów.

Prace nad rzecz budowy Świątyni podjęto na krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Z kolejną inicjatywą budowy Świątyni wystąpił w 1989 r. prymas Polski kard. Józef Glemp, jako wotum narodu za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pontyfikat św. Jana Pawła II.

Obchody Święta Dziękczynienia, angażujące z roku na rok coraz większe rzesze wiernych z całego kraju, odbywają się na Polach Wilanowskich w Warszawie, przy Świątyni Opatrzności Bożej.

Kard. Nycz kontynuuje dzieło budowy tej Świątyni, zapoczątkowane przez prymasa Józefa Glempa, który chciał wypełnić zobowiązanie Sejmu Czteroletniego o budowie świątyni jako wotum narodu za konstytucję 3 maja. 

***

https://www.facebook.com/reel/3655744731408303

https://www.facebook.com/reel/754109066874695

https://fb.watch/saWD2Z0kuT/

https://www.facebook.com/reel/2234230806916736
 

tkOceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe