REKLAMA

Pracownik socjalny, zawód niedoceniony

Pracownik socjalny to formalnie zawód dość młody, chociaż ma długą historię, związaną początkowo z dobroczynnością i działaniami społeczników. Państwowy system opieki społecznej w Polsce powstał w roku 1923, wraz z ustawą o opiece społecznej.
 Pracownik socjalny, zawód niedoceniony
/ Fotolia
Agnieszka Kochańska

Dobrowolność, która początkowo opierała się głównie na dobroczynności, została zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych.

Nowe potrzeby, nowe zadania
Lata dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły głęboką reformę systemu zabezpieczenia społecznego, a nowa ustawa o pomocy społecznej stała się odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne. Ugruntowała ona pozycję pracownika socjalnego poprzez rozwój form pomocy niematerialnej. Instytucjonalny system pomocy społecznej objął swoją działalnością pomoc środowiskową w miejscu zamieszkania. Konieczność kolejnych zmian przepisów wymusiła akcesja Polski do UE, co skutkowało uchwaleniem kolejnej ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. i choć nowelizowana wielokrotnie, obowiązuje do dzisiaj.

Jak oni pracują
Mimo tak licznych przemian w systemie pomocy społecznej, które doprowadziły do całkowitej profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, ta grupa zawodowa nigdy nie doczekała się ustawy o wykonywaniu zawodu, co niewątpliwie podniosłoby jego prestiż. A oczekiwania i wymagania stojące przed nimi są bardzo duże...
#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura