REKLAMA

Andrzej Duda uczestniczył w otwarciu Forum Regionów Trójmorza. "To projekt sprawczy, a nie teoretyczny”

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w otwarciu Forum Regionów Trójmorza. Spotkanie, które stanowi próbę uzupełnienia dotychczasowych działań w ramach idei Trójmorza o komponent regionalny, odbyło się w Jasionce koło Rzeszowa. — Spotykając się na Forum Regionów, otwieramy nowy rozdział Inicjatywy, inaugurujemy jej lokalny i transgraniczny wymiar – powiedział na wstępie Andrzej Duda.
 Andrzej Duda uczestniczył w otwarciu Forum Regionów Trójmorza. "To projekt sprawczy, a nie teoretyczny”
/ Krzysztof Sitkowski, prezydent.pl
Prezydent w wystąpieniu przywołał krótko historię Inicjatywy i przypomniał, że zamierzeniem, które towarzyszyło jemu i Prezydent Chorwacji – Kolindzie Grabar-Kitarović – u początków Inicjatywy Trójmorza, było wzmocnienie współpracy regionalnej w trzech aspektach: lepszej integracji infrastrukturalnej, projektach infrastrukturalnych, energetycznych i biznesowych oraz wspólnym przejściu od teorii do praktycznej realizacji zamierzeń.

Jak zauważył, te zadania wynikały z diagnozy dotyczącej Unii Europejskiej. – Ciągły brak realnej spójności gospodarczej, społecznej i politycznej Unii Europejskiej jest problemem nie tylko Europy Środkowej, ale także całej Europy – stwierdził Andrzej Duda.

– Kraje Trójmorza mają inną, niż budowanie nowych podziałów, receptę na problemy współczesnej Europy – zaznaczył Prezydent i dodał, że są nią aktywne działania integracyjne w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej oraz intensyfikacja relacji biznesowych. Prezydent zaznaczył, że są to instrumenty zaczerpnięte z „bogatej tradycji integracji europejskiej”.

Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że Forum Regionów Trójmorza odbywa się w województwie podkarpackim, które jest jednocześnie – jak zauważył Prezydent – granicą Unii Europejskiej. – Na terytorium oddalonym od centrum najlepiej widać owoce integracji europejskiej opartej na prawdziwych fundamentach: swobodnym przepływie usług, towarów, kapitału i ludzi – dodał.

Jednymi z głównych celów Forum są: wskazanie szlaku Via Carpatia jako kluczowego przykładu wspólnoty interesów i współpracy państw i regionów oraz wzmocnienie współpracy regionów leżących na trasie Via Carpatia w zakresie wspólnej promocji szlaku. Prezydent zauważył, że projekty, takie jak Via Carpatia, sprawiają, że „współpraca regionalna staje się systematyczna, trwała i efektywna”. 

Andrzej Duda podkreślał także, że Trójmorze jest przedsięwzięciem systematycznym, a nie sezonowym. – Trójmorze jest tym samym projektem sprawczym, a nie tylko czysto teoretycznym – podsumował Prezydent.

Po przemówieniach odbyło się uroczyste podpisanie w obecności Prezydenta RP porozumienia o utworzeniu Obserwatorium Regionów Trójmorza. Celem tej inicjatywy jest gromadzenie niezbędnych danych statystycznych dotyczących państw regionu. Umowa, która ma służyć przedsiębiorcom, samorządowcom, politykom, organizacjom i uczelniom, została podpisana przez władze Uniwersytetu Rzeszowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, wojewodę i przedstawicieli zarządu województwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu oraz samorządowcy z Polski i z innych państw Trójmorza. Wydarzenie zostało zainaugurowane występem orkiestry Filharmonii Podkarpackiej.

Forum Regionów Trójmorza to pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane w ramach Inicjatywy Trójmorza. — Wyjątkowość tego Forum polega m.in. na tym, że jego inicjatorami są same regiony, w tym przypadku przede wszystkim Województwo Podkarpackie. Ten fakt potwierdza podstawową diagnozę prezydentów państw Trójmorza — istnienie na poziomie władz lokalnych i samorządowych potrzeby pogłębiania współpracy infrastrukturalnej i gospodarczej – wskazał dzień przed wydarzeniem minister Krzysztof Szczerski. 

źródło: prezydent.pl

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura