REKLAMA

Ministerstwo przeznaczy setki milionów złotych na inwestycje drogowe. Zobacz gdzie...

Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł. Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej.
 Ministerstwo przeznaczy setki milionów złotych na inwestycje drogowe. Zobacz gdzie...
/ pixabay.com
Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Województwo zachodniopomorskie

- Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gryfina w przekroju 1x2, budowę ekranów akustycznych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz obiektów inżynierskich.
Realizacja w latach 2022 - 2025.

- Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino
Zadanie obejmuje m.in. budowę nowo projektowanego odcinka drogi krajowej nr 31 w przekroju 1x2 o długości 9,6 km, przebudowę węzła Radziszewo (A6/DK31), przebudowę czterech wiaduktów, budowę oświetlenia.
Obecny przebieg DK31 uniemożliwia poprawę parametrów technicznych. Budowa DK 31 w nowym przebiegu jest rozwiązaniem gwarantującym trwałą poprawę warunków komunikacyjnych. Jest to zadanie powiązane z budową obwodnicy Gryfina.
Realizacja w latach 2024 - 2026.

- Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica
Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum Wapnicy, na którym koncentruje się duży ruch pieszych.
Realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie
 
- Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią”
Inwestycja polega na zwiększeniu nośności mostu (w km 29+374) przez rzekę Postomię w Krzeszycach do kl. A (wg PN-85/S-10030) i poszerzeniu obiektu.
Realizacja w latach 2018 - 2019.

Województwo wielkopolskie

- Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile
Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 11 o długości 1,16 km (od km 181+987 do km 183+148).
Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości.
Realizacja w latach 2018 - 2019.
 
- Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11
Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę 3 kompletów sygnalizacji świetlnych z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 (w km: 164+2017
- Płytnica, 174+404 - Dobrzyca, 231+630 –Gościejewo).
Realizacja w 2018 r.

- Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92
Zadanie obejmuje rozbudowę wiaduktu (od km 191+918 do km 192+018) i dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A (wg PN-85/S-10030).
Realizacja w latach 2021 - 2022.

Województwo dolnośląskie
 
- Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4
Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści.
Realizacja w latach 2020 - 2021.

- Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie
Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK 3 i DK36 (w km 16+794).Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach (aneks)
Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609).
Realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Ludwinowie
Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego wraz z odwodnieniem oraz przebudowę zjazdów (od km 288+008 do km 288+640).
Realizacja w 2018 r.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Gwizdałach
Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,9 km wraz z budową zatok autobusowych oraz odwodnienia (od km 258+495 do km 261+395).
Realizacja w 2018 r.
- Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w Węgrowie
Zadanie polega na budowie kładki pieszo-rowerowej po lewej stronie DK 62 (w km 291+455).
Realizacja w 2018 r.
 
Województwo łódzkie

- Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk nr 42 i 91
Zakres prac przewiduje budowę drogi klasy GP o długości 11,2 km, przekroju 1x2 i nośności 115 kN/oś. Zadanie obejmuje budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, elementów systemu odwodnienia i systemu ochrony środowiska, obiektów inżynierskich.
Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł.
Realizacja w systemie Projektuj i Buduj jest planowana w latach 2022 - 2025.
 
Województwo małopolskie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,59 km (od km 77+588 do 77+836; od 77+737 do 77+741; od 82+316 do 83+385; od 86+884 do 87+400; od 87+720 do 88+478).
Realizacja w 2018 r.
 
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 1,5 km (od km 30+094 do 30+576; od 32+656 do 33+379; od 33+517 do 33+805; od 38+690 do 38+755).
Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowości Ładna
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 522 m oraz dwóch zatok autobusowych (od km 82+078 do km 82+600).
Realizacja w 2018 r.
 
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 73 w miejscowości Żelazówka
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej (w km od 115+639).
Realizacja w 2018 r.
 
- Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w Szaflarach
Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej (w km 24+686).
Realizacja w 2019 r.

Źródło: MI.gov.pl
kos
 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura