loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
Przypominamy list w obronie Kozlowskiej podpisany przez liczne "autorytety" #BringHerBack
Opublikowano dnia 22.04.2019 21:42
Według The Sunday Telegraph Kozlowska, Kramek i ODF mieli być zamieszani w proceder prania brudnych pieniędzy mających służyć kampanii lobbyingowej oligarchy Ablyazowa, współpracować z rosyjskimi służbami i uczestniczyć w elementach wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję wobec państw Europy środkowej, które uznała ona za wrogie. Kilka miesięcy temu, kiedy Polska wpisała Kozlowską na listę z zakazem wjazdu do strefy Schengen, liczne "autorytety" podpisały list w jej obronie

screen YouTube
Oto pełna treść listu opublikowanego w kilku językach:

Autorytarne władze demontują rządy prawa i demokrację w krajach członkowskich UE. Nie pozwólmy im zrobić tego samego z Unią Europejską i układem z Schengen!

Wobec skandalicznego stosowania umowy Schengen przez władze w Polsce - jako narzędzia do prześladowania cudzoziemców i członków ich rodzin, zwracamy się do wszystkich polityków Unii Europejskiej o stanowczy wyraz solidarności i sprzeciwu wobec tego niesprawiedliwego postępowania.

Apelujemy o umożliwienie powrotu Ludmiły Kozłowskiej do jej domu w Unii Europejskiej, najlepiej w formie nadania jej obywatelstwa kraju UE. Pozwoli to jej połączyć się z rodziną w Polsce oraz kontynuować pracę jej fundacji, działającej na rzecz praw człowieka, na terytorium UE bez obawy o kolejną deportację.

Układ z Schengen zmienił oblicze Europy. Podróż z jednego kraju Europy do drugiego nigdy nie była łatwiejsza niż po jego wejściu w życie. Zniknęły przejścia graniczne, wzrosła turystyka i gospodarka, życie milionów obywateli stało się łatwiejsze.

Niestety polski rząd postanowił wykorzystać tą umowę do prześladowań politycznych. Bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów, bez decyzji niezależnego sądu, bez możliwości skutecznego odwołania się, bez względu na sytuację osobistą i rodzinną, rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje przywileje umowy Schengen do deportacji cudzoziemców o niewygodnych dla siebie poglądach. Sposób, w jaki została potraktowana obywatelka Ukrainy, aktywistka obywatelska Ludmiła Kozłowska, jest normalnie stosowany wobec przestępców, szpiegów lub osób podejrzewanych o terroryzm.

Ludmiła mieszka w Polsce od 10 lat, od 5 lat jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Nigdy nie wchodziła w konflikt z prawem ani w żaden inny sposób nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Problemy Ludmiły rozpoczęły się, gdy jej mąż, aktywista Bartosz Kramek, zaczął krytykować PiS w mediach społecznościowych oraz uczestniczyć w protestach przeciw zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce.

Liczne kontrole, przeprowadzane w założonej przez Ludmiłę, broniącej prawa człowieka w krajach postsowieckich Fundacji Otwarty Dialog, nie wykryły żadnych uchybień, na postawienie jakichkolwiek zarzutów nie zdecydowały się organy ścigania, a sąd prawomocnie odrzucił wniosek o ustanowienie w fundacji rządowego komisarza.

Polskie władze sięgnęły więc po bardziej drastyczny środek represji w postaci wpisu do systemu SIS, skutkującego natychmiastowym wydaleniem ze strefy Schengen. Sposób i okoliczności, w jakich zostało to wykonane, budzi poważne obawy o naruszenie zobowiązań traktatowych przez Polskę.

Wzywamy polityków oraz rządy państw członkowskich UE do podjęcia działań w celu powstrzymania dalszych nadużyć władzy za pomocą układu z Schengen - przywileju danego nam przez Unię Europejską - do prześladowań politycznych. Europa nie może pozwolić na ustanowienie takiego niebezpiecznego precedensu. Musimy bronić fundamentalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak wolność, demokracja i rządy prawa, jak również osób, które mają odwagę stanąć w ich obronie.

#BringHerBack - umożliwijmy Ludmile powrót do UE!


Podpisane dnia 21-27 sierpnia 2018 w Brukseli 

Lech Wałęsa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, b. Prezydent RP

Anne Applebaum, Dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera

Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon, b. Wysoki Przedstawiciel Bośni i Hercegowiny

Leszek Balcerowicz, prof. Dr. hab. ekonomii, b. Minister Finansów, b. Prezes NBP, Założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Obywatelskiego Rozwoju

Andrzej Blikle, Profesor matematyki, mistrz cukiernictwa

Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku wewnętrznego i Usług

Seweryn Blumsztajn, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny

Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska), były Minister ds. Cyfryzacji

Franziska Brantner, Poseł do Niemieckiego Bundestagu (Zieloni)

Michał Broniatowski, Redaktor naczelny, POLITICO Polska

Yevhen Bystrytsky, Prof. dr. hab. wydziału filozofii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Tom Gerald Daly, Democratic Decay Resource (DEM-DEC), Melbourne Law School

Mady Delvaux-Stehres, Poseł do Parlamentu Europejskiego (ALDE, Luksemburg)

Mark Demesmaeker, Poseł do Parlamentu Europejskiego (ECR, Belgia)

Tadeusz Diem, b. Ambasador RP w Kanadzie, Wiceminister Edukacji, oraz Obrony Narodowej

Egipska Komisja Praw i Wolności

Johannes Feest, Niemiecki penalista i socjolog prawa, Profesor prawa karnego w stanie spoczynku, Bremmen University

Lotta Johnsson Fornarve, Poseł do Sejmu Szwecji (Left Party)

Anna Garmash, Prezes, Ukraine Action

Michał Głowiński, Polski filolog, Profesor w Istytucie Badań Literackich PAN

Ana Maria Gomes, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Portugalia)

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D)

Quentin Guillemain, Prezes, Cosmopolitan Project Foundation

Rebecca Harms, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Greens, Niemcy)

Laura Harth, Przedstawiciel przy ONZ, Transnational Nonviolent Radical Party

Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Wiceprezes Avocats Sans Frontières (Adwokaci Bez Granic)

Agnieszka Holland, Polska reżyserka filmowa i teatralna

Andey Illarionov, Profesor zwyczajny w Center of Global Liberty and Prosperity w Cato Institure, b. doradca w sprawach polityki gospodarczej przy prezydencie Rosji

Jarosław Kaczyński, Adwokat, obrońca m.in. manifestantów pod Sejmem

Tunne-Väldo Kelam, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Estonia)

Jędrzej Klatka, Radca prawny, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP)

Tetiana Kozachenko, b. Przewodnicząca Komitetu Lustracyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 

Krzysztof Król, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny

Tomasz Lis, Redaktor naczelny, Newsweek Polska

Krzysztof Lisek, b. Poseł do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego

Yuriy Lukanov, Ukraiński dziennikarz

Alexandru Machedon, Prezes, StarNet Moldova

Domnica Manole, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Kiszyniowie 

Marcin Matczak, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Mądrzycki, adwokat, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy

Adam Michnik, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny, Redaktor naczelny, Gazeta Wyborcza

Claude Moraes, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Wielka Brytania), Przewodnicząca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Natalia Morari, Dziennikarka, Prezes TV8, Mołdawia

Marcin Mycielski, Korespondent Gazety Wyborczej w Brukseli

Bartłomiej E. Nowak, Sekretarz ds. Spraw Zagranicznych, Nowoczesna

Sławomir Nowak, b. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Andrei Nastase, Prezydent Kiszyniowa (Mołdawia), założyciel i przewodniczący Proeuropejskiej Platformy Godność i Prawda (DA)

Evan O'Connell, Paryski ekspert ds stosunków europejskich

Laurent Pech, Profesor prawa europejskiego, Kierownik Wydziału Prawa i Politologii, Middlesex University

Tetyana Pechonchyk, Prezes, Human Rights Information Centre

Marco Perduca, b. Włoski Senator

Marta Petrusewicz, Profesor historii, City University of New York

Peter Pomerantsev, Profesor wizytujący, London School of Economics

Alexis Prokopiev, Współzałożyciel Russie-Libertés

Wojciech Przybylski, Redaktor naczelny Visegrad Insight, Prezes Res Publica Nowa

Helen Pushkarskaya, Naukowiec, Yale Medical School

Roberto Rampi, Włoski senator (Democratic Party)

Christine Révault d’Allonnes Bonnefoy, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Francja)

Małgorzata Rosłońska, Dyrektor Generalna, Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja

Wojciech Sadurski, prof. Dr. hab. nauk prawych, European University Institute, Sydney Unoversity, prof. nadzw. Uniwersytetu Warskiego

Judith Sargentini, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Groen, Holandia)

Paula Sawicka, Działaczka społeczna, Otwarta Rzeczpospolita

Marietje Schaake, Poseł do Parlamentu Europejskiego, (ALDE, Holandia)

Joanna Scheuring-Wielgus, Poseł do Sejmu RP, Koło poselskie Liberalno-Społeczni

Helmut Scholz, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Die Linke, Niemcy)

 Ryszard Schnepf, b. Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, Wiceminister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski, b. Marszałek Sejmu, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej

Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy

Antonio Stango, Prezes, Italian Federation for Human Rights

Maximilian Steinbeis, Redaktor naczelny, Verfassungsblog

Jaromír Štětina, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Czechy)

Iegor Soboliev, Poseł do Sejmu Ukrainy, b. Szef Komitetu Antykorupcyjngo

Alice Stollmeyer, Prezes, Defending Democracy

Petra De Sutter, Poseł do Sejmu Belgii (Groen)

Marcin Święcicki, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska), b. Prezydent m.st. Warszawy i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

Michał Szczerba, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska)

Jacob Thaisen, Profesor nadzwyczajny, University of Oslo

Róża Thun, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska)

Bakhytzhan Toregozhina, Prezes fundacji "Ar.Rukh.Khak" (Kazachstan)

Towarzystwo Dziennikarskie (Polska)

Alexei Tulbure, b. Ambasador Mołdawii przy ONZ, b. Stały przedstawiciel Mołdawii w Radzie Europy

Julie Ward, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Wielka Brytania)

Josef Weidenholzer, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący grupy S&D (Austria)

Kornelia Wróblewska, Poseł do Sejmu, Nowoczesna

Wojciech Wiślicki, Profesor fizyki, Dyrektor DUZ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Jakub Urbanik, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ana Ursachi, Mołdawska prawniczka, Założycielka ruchu #NuMaTem (pl. NieBojęSię)

Leyla Yunus, Dyrektor Instytutu na rzecz Pokoju i Demokracji, Kawaler Orderu Legii Honorowej, finalistka Nagrody Sakharova Parlamentu Europejskiego

Svitlana Zalishchuk, Poseł do Sejmu Ukrainy, członkini Podkomisji ds. Integracji Europejskiej i Transatlantyckiej

Tomáš Zdechovský, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Austria)


Źródło: Change.org

cyk
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer

--> POBIERZ WYDANIE CYFROWE


Sprawdź w których placówkach Poczty Polskiej kupisz "TS": https://bit.ly/tysolnapoczcie

Związek
więcej
Wideo Adam Andruszkiewicz [K'15]: Głosowałem w obronie ministra Macierewicza i już tłumaczę dlaczego
Blogi
avatar
Kamil
Grover

INDEPENDENCE DAY. Czyli Amerykańskie Święto Narodowe w cieniu (i ogniu) Amerykańskiej Rebelii
Generalnie jednak ‘biały rasizm’ w USA ewidentnie i to od dawna kurczy się i maleje nie stanowiąc realnego problemu. Tym, co obecnie bardziej zagraża Ameryce jest rasizm ‘a’rebours’.Rozpoczął się w latach 60. od ruchu Black Power, Muslim Brotherhood, Nation of Islam (zradykalizwany przez Malcolma X), Black Panters (którego kontynuację stanowi Black Lives Matter) po naszpikowane rasistowską agresją teksty Rapu czy Hip–hopu. Jako potwierdzenie ‘ruchu czarnej supremacji’ niech posłuży wypowiedz Ysra Khogali, jednej z liderek Black Lives Matter: "Bycie białym nie oznacza bycia człowiekiem. W rzeczywistości biali ludzie stanowią recesywną wadę genetyczną. Biali ludzie są defektem genetycznym czarnoskórych” – pisze Khogali w swoim pseudonaukowym wywodzie i dodaje - "Czarni ludzie po prostu przez ich dominujące geny, mogą dosłownie wymazać białą rasę”. Wtóruje jej Susan Sontag amerykańsko-żydowska  aktywistka praw człowieka.  stwierdzając, że „biała rasa stanowi nowotwór na ciele ludzkości”. Myślę więc, że te wypowiedzi wystarczająco ilustrują zjawisko czarnego rasizmu czy rasizmu a’rebours w ogólności jako, że do czarnych supremistów dołączyli biali, lewaccy zwolennicy multikulti. Na marginesie; czy wyobrażacie sobie jakby zawrzało w środowiskach opiniotwórczych oraz światowej prasie, gdyby podobna wypowiedzi padły ze strony jakiegoś prawicowego radykała? W tym natomiast przypadku , ta skrajnie rasistowska, wręcz nazistowska retoryka pozostała niezauważona. Jedynie osoby interesujące się głębiej przemianami społecznymi mogły się z nią zetknąć.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Czy ktoś chowa jeszcze asa w rękawie?
Do tej pory nikt nie zadał nokautującego ciosu i wątpię, aby został on zadany.
avatar
Jerzy
Bukowski

Bukowski: Apel Kombatantów "Prosimy o zagłosowanie na człowieka, który stawia Polskę na pierwszym planie"
Prosimy o zagłosowanie na człowieka, który stawia Polskę na pierwszym planie, a jednocześnie respektuje jej międzynarodowe zobowiązania.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.