Nauka o klimacie nowym szkolnym przedmiotem? Tego chce Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich chciałby wprowadzenia do szkół nauki o klimacie, z kolei Rzecznik Praw Pacjenta postuluje osobny przedmiot pod nazwą "wiedzy o zdrowiu". Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że wiedzy tej można nauczać w ramach już istniejących przedmiotów szkolnych.
 Nauka o klimacie nowym szkolnym przedmiotem? Tego chce Rzecznik Praw Obywatelskich
fot. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie - Flickr
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MEN z wnioskiem o wprowadzenie do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom.
 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegam silny związek pomiędzy kryzysem klimatycznym a prawami człowieka i obywatela, do ochrony których zostałem powołany. Na uwagę zasługuje zwłaszcza przyszła sytuacja dzieci i osób starszych, które mogą zostać szczególnie dotknięte skutkami podwyższenia średniej temperatury na ziemi i pogorszenia się stanu środowiska naturalnego


- napisał.

Bodnar odniósł się z aprobatą do szkolnych strajków klimatycznych.
 
Te działania pokazują, że młodzi ludzie nie chcą biernie oczekiwać na rozwój scenariusza, który przewiduje dotkliwe klęski żywiołowe, niedobory wody i żywności, wymuszone migracje oraz poważne konflikty. Wzywają rządzących do okazania odpowiedzialności, odwagi i ambicji, by wprowadzili w życie stosowne rozwiązania, mogące zapewnić przyszłym pokoleniom dobre warunki do życia i rozwoju. Uważam, że odpowiadając na te potrzeby, szkoła mogłaby w większym stopniu stanowić platformę do prowadzenia debaty, poszerzania wiedzy i poszukiwania rozwiązań

- powiedział.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi konieczności zmian podstawy programowej i rozszerzenia pakietu edukacyjnego. Przedstawiciele MEN-u podają, że nauka postaw proekologicznych odbywa się na różnych etapach edukacji szkolnej w ramach już nauczanych przedmiotów i ten stan rzeczy nie wymaga zmian.

Rozszerzenia podstawy programowej domaga się również Rzecznik Praw Pacjenta.
 

Przedmiot "wiedza o zdrowiu" powinien wejść do szkół od września 2022 roku. Wcześniej jednak chcemy, w ramach dostępnych godzin wychowawczych, wprowadzić elementy edukacji zdrowotnej


– stwierdził Bartłomiej Chmielowiec.
 
Wprowadzenie nowego przedmiotu byłoby w opinii rzecznika elementem narodowego programu walki z rakiem, ponieważ edukacja dzieci dotyczyłaby także kwestii profilaktyki chorób nowotworowych.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski odpowiedział na ten postulat prezentując opinię o tym, że edukacja zdrowotna rzeczywiście powinna pojawić się w polskich szkołach, nie stanowiąc jednak osobnego przedmiotu nauczania, ale mieszcząc się w ramach nauki biologii i lekcji wychowania fizycznego.

cwp/TVN24
 

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy samorządy wytrzymają napór ideologii LGBT?
Tygodnik

Opinie

Popkultura