REKLAMA

"Zamiecenie pod dywan sprawy Anaid". Miażdżący audyt ws. Rzecznika Praw Dziecka z czasów PO-PSL

- W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kontroli i audytów działalności Rzecznika Praw Dziecka poprzedniej kadencji, Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że w Biurze Rzecznika Praw Dziecka od 2018 roku przeprowadzano: audyt „Prawidłowości udzielania w 2018 roku zamówień podlegających zwolnieniu ze stosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”, coroczne kontrole Najwyższej Izby Kontroli oraz wewnętrzne kontrole i analizy akt, w tym archiwalnych, wynikające z bieżących potrzeb, m.in. skarg obywateli lub doniesień medialnych mówiących o konkretnych przypadkach naruszania praw dzieci.nnZarówno audyt, jak i kontrole NIK, a także wewnętrzne kontrole i analizy akt wykazały liczne nieprawidłowości dotyczące szerokiego zakresu spraw, od finansowych, przez administracyjne i kadrowe, po prawne. W wyniku tych działań ustalono, że osobami odpowiadającymi za nieprawidłowości były m.in. poprzednia Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Małgorzata Niewiadomska-Gambrych i były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.nn- czytamy na stronie Rzecznika Praw Dziecka. Obecny Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zapowiadał audyt działalności poprzednika już po emisji filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego, w której opisano między innymi sprawę samobójstwa nieletniej Anaid
 "Zamiecenie pod dywan sprawy Anaid". Miażdżący audyt ws. Rzecznika Praw Dziecka z czasów PO-PSL
/ "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego Screen TVP

- Do biura Rzecznika Praw Dziecka za kadencji mojego poprzednika Marka Michalaka trafiła sprawa o podejrzenie wykorzystywania dzieci w sopockim klubie Zatoka Sztuki. Nie została zbadana, tylko odłożona – poinformował RPD Mikołaj Pawlak. To klasyczne zamiecenie problemu pod dywan


- oceniał Mikołaj Pawlak

W informacji na stronie RPD, pośród nieprawidłowości wymienia się między innymi naruszenie praw pracowniczych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka – brak udzielenia urlopów pracownikom biura za lata poprzednie, naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, ale również zaniechania w zakresie spraw przestępstw wobec dzieci

W dniu 28 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wpłynęło zgłoszenie informujące o podejrzeniu gwałtu na małoletniej przebywającej w domu dziecka. Autorem zgłoszenia była matka 14-letniej Anaid, dziewczynki, która popełniła samobójstwo. Sprawa ta była głośna, bowiem samobójstwo mogło być następstwem gwałtu, którego sprawcą mógł być Krystian W. nazwany przez media „Łowcą nastolatek”. Śledztwo w tej sprawie trwa. Krystian W. został już oskarżony o kilkadziesiąt innych przestępstw, w większości o charakterze seksualnym.

Ponadto do biura wpłynęły niepokojące informacje dotyczące zaniedbań policji w sytuacji ujawnionego zagrożenia dla małoletnich ze szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Matka małoletniej pokrzywdzonej została poinformowana o podjęciu sprawy pismami z 29 maja 2015 r i 13 lipca 2015 r. Sprawa została w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zakończona 22 lipca 2017 r. po wpisie Dyrektor Biura Małgorzaty Niewiadomskiej-Gambrych: „Zgoda na zakończenie – Krystian, proszę zakończ bez zwrotu dokumentów”, ale zgłaszająca matka dziewczynki nie została o tym poinformowana.

Sprawa została podjęta osobiście przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka 2 czerwca 2020 r. Szczegółów merytorycznych tej sprawy Rzecznik Praw Dziecka nie może ujawnić z uwagi na tajemnicę postępowania karnego oraz przepis art. 10 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka użycie podczas konferencji prasowej określenia „sprawa zamieciona pod dywan” było uprawnione, bowiem oprócz zgłoszenia matki 14-letniej Anaid w archiwach Biura Rzecznika Praw Dziecka odnaleziono również inne sprawy dotyczące podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci, które zostały zamknięte bez rzetelnego sprawdzenia wszystkich okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, wychowawczej, edukacyjnej czy socjalnej pokrzywdzonych dzieci, których to okoliczności prokuratura w postępowaniu karnym nie bada, zaś Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek ich weryfikacji.

Rzecznik Praw Dziecka, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka. Zgodnie zaś z art. 3 ust 2 i 3 Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka w szczególności:

  1. Prawa do życia i ochrony zdrowia,
  2. Prawa do wychowania w rodzinie,
  3. Prawa do godziwych warunków socjalnych,
  4. Prawa do nauki,

a nadto przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem. Co oznacza konieczność analizy spraw w każdym z wymienionych aspektów, niezależnie od organów ścigania, które zajmują się jedynie aspektem prawnokarnym wobec ewentualnego sprawcy przestępstwa.

Ówczesny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powyższych sygnałów, które wynikają z posiadanych informacji nie sprawdził i pozostawił sprawę wyłącznie postępowaniu karnemu, które toczy się do chwili obecnej, a od 2017 r. w Biurze RPD nikt nie weryfikował kolejnych etapów tych postępowań.

Z uwagi na dobro dziecka Rzecznik Praw Dziecka nie może ujawniać szczegółów merytorycznych tych spraw. Z powodu ujawnionych zaniechań powstał specjalny dział ds. przestępczości wobec dzieci, który będzie działał w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Eksperci i prawnicy szczegółowo przeanalizują wszystkie archiwalne dokumenty, do nich będą także trafiać bieżące sprawy dotyczące przestępstw wobec dzieci.


- czytamy na stronie RPD

Źródło: brpd.gov.p

cyk

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura