"Dobro pracowników nosi w sercu". Laudacja nt. Prezydenta Andrzeja Dudy

We wtorek 23 czerwca w Zakopanem odbyła się gala "Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność". Statuetkę otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Z tej okazji zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz odczytał uroczystą laudację nt. laureata.
 "Dobro pracowników nosi w sercu". Laudacja nt. Prezydenta Andrzeja Dudy
fot. Marcin Żegliński, Tygodnik Solidarność

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! 

Potrzeba nie tylko odwagi, aby wprowadzać odważne rozwiązania dla dobra polskich pracowników i polskich rodzin. To dobro trzeba nosić w sercu. Nasz laureat – Prezydent Andrzej Duda – „Człowiek Roku 2019 « Tygodnika Solidarność »”, wzorem swojego wielkiego poprzednika, człowieka „Solidarności”, śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dobro pracowników nosi w sercu. Udowodnił to wieloma inicjatywami i licznymi podpisami składanymi pod dobrymi zmianami poprawiającymi los polskich rodzin i pracowników. Tym samym radykalnie zerwał z dotychczasową polityką systematycznego ograniczania praw pracowniczych i związkowych, jaka dominowała przez ostatnie dziesięciolecia


- mówił Tadeusz Majchrowicz. Jak podkreślił, lista zasług Prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo długa.
 

Przywrócenie wieku emerytalnego sprzed haniebnej reformy PO-PSL, ograniczenie handlu w niedzielę, ustalenie płacy minimalnej pracowników niemedycznych, przywrócenie pełnego pluralizmu związkowego, radykalny wzrost płacy minimalnej i ustanowienie minimalnej stawki godzinowej. 

Wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odmrożenie podwyżek w państwowej sferze budżetowej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, lepsza ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży, także tych pracujących w agencjach pracy tymczasowej. 

Lepsze warunki zatrudnienia dla młodych pracowników i zatrudnionych na czas określony, urealnienie reprezentatywności organizacji związkowych. Dbałość i wzmacnianie dialogu społecznego, a także pilnowanie, aby jego zasady nie były łamane. Co szczególnie uwidoczniła próba zniesienia tzw. limitu 30-krotności, gdzie Prezydent nie zawahał się użyć swojego weta. 

Znaczące podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, lepsze warunki dochodzenia roszczeń pracowniczych w sądach pracy, i wiele, wiele innych rozwiązań, które zostały wprowadzone z inicjatywy Pana Prezydenta lub przy jego ogromnym wsparciu. Wiele z nich to również realizacja postulatów sierpniowych 1980 r., które stworzyły Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”


- wymieniał zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej. Zaznaczył, że z z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że Andrzej Duda to Prezydent Przyjazny Pracownikom, a jego prezydentura z punktu widzenia praw pracowniczych była najlepsza w ostatnim 30-leciu.
 

Przyznając tytuł „Człowieka Roku 2019 « Tygodnika Solidarność »”, nie możemy zapominać, że „Solidarność” to nie tylko prawa pracownicze. To również wspaniała historia, w której pielęgnowaniu Pan Prezydent był aktywnym uczestnikiem. Z wdzięcznością wspominamy Jego częsty udział w uroczystościach, z których wielu sam był gospodarzem. Przywołać warto choćby pierwsze w historii posiedzenie Komisji Krajowej w Pałacu Prezydenckim, inaugurujące obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Liczne przemówienia wygłaszane w całym kraju, przekazane listy, udzielone patronaty przywracały tysiącom ludzi „Solidarności” pamięć, szacunek i pozwoliły docenić ich zaangażowanie, a często ofiarę, dzięki której możemy dzisiaj cieszyć się wolnością w suwerennej, demokratycznej Ojczyźnie. Również za sprawą odznaczeń państwowych i wyróżnień, których Pan Prezydent nie szczędził, a które już dawno powinny być wręczone bohaterom naszej wolności.  

Szanowni Państwo! „Człowiek Roku 2019 « Tygodnika Solidarność »”, Prezydent Przyjazny Pracownikom, Przyjaciel „Solidarności” – Pan Andrzej Duda!  


- podsumował Tadeusz Majchrowicz. 
 

Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...
Tygodnik

Opinie

Popkultura