REKLAMA

Pozew o milion złotych z... prywatnego majątku dziennikarzy. Redaktorzy "GW" w tarapatach

- W związku z szeregiem zniesławiających i szkalujących artykułów opublikowanych w „Gazecie Wyborczej" i portalu okopress.pl spółka R4S oraz Adam Hofman skierowali do Sądu Okręgowego powództwa o naruszenie dóbr osobistych i zapłatę przeciwko: Jackowi Harłukowiczowi, Wojciechowi Cieśli, Marcinowi Szumichorze, Sebastianowi Klauzińskiemu i Hannie Waśko. Dochodzona kwota wynosi 1.000.000 złotych oraz wnioski o zabezpieczenie żądanych kwot na składnikach majątkowych pozwanych - czytamy w oświadczeniu spółki R4S i Adama Hofmana, opublikowanym w mediach społecznościowych w piątek po południu.
 Pozew o milion złotych z... prywatnego majątku dziennikarzy. Redaktorzy
/ fot. Adrian Grycuk - Wikipedia CC BY-SA 3.0

Osobami pozwanymi są dziennikarze odpowiedzialni za szkalujące publikacje, wydawcy oraz współwłaściciel spółki Big Picture wymienieni powyżej. Nadto przypadku Pani Hanny Waśko zostało złożone również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- czytamy w piśmie. 

 

Zarząd spółki R4S stoi na stanowisku, że mające miejsce ostatnio działania dziennikarzy są bezprawne i jako takie nie mogą pozostać bez reakcji. Nadto w naszej ocenie są w rażącej sprzeczności z regulacjami prawnymi dotyczącymi naruszania dóbr osobistych (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego) oraz zasadami rzetelności i staranności dziennikarskiej

- głosi komunikat.

 

Zarząd spółki R4S zwraca również uwagę, że zarówno artykuły i padające w nich niektóre wypowiedzi zawierające insynuacje, ale także długa lista pytań zawierających szkalujące sugestie wysłane do kilkudziesięciu partnerów biznesowych R4S utrudniły prowadzenie jej normalnej działalności biznesowej. Dlatego też firma nie odbiera tych kroków jako normalnej działalności dziennikarskiej mającej na celu ujawnienie prawdy, ale jako nieetyczne działania mające na celu utrudnienie prowadzenia biznesu przez R4S. Rolą dziennikarzy jest opisywanie, a nie kreowanie rzeczywistości.

Jednocześnie informujemy, że powielanie nieprawdziwych i szkalujących informacji także będzie skutkować działaniami prawnymi

 

- informuje spółka.

 


 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura