REKLAMA

W Polsce wciąż przynależność rodzica do partii ma wpływ na znalezienie pracy i wysokość wynagrodzenia

Wśród trzydziestu krajów, które ćwierć wieku temu zmieniły ustrój i system ekonomiczny, Polska wciąż należy do tych, w których przynależność rodziców do partii komunistycznej ma wyraźny wpływ na szanse znalezienia zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń pracowników – dużo większy niż np. w Rosji - wynika z raportu przygotowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
By Jacek Halicki - Praca własna, W Polsce wciąż przynależność rodzica do partii ma wpływ na znalezienie pracy i wysokość wynagrodzenia
By Jacek Halicki - Praca własna, / CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Raport „Transition Report 2016-17” został przygotowany w oparciu o dane statystyczne pozyskane z 34 krajów Europy i Azji, które niegdyś tworzyły tzw. Blok Wschodni – od republik powstałych po rozpadzie Jugosławii i ZSRR aż do Mongolii.

W badaniu EBOiR najciekawsze wydaje się szacowanie wagi różnych czynników determinujących pozycję danej osoby na rynku pracy.

Badacze wyróżnili pięć czynników, które wywierają decydujący wpływ na sytuację ekonomiczną każdego człowieka i odpowiadają za nierówności pracowników na starcie życia. Te czynniki są niezależne od każdego z nas, bo otrzymujemy je w chwili przyjścia na świat. Los przypisał nam pochodzenie etniczne, płeć i miejsce urodzenia (wieś/miasto). Do tych trzech faktorów badacze EBOiR dodali jeszcze dwa, manifestujące wpływ rodziców – ich poziom wykształcenia oraz przynależność do partii komunistycznej przynajmniej jednego z nich.

Ten ostatni czynik wydaje się być najbardziej interesującym. W 11 krajach był on pomijalny (pon. 0,25 punktu) i nie powinno to budzić zdziwienia np. we Włoszech i Niemczech. Jednak praktyczny brak związku charakteryzował także m.in. Litwę, Łotwę i Węgry. Gdzie wpływ partyjnych rodziców był największy? W Rumunii (4,2 punktów, 36%!) i Gruzji (3,7, 8%). Polska z 0,8 punktu (3%), znalazła się gdzieś w środku stawki. Jednak warto zapamiętać, że w naszym kraju 28 lat po przemianach politycznych posiadanie przez rodziców legitymacji PZPR ma 3% wpływ na zmienność wynagrodzeń. Większy niż w Rosji, na Ukrainie czy w Białorusi.

/ Źródło: rynekpracy.pl

#REKLAMA_POZIOMA#

 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura