REKLAMA

Viera Jourova jednoznacznie o związku między polskim sądownictwem a Krajowym Planem Odbudowy. "Silny system kontroli i audytu"

Nie ma bezpośredniego związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej w Polsce a negocjacjami z Polską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformowała we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.
 Viera Jourova jednoznacznie o związku między polskim sądownictwem a Krajowym Planem Odbudowy.
/ / Flickr/eu2016nl

KE była pytana, czy ostatnie wydarzenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce są przeszkodą w przyjęciu polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

„Negocjacje trwają. Negocjatorzy KE są w intensywnym dialogu z polskimi przedstawicielami. Z punktu widzenia KE są te same wymogi dotyczące wszystkich państw członkowskich, które chcą użyć środków z Funduszu Odbudowy, aby ustanowić bardzo silny system kontroli i audytu, który jest porównywalny do systemu, który dotyczy polityki spójności i WPR (Wspólnej Polityki Rolnej)” – powiedziała Jourova.

Dodała, że system kontroli i audytu jest precyzyjnie opisany. „Dyskusja trwa, nie chcę prognozować, kiedy negocjacje (dotyczące KPO – PAP) zakończą się. Nie ma jednak bezpośredniego związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej w Polsce a negocjacjami (w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - PAP)” - zaznaczyła wiceszefowa KE.

KPO to dokument, który musi przygotować każde państwo UE, żeby skorzystać z Funduszu Odbudowy gospodarki unijnej po pandemii koronawirusa. Z tego mechanizmu Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Obecnie KE wraz z polskimi władzami pracuje nad tym, żeby dokument został przyjęty. Otworzy to drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

W ubiegłym tygodniu krajowe plany odbudowy 12 krajów UE zostały ostatecznie zatwierdzone na spotkaniu unijnych ministrów gospodarki i finansów w Brukseli. W ten sposób Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy otrzymały zielone światło na wykorzystanie unijnych środków z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, by wzmocnić swoje gospodarki i przeciwdziałać skutkom pandemii Covid-19.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest centralną częścią pakietu Next Generation EU, mającego ożywić gospodarkę UE po pandemii Covid-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie z Instrumentu, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy i zwiększania odporności.

Po otrzymaniu planu KE ma dwa miesiące na jego ocenę (o ile nie uzgodniła z państwem członkowskim przełożenia terminu) i na zaproponowanie Radzie decyzji wykonawczej w sprawie zatwierdzenia planu. Następnie Rada ma cztery tygodnie na przeanalizowanie projektu decyzji. Gdy Rada decyzję przyjmie, państwa członkowskie mogą zacząć podpisywać z KE dwustronne umowy o finansowaniu i w ciągu dwóch miesięcy otrzymać uzgodnione zaliczki.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura