REKLAMA

Wiącek popiera pogląd o prymacie konstytucji nad umowami międzynarodowymi! „Konsternacja senatorów PO”

W środę Senat zajął się wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. W debacie nad kandydaturą wybranego przez Sejm prof. Marcina Wiącka senatorowie zadają prawnikowi pytania.
 Wiącek popiera pogląd o prymacie konstytucji nad umowami międzynarodowymi! „Konsternacja senatorów PO”
/ fot. Kancelaria Senatu / Twitter - @PolskiSenat


Podczas przemówienia w Senacie Wiącek podkreślił, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył też, że ważne jest dla niego doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania RPO, aby skuteczniej wspierały osoby z uzasadnionym poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności, osobistych przekonań. – Zapewniam, że w Biurze RPO otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych – zaznaczył.

Kandydat podkreślił, że docenia i będzie kontynuował wysiłki, jakie były podejmowane przez ostatnich 30 lat zmierzające do wprowadzenia Polski do grona w tolerancyjnych i świadomych społeczeństw o najwyższej kulturze prawnej. – Jednocześnie stanowczo odradzam, a jako Rzecznik sprzeciwiałbym się temu, aby w ramach sporu politycznego szafować takimi wartościami jak skuteczność objęcia obywateli RP mechanizmami ochrony prawnej wynikającymi z praw międzynarodowego w tym z traktatów konstytuujących UE. Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi – wskazał Wiącek.

Dodał, że nadrzędność konstytucji akcentowana jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

– Jednakże nawet twardzi wyznawcy takiego stanowiska nie są upoważnieni do poszukiwania między polską ustawa zasadniczą a traktatami międzynarodowymi pozornych sprzeczności, których skutki usuwania mogą zagrozić stabilności systemu ochrony praw człowieka. Apeluję, aby poszczególne władze publiczne poszukiwały rozwiązań bieżących problemów prawnych i politycznych w duchu kompromisu i w poczuciu odpowiedzialności za długofalowe efekty swoich działań – podkreślił.
 

„Konsternacja senatorów PO”

 


Senator Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik zwrócił uwagę, że słowa kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich wywołały w szeregach senatorów Platformy Obywatelskiej konsternację.

„Widzę rozczarowanie niektórych, że Profesor Wiącek jest prawnikiem a nie politykiem, czy publicystą polityczno-prawnym. Gorąco wierzę, że wbrew opinii niektórych najskrajniejszych zwolenników klub KO zagłosuje tak jak w Sejmie” – dodaje polityk PSL i prawnik Przemysław Grabowski.

 

 


Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura