Już w poniedziałek wielki wiec poparcia dla pracowników jednostek miejskich w Zielonej Górze

- Zapraszamy wszystkie osoby, którym leży na sercu uczciwy dialog - mówi Bogusław Motowidełko, przewodniczący ZR Zielona Góra NSZZ "S". Zarząd Regionu zaprasza wszystkich członków Związku, sympatyków i rodziny protestujących pracowników jednostek podległych Prezydentowi Zielonej Góry na wielki wiec poparcia dla pracowników prowadzących spór zbiorowy z Prezydentem Zielonej Góry. Wiec odbędzie się 13 czerwca o godz. 14:30 pod Urzędem Miasta w Zielonej Górze.
 Już w poniedziałek wielki wiec poparcia dla pracowników jednostek miejskich w Zielonej Górze
/ fot. ZR Zielonogórskiego NSZZ "S"

- Musimy wesprzeć pracowników, którzy od wielu miesięcy nie mogą znaleźć zrozumienia u zatrudniających ich władz miasta. Dlatego spotykamy się w poniedziałek, żeby pokazać, że nie pozostają sami ze swoimi problemami. Mają pełne poparcie Zarządu Regionu Zielona Góra NSZZ "S". Będziemy walczyć o to, by ich płace były godne i choć trochę przystawały do obecnych realiów - mówi Bogusław Motowidełko.

Trwa wielozakładowy spór zbiorowy w 40 jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2 tyś. pracowników. Pracownicy samorządu domagają się podwyżki w wysokości tysiąc złotych brutto.Na przełomie maja i czerwca po nieudanych negocjacjach i rokowaniach pracownicy spisali z prezydentem Januszem Kubickim protokół rozbieżności. Rafał Jaworski, przewodniczący międzyzakładowej organizacji związkowej wyrażał wówczas nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć zanim dojdzie do strajku. 7 czerwca 2022 roku z listy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wyznaczony został mediator.

– Cieszymy się, że miasto się rozwija, ale w życiu są różne priorytety. My mamy na utrzymaniu rodziny. Swoje środki przeznaczamy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Mamy wrażenie, że pan prezydent myśli inaczej. Zaniedbał swoich pracowników, a my musimy walczyć o naszą godność – mówił na łamach tysol.pl na początku czerwca Rafał Jaworski.

Aby wesprzeć pracowników jednostek miejskich, Zarząd Regionu Zielona Góra NSZZ "Solidarność" organizuje wielki wiec poparcia dla nich, na który zaprasza wszystkie osoby, chcące wyrazić poparcie dla walczących o wyższe wynagrodzenia pracowników.

Władze Solidarności w regionie są gotowe walczyć do skutku o prawo do wysłuchania żądań pracowników zatrudnionych przez zielonogórski samorząd. Na razie poprzez wiec chcą wreszcie zostać usłyszanymi przez lokalne władze. Jeśli to się nie uda, zapowiadają ogólnopolskie działania, a w ostateczności strajk pracowników podległych Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

Poniżej pełna treść apelu:

Koleżanki i koledzy
Przewodniczący Komisji, Członkowie związku, sympatycy, rodziny protestujących pracowników jednostek podległych Prezydentowi Zielonej Góry. Wspieramy wszystkich pracowników prowadzących spór zbiorowy z Prezydentem Zielonej Góry. Spotykamy się 13 czerwca 2022r. o godz.14.30 w Zielonej Górze pod Urzędem Miasta, ul. Podgórna 22 - Wielki Wiec Poparcia.

Trwa wielozakładowy spór zbiorowy w 40 jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2 tyś. pracowników . 7 czerwca 2022r. z listy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wyznaczony został mediator. Czekamy na ustalenie terminu 1 rundy mediacji – zaproponowaliśmy, aby odbyło się najpóźniej do 15 czerwca.

Mamy sukces! Ostatnio NSZZ „Solidarność” w Wodociągach Zielonogórskich podpisał porozumienie, na mocy, którego każdy pracownik otrzyma podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Wodociągi są Spółką więc działają na trochę innych zasadach, dlatego otrzymały zgodę Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego na podpisanie takiego porozumienia. Jak widać można dojść do porozumienia w sprawie podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego – trzeba tylko wykazać się odrobiną dobrej woli. Pracownicy Wodociągów nadal nas wspierają i w ramach akcji solidarnościowej w Wodociągach utrzymane jest pogotowie strajkowe i przygotowują się do ewentualnego strajku solidarnościowego. To jest właśnie moc solidarności – cytat z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w 1987 roku w Gdańsku: «Solidarność — to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim! Dzięki takim strajkom solidarnościowym w latach 80-tych robotnicy rozpoczęli proces tworzenia wolnej Polski, w której dzisiaj żyjemy. Teraz ten sam duch solidarności pomoże nam wywalczyć godne podwyżki – przede wszystkim do wynagrodzenia zasadniczego!

Dziękujemy mieszkańcom za wsparcie! Okazało się, że kampania medialna skierowana przeciw naszym oczekiwaniom nie przyniosła skutku. Mieszkańcy rozumieją naszą walkę o godność i w większości nas popierają. To jest wspaniałe, że mieszkańcy Zielonej Góry są z nami. To jest ogromny sygnał dla nas – to oznacza, że nasza walka jest uzasadniona i ma sens.

Zaszliśmy już bardzo daleko i dzięki temu już wygraliśmy. Przypomnę tylko, że jeszcze 3 miesiące temu Pan Prezydent proponował spotkanie dopiero w lipcu. Tymczasem, już dzisiaj mamy propozycję podwyżki - 750 zł brutto wraz ze wszystkimi dodatkami. Jako wstępna - jest to dobra propozycja do negocjacji, jednak uważamy, że powinna być jeszcze lepsza. Przede wszystkim walczymy o to, żeby była to podwyżka do wynagrodzenia zasadniczego. Wieloletni pracownicy byli mało docenieni – w tym roku już na to nie możemy pozwolić.

W środę 8 czerwca 2022r., spotkaliśmy się z Radnymi Miasta. Ponad 2 godziny tłumaczyliśmy im w jakiej znajdujemy się sytuacji i o co dokładnie walczymy. Od dwóch tygodni nie ma chyba dnia, żeby na Nasz temat nie pojawiały się jakieś materiały w mediach lokalnych. Jesteśmy gotowi walczyć dalej o godność i o to, żeby zostać wysłuchanym. Dlatego przygotowujemy się do strajku – jest to nasze wołanie o pomoc. Ale odwaga, trudne rzeczy wymagają wielkich działań. Niedługo „Solidarność” z Regionu pojawi się na Wielkim wiecu poparcia a później jak zajdzie potrzeba to z Polski przyjedzie do Zielonej Góry.

W tym roku walczymy nie tylko o wynagrodzenia. Walczymy przede wszystkim o naszą godność i szacunek. Nie chcemy dalej przegrywać z kolejnymi inwestycjami w budynki czy chodniki. Chcemy, żeby Pan Prezydent w tym roku zrealizował swoją największą inwestycję, żeby wreszcie zainwestował w ludzi – w swoich pracowników. Twarzą tego strajku jest kobieta bo to kobiety w znacznej większości pracują w jednostkach objętych sporem zbiorowym. Dlatego ten strajk staje się również walką o podmiotowość i równe traktowanie kobiet i o to jak są wynagradzane. Walczymy o to, żeby kobiety zatrudnione przez jednostki podlegle Miastu Zielona Góra mogły godnie żyć za swoje wynagrodzenia. Tylko tyle i aż tyle.
PRZYŁĄCZ SIĘ. Zorganizowani Razem – możemy więcej!

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze - Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego

 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe