Odpowiedź MKiDN na zarzuty „S” Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków

Niedawno informowaliśmy o tym, że nie doszło do spotkania Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś prezentujemy odpowiedź MKiDN na zarzuty strony związkowej.
 Odpowiedź MKiDN na zarzuty „S” Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków
/ domena publiczna

Stanowisko Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność” prezentujemy tutaj. 

Do naszej redakcji napłynęła odpowiedź ze strony ministerialnej: 

w nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 17 sierpnia br., uprzejmie informuję, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”, okazując wiele zrozumienia dla potrzeb i postulatów środowiska muzealników. Warto podkreślić, że  z inicjatywy Pana Premiera Prof. Piotra Glińskiego przedstawiciele KSMiIOZ NSZZ „Solidarność” są stałymi obserwatorami w Radzie ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostali także zaproszeni do udziału w pracach zespołu roboczego do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji osobiście, jednak z uwagi na swoje liczne zobowiązania ma prawo wyznaczyć do takich rozmów swoich przedstawicieli. W spotkaniu z przedstawicielami NSZZ ,,S” w dniu 25 lipca 2022 r. miał wziąć udział dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN, od ponad 6 lat odpowiedzialny m. in. za muzea, oraz dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego odpowiedzialnego za nadzór nad sferą muzealnictwa.

To przedstawiciele NSZZ ,,S” w ostatniej chwili odwołali swój udział w spotkaniu, twierdząc, że są zainteresowani rozmową wyłącznie z Panem Premierem. Taka postawa może budzić wątpliwości co do rzeczywistej woli rozwiązywania problemów środowiska.

Drzwi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są dla przedstawicieli środowiska muzealnego zawsze otwarte, ale zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy członkami kierownictwa resortu, ministrem odpowiedzialnym za sprawy muzealnictwa pozostaje Sekretarz Stanu dr Jarosław Sellin i to on właściwym reprezentantem MKiDN do rozmów ze środowiskiem.

Z wyrazami szacunku,

Anna Pawłowska-Pojawa
Dyrektor Departamentu

Centrum Informacyjne (CI)


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe