Abp Szewczuk: Rosja chce doprowadzić do globalnej katastrofy jądrowej

ONZ zażądała od Rosji natychmiastowego wycofania się z terenu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że Ukraina znajduje się o krok od katastrofy atomowej. Zaapelował o międzynarodowe wsparcie i zapewnił, że ukraińskie władze robią wszystko, by nie dopuścić do awarii na terenie kontrolowanego przez Rosjan zakładu. „Ostrzeliwując elektrownię, wróg chce doprowadzić do globalnej katastrofy” – powiedział w piątek 26 sierpnia w swoim codziennym orędziu zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Światosław Szewczuk.
okolica Czarnobyla Abp Szewczuk: Rosja chce doprowadzić do globalnej katastrofy jądrowej
okolica Czarnobyla / pixabay.com/chriswalders

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś jest piątek, 26 sierpnia 2022 roku - pisał wczoraj ukraiński hierarcha - a Ukraina jest już w 184 dniu wojny. Zakrojonej na szeroką skalę i niesprawiedliwej wojny prowadzonej przez Rosję prowadzi przeciwko naszemu narodowi i naszemu państwu.

Znów ostatnie 24 godziny wypełnione były okrucieństwem wojny, bólem, łzami, cierpieniem, ranami i śmiercią cywilów. Nieprzyjaciel nieustannie usiłuje atakować nasze miasta i wsie w obwodzie donieckim, skutecznie zmiatając z powierzchni ziemi całe regiony.

Z tego, co dowiedzieliśmy się dziś rano, wczoraj wróg zaatakował w szczególności miasta Bachmut i Awdijiwka w obwodzie donieckim. Ale niemal wzdłuż całej linii frontu trwa nieustanny ostrzał. W obwodzie charkowskim miasto Czuhujew ponownie stało się celem zmasowanego ataku rakietowego. Podobnie atakowane są nasze miasta i wsie w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim, mikołajowskim. Prawie codziennie wróg bombarduje spokojne tereny przygraniczne na Sumach i Czernihowie.

Największy niepokój budzą jednak wydarzenia wokół zaporoskiej elektrowni atomowe4j. Pomimo, że znajduje się ona na terytorium okupowanym, nieprzyjaciel codziennie kontynuuje ostrzał tej elektrowni atomowej. W tych dniach nastąpiło odłączenie zakładu od sieci elektrycznej. Wybuchły pożary. Wszystko to stawia Ukrainę, Europę i świat na krawędzi nowej katastrofy atomowej na skalę globalną.

Ale Ukraina stawia opór. Ukraina walczy. Ukraina się modli.

Dziękujemy natomiast Bogu i armii ukraińskiej za to, że dziś rano żyjemy. Za to, że udało się ujrzeć światło dzienne. Abyśmy mogli modlić się i pracować dla dobra cierpiącego narodu ukraińskiego, ludu Bożego, który doświadcza okropności tej wojny.

Kontynuujmy naszą wędrówkę po kartach nauki społecznej naszego Kościoła. Chciałbym teraz rozważyć bardzo ważne zasady moralne dotyczące życia gospodarczego jednostki, rodziny, społeczeństwa, państwa czy nawet międzynarodowych stosunków gospodarczych. Rzeczywiście, widzimy, że dzisiaj zdolność do zwycięstwa i wytrwania oznacza również zdolność do zarządzania w sposób sprawiedliwy i właściwy środkami i zasobami, które Pan Bóg daje naszemu ludowi. Aby wygrać, trzeba przetrwać; trzeba mądrze zarządzać i pracować.

Zaczerpnijmy zatem ze skarbu otrzymanego od metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Sam był mądrym nauczycielem i założył narodową mikrogospodarkę w warunkach życia naszych rodaków za granicą. Dbał o dobro swojego narodu pośród okropności pierwszej i drugiej wojny światowej. Wybierzmy go zatem, tego sprawiedliwego, na naszego przewodnika po ścieżkach prawdziwego i mądrego przywództwa.

I tak, pierwsze przykazanie, pierwsza rzecz, do której odwołuje się metropolita Andrzej Szeptycki, gdy ogłasza zasady mądrego zarządzania, brzmi: „Szukajcie prawdy, a nie zysku”. Może to zabrzmieć trochę dziwnie. Bo niektórzy uważają, że ekonomia, handel, to sztuka jak najlepszego oszukania kupującego i sprzedania mu czegoś, co nie odpowiada jego prawdziwej cenie. Ale metropolita mówi nam, że prawdziwy dobrobyt przychodzi wtedy, gdy twoja praca przynosi pożytek i szczęście innym. Dziś nazywamy to społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorczości.

Poniższa bardzo ważna zasada jest fundamentem odpowiedzialnego zarządzania i prawdziwej ekonomii. Metropolita mówi: „Nie kieruj się zasadą inwestycji, biznesu, zysku, ale zasadą mądrości, kreatywności, dobrobytu”. Bo widzimy dzisiaj, że całe zło współczesnej ludzkości, zło nierówności społecznych powoduje wojny we współczesnym świecie; prowadzi do różnego rodzaju katastrof i klęsk ekologicznych, które powstają w wyniku egoistycznego i barbarzyńskiego stosunku ludzi do wszystkiego, co ich otacza, w tym do samego człowieka i do korzyści ekonomicznych, jakie można z tego czerpać. Ludzie chcą robić inwestycje, biznesy, aby osiągać szybkie duże zyski przy minimalnej odpowiedzialności. Ale prawdziwy dobrobyt przychodzi wtedy, gdy mądrość, Boska Mądrość, którą Pan Bóg daje człowiekowi, mądrość dobrego nauczyciela, przekształca się w twórczość. Tę kreatywność, która znajduje nowe środki, nowe sposoby, by służyć drugiemu człowiekowi, by rozwijać własny biznes. A wszystko to tworzy prawdziwy dobrobyt. Nawet warunki ekonomiczne stają się lepsze.

I wreszcie metropolita Andrzej mówi: „Aby osiągnąć choćby sukces finansowy, poznaj prawdę, która cię wyzwoli i przyniesie ci prawidłowy zysk”. Rzeczywiście, gdy ktoś szuka prawdy, zna prawdziwe potrzeby ludzi. Zna czas i moment, wie co, kiedy i komu podać, przygotować, a nawet sprzedać, tak aby było to wysokiej jakości, zaspokajało podstawowe potrzeby ludzi i budziło szacunek dla tych, którzy te jakościowe dobra produkują lub sprzedają. Szukajcie prawdy, a nie zysku!

Dziś chcę zwrócić się do wszystkich, którzy obecnie prowadzą działalność gospodarczą na Ukrainie. Gospodarka ukraińska w warunkach wojennych przechodzi prawdziwą próbę. Dlatego dzisiaj chcę zwrócić się do dyrektorów fabryk, zakładów, przedsiębiorstw na Ukrainie, do właścicieli różnych firm, do wszystkich tych, którzy dzisiaj tworzą miejsca pracy dla Ukraińców. Do naszych agronomów i rolników, którzy zajmując się rolnictwem, szukają każdej możliwości, aby wyżywić swoich współobywateli, zabezpieczyć potrzeby Ukrainy i świata. Przede wszystkim chcę wam podziękować za waszą pracę. Dziękuję za to, że pracujecie i przyczyniacie się do zwycięstwa Ukrainy swoją działalnością gospodarczą. Chcę Was zapewnić o naszej modlitwie: niech Pan Bóg obdarzy Was mądrością, kreatywnością i nas wszystkich sprawiedliwym i prawdziwym dobrobytem na Ukrainie. A wtedy wszyscy ci, którzy byli zmuszeni opuścić Ukrainę, powrócą, bo chcą żyć przyzwoicie i pracować u siebie. Stwórzmy wspólnie warunki do tego.

Boże, błogosław Ukrainę. Boże, pobłogosław naród ukraiński. Niech zstąpi na nich Twoja łaska niebieska, a także wszelki dobrobyt ziemski, którego człowiek potrzebuje do godnego życia. Boże, daj nam siłę do wytrwania w tej nierównej walce. Daj nam siłę do pokonania wroga, który przychodzi ograbić naszą ziemię. Boże, obdarz Ukrainę pokojem.

Niech błogosławieństwo Pana zstąpi na was przez Jego łaskę i miłość do ludzkości, zawsze, teraz i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

st (KAI) / Kijów


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe