Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój

– Wierzę głęboko, że modlitwa o pokój rzeczywiście przynosi taki pokój, który będzie trwały i będzie gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne dziesięciolecia nam oraz przyszłym pokoleniom – powiedział prezydent Andrzej Duda w środę w Pałacu Prezydenckim na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Prezydent podziękował też wszystkim wspólnotom wyznaniowym za pomoc uchodźcom ukraińskim i Ukrainie, do którego to wsparcia – jak podkreślił – „nie trzeba było przekonywać”.
Andrzej Duda Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój
Andrzej Duda / PAP/Andrzej Lange

Zebrani

Prezydentowi towarzyszyła w spotkaniu jego małżonka Agata Kornhauser–Duda oraz pracownicy Kancelarii Prezydenta RP.

Kościół katolicki na uroczystości reprezentowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Z Kościoła greckokatolickiego w Polsce przybył m.in. abp Eugeniusz Popowicz.

Obecni byli ponadto przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na czele z jej prezesem, superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP bp. Andrzejem Malickim.

W imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim przybył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego.

Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasz Miśkiewicz oraz Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przemówienie Prezydenta

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda w kontekście trwającej już niemal od roku wojny w Ukrainie, wywołanej agresją Rosji, podkreślił wagę modlitwy "Daj Panie pokój w naszych czasach, w naszych dniach dniom naszym", której słowa - zaznaczył - "bardzo mocno, jak nigdy w okresie ostatnich dziesięcioleci od II wojny światowej, tyczą się naszej, w tej części Europy, rzeczywistości".

- Tym bardziej ważne jest dla mnie to dzisiejsze spotkanie, dlatego że chcę podziękować wszystkim Państwu: eminencji, ekscelencjom, wszystkim przewodniczącym, za to, że w obliczu tego straszliwego nieszczęścia, jakie dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę, my zachowujemy po pierwsze jedność - jako państwo, jako społeczeństwo, jako wspólnota ludzi zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - a jednocześnie też umiemy okazać serce sąsiadom, nie oglądając się na żadne okoliczności, nie oglądając się na historię, nie oglądając się na żadne osobiste emocje, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć, kierując się tymi pozytywnymi emocjami, odruchem serca, odruchem wiary, odruchem miłości drugiego człowieka - mówił Andrzej Duda.

- To spotkanie jest sposobnością, aby za to podziękować, że wszyscy jak tutaj jesteście - w szczególności mając na względzie odpowiedzialną misję, jaką realizujecie jako ci, którzy stoją na czele wspólnot ludzi wierzących - umacnialiście, bo przecież nie trzeba było wzywać, co także jest piękne i pokazuje owoc waszej niezwykłej posługi wobec Pana Boga, ale przede wszystkim wobec współwyznawców (...); że nie trzeba było nawoływać ludzi do niesienia pomocy, do tego, aby ten odruch serca wykonali (...) z drugiej strony, że ich umacnialiście, że czynią słusznie i powinni czynić więcej - dodał prezydent.

Takie działanie, podkreślił Andrzej Duda, wystawia Polsce i jej obywatelom znakomitą opinię, o czym sam zdążył się przekonać podczas wielu międzynarodowych spotkań i rozmów. - To także umacnia ogromnie naszą wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej - w znaczeniu nie tylko tych, którzy pełnią ważne urzędy, ale każdego z nas - dodał prezydent.

- Wierzę głęboko - sam także staram się działać w miarę swoich możliwości - że ta modlitwa o pokój ten pokój rzeczywiście przyniosła. Pokój taki, który będzie pokojem trwałym, stabilnym: który będzie nam gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne, mam nadzieję, dziesięciolecia, a wierzę głęboko, że także przyszłym pokoleniom - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że za trzy dni przypadnie 450. rocznica konfederacji warszawskiej, czyli uchwały podjętej 28 stycznia 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie. Zawierała ona postanowienie zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej, gwarantowała pokój między różnymi wyznaniami, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa.

- To dla nas z jednej strony wielki powód do dumy, że to było właśnie u nas, ale z drugiej strony także wielkie memento i wspaniały przykład tego, kiedy jesteśmy rzeczywiście silni i bezpieczni - wtedy, kiedy jesteśmy razem - powiedział Andrzej Duda.

Słowa przewodniczącego KEP

Abp Stanisław Gądecki przypomniał słowa bożonarodzeniowego orędzia „Urbi et orbi” papieża Franciszka, m.in. o tych samych istniejących dziś namiętnościach, które towarzyszyły królowi Herodowi, nie pozwalając mu przyjąć narodzin Jezusa Chrystusa - przywiązaniu do władzy i pieniędzy, pysze, obłudzie i kłamstwie. Te ciężary wykluczają nas z łaski Bożego Narodzenia i zamykają dostęp do drogi pokoju, dlatego, chociaż jest nam dany Książę Pokoju, to wichry wojen nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością. - Trzeba, aby nasze spojrzenie napełniło się twarzami ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywali ostatnie święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny - cytował papieskie orędzie abp Gądecki, przywołując także apel Franciszka o konkretne gesty solidarności, "aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie".

Arcybiskup wspomniał także o swoim liście z początku marca ub. roku do Cyryla, prawosławnego patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, w którym prosił go, aby zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina oraz aby zwrócił się do rosyjskich żołnierzy, "aby nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne".

- Tenor odpowiedzi patriarchy Cyryla był podobny do tego, co usłyszeliśmy później z jego ust w wywiadzie dla telewizji Rossija 1: Rosjanie i Ukraińcy - mówił on - to jeden naród. "Kościół musi zrobić wszystko, aby nie stali się wrogami. To jest jeden naród, który wyszedł z kijowskiej chrzcielnicy, ale to bardzo duży naród - do Morza Białego do Czarnego. I ten ogrom zawsze budził strach, zazdrość (...), a zatem od czasów starożytnych zewnętrzne siły działały, aby podzielić ludzi, rozdzielić, a nawet popchnąć jedną część przeciwko drugiej" - powiedział patriarcha. Istotna problemu polega więc na tym, że również Cerkiew rosyjska nie ma zamiaru uznać autonomii Ukrainy - skonstatował przewodniczący Episkopatu Polski.

- Najbardziej natomiast cieszę się z tego, że nie daliśmy się podzielić w sprawie gościnności, jaką nasi rodacy okazali Ukraińcom, głównie matkom i dzieciom. Z naszej strony dziękuję Panu Bogu za wizytę solidarności z Ukrainą, jaką mogliśmy z Księdzem Prymasem i abp. [Stanisławem] Budzikiem złożyć we Lwowie, Kijowie i Buczy w dniach 17-20 maja - przypomniał też abp Stanisław Gądecki.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Bp Andrzej Malicki podkreślił, że rok 2022 był trudny. - Gdy myśleliśmy, że nie może wydarzyć się już nic gorszego od pandemii Covid-19, która była z nami tak długo, 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę - przyznał. Wojna ta sprawiła, że nastąpił napływ niezliczonych rzesz uchodźców i poinformował, że Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej od początku udzielały im wsparcia w myśl zasady "Gość w dom, Bóg w dom". - Potrafiliśmy otworzyć nasze serca i jesteśmy nadal otwarci na przyjmowanie tych, których wojna zmusiła do opuszczenia swych ojczystych stron. Mimo naturalnego zróżnicowania, potrafiliśmy skoncentrować się na tym, co łączy i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Będąc trwałą częścią polskiego społeczeństwa, w otwarciu na bliźnich ze Wschodu, chcemy promować dalej taką otwartość, poszanowanie dla tradycji i kultury tych, którzy u nas znaleźli schronienie - zadeklarował prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Naczelny Rabin Polski

Rabin Michael Schudrich podkreślił, że wielką wartością takiego spotkania jest to, że przedstawiciele różnych wyznań i religii są blisko siebie i mogą ze sobą rozmawiać. Nawiązał także do zbliżającej się 450. rocznicy konfederacji warszawskiej. - 450 lat to dla nas powód do wielkiej dumy, ale też wielkie wyzwanie, wielki obowiązek - stwierdził. - To obowiązek kontynuacji tego, co zostało dawno temu ustalone. To jest nasza polska tradycja - powiedział Michael Schudrich.

Naczelny Rabin Polski wspomniał także o drugiej ważnej w tych dniach rocznicy, 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zaznaczył, że wtedy "też walczyliśmy razem" i przypomniał o postaci Dow Bera Meiselsa, naczelnego rabina Warszawy w latach 1856-1870, który przez całe życie wspierał walkę Polaków o wyzwolenie spod władzy Rosji i zabiegał o przyznanie Żydom pełni praw obywatelskich. Powiedział też, że każdego roku warto prosić Boga o siłę i mądrość działania - bez względu o jaki konkretnie rok chodzi. - Nasz obowiązek to szukanie sposobu do robienia czegoś dobrze w trudnych czasach, nieważne o jaki fakt chodzi. Jestem dumny z tego, co w minionym roku Polska pokazała - dodał.

Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Mufti Tomasz Miśkiewicz życzył w krótkim wystąpieniu "pokoju i spokoju, żebyśmy mogli żyć razem wszyscy, bez względu na pochodzenie i wyznanie: żyć miłością jeden wobec drugiego". - Bądźmy wierni sobie, swoim ideałom, swojej religii, żyjmy w zgodzie, zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Wszelkiego błogosławieństwa wszystkim ludziom w naszym kraju i na świecie - powiedział mufti.

Przedstawiciel mniejszości etnicznych i narodowych

Grzegorz Kuprianowicz podziękował wszystkim Polakom za pomoc okazaną w ubiegłym roku uchodźcom z Ukrainy. Życzył, aby w tym roku nastał przede wszystkim pokój. - Ten pokój musi być w każdym z nas. Niech ten nowy rok przyniesie spokój, niech poprowadzi Ukrainę z jej przyjaciółmi do zwycięstwa w tej nierównej walce z najeźdźcą. Niech pozwoli na wypracowanie nowego, lepszego modelu bezpieczeństwa w Europie i na świecie, gwarantującego także prawa mniejszości - powiedział.

lk / Warszawa


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Waldemar Krysiak: Lekarze zmieniający dzieciom płeć zostaną zmuszeni do ujawnienia szczegółów swoich eksperymentów Wiadomości
Waldemar Krysiak: Lekarze "zmieniający dzieciom płeć" zostaną zmuszeni do ujawnienia szczegółów swoich eksperymentów

Kolejny, ciężki cios dla ideologii gender: Szkocja wycofuje się z prób „zmiany płci” u dzieci, a angielscy lekarze, którzy takich procedur się dopuszczali, zostaną zmuszeni do ujawnienia szczegółów eksperymentów. W Wielkiej Brytanii kończy się masowe okaleczanie dzieci motywowane lewicowym szaleństwem.

Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Polacy tworzą urządzenie do badania naszej pozycji względem czasoprzestrzeni Wiadomości
Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Polacy tworzą urządzenie do badania naszej pozycji względem czasoprzestrzeni

Moc polskiej nauki! Polacy tworzą najczulsze na Ziemi urządzenie do badania naszej pozycji względem czasoprzestrzeni! To jest projekt rodem science - fiction.

Polacy na lotnisku w Dubaju: 27 godzin czekania, a linie proponują nam lot za pięć dni z ostatniej chwili
Polacy na lotnisku w Dubaju: 27 godzin czekania, a linie proponują nam lot za pięć dni

Główne lotnisko w Dubaju powoli wraca do normalnej pracy po zakłóceniach związanych z gwałtownymi deszczami. "Dziś odleciał do Warszawy w połowie pusty samolot, a naszych bagaży nie ma. Po 27 godzinach czekania na lotnisku linie proponują nam lot powrotny dopiero 23 kwietnia" - powiedziała PAP Nina, jedna z pasażerek.

Prezydent Duda: Idea włączenia się do tzw. kopuły europejskiej dla nas jest nieco spóźniona z ostatniej chwili
Prezydent Duda: Idea włączenia się do tzw. kopuły europejskiej dla nas jest nieco spóźniona

Prezydent Andrzej Duda ocenił w czwartek, że jeśli chodzi o plan włączenia się Polski tzw. kopuły europejskiej, to "ta idea, kiedy dwa lata temu została ogłoszona, była dla nas nieco spóźniona". Jak przypomniał od kilku lat realizujemy nasz system obrony przeciwlotniczej.

Szokujący tytuł Rzeczpospolitej. Ekspert łapie się za głowę z ostatniej chwili
Szokujący tytuł "Rzeczpospolitej". Ekspert łapie się za głowę

Prokuratura Krajowa podała w czwartek, że na terytorium Polski zatrzymano i postawiono zarzuty Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania dla wywiadu wojskowego Rosji. Jak wynika ze śledztwa, informacje Pawła K. miały pomóc w ewentualnym zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Artykuł w tej sprawie pojawił się na wielu portalach, w tym rownież na stronie "Rzeczpospolitej". Problem w tym, że na portalu "Rzeczpospolitej" okraszono go szokującym tytułem. Głos zabrał ekspert ds. wojskowych Paweł Zariczny.

Polak z poważnymi zarzutami. W tle plan zamachu na Zełenskiego z ostatniej chwili
Polak z poważnymi zarzutami. W tle plan zamachu na Zełenskiego

Prokuratura Krajowa podała w czwartek, że na terytorium Polski zatrzymano i postawiono zarzuty Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania dla wywiadu wojskowego Rosji. Jak wynika ze śledztwa, informacje Pawła K. miały pomóc w ewentualnym zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dramat w Bydgoszczy. Nie żyje 15-latka z ostatniej chwili
Dramat w Bydgoszczy. Nie żyje 15-latka

Nie żyje 15-letnia dziewczyna, która w czwartek w Bydgoszczy wpadła pod tramwaj na ul. Fordońskiej. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu samochodów i kursowaniu tramwajów - poinformowała kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej Komendy Miejskiej Policji.

Mariusz Błaszczak żąda wyjaśnień od kierownictwa MON z ostatniej chwili
Mariusz Błaszczak żąda wyjaśnień od kierownictwa MON

W środę w Warszawie doszło do spotkania generalnego inspektora Bundeswehry gen. Carstena Breuera z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Wpis niemieckiego generała wywołał burzę. Mariusz Błaszczak żąda wyjaśnień od kierownictwa MON.

Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Burza po słowach szefa Bundeswehry z ostatniej chwili
"Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO". Burza po słowach szefa Bundeswehry

W środę w Warszawie doszło do spotkania generalnego inspektora Bundeswehry gen. Carstena Breuera z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Wpis niemieckiego generała wywołał burzę.

Oni również musieli zrezygnować z Tańca z gwiazdami z ostatniej chwili
Oni również musieli zrezygnować z "Tańca z gwiazdami"

Na trzy dni przed kolejnym odcinkiem „Tańca z gwiazdami” jedna z uczestniczek ogłosiła, że rezygnuje z dalszego uczestnictwa w programie.

REKLAMA

Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój

– Wierzę głęboko, że modlitwa o pokój rzeczywiście przynosi taki pokój, który będzie trwały i będzie gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne dziesięciolecia nam oraz przyszłym pokoleniom – powiedział prezydent Andrzej Duda w środę w Pałacu Prezydenckim na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Prezydent podziękował też wszystkim wspólnotom wyznaniowym za pomoc uchodźcom ukraińskim i Ukrainie, do którego to wsparcia – jak podkreślił – „nie trzeba było przekonywać”.
Andrzej Duda Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój
Andrzej Duda / PAP/Andrzej Lange

Zebrani

Prezydentowi towarzyszyła w spotkaniu jego małżonka Agata Kornhauser–Duda oraz pracownicy Kancelarii Prezydenta RP.

Kościół katolicki na uroczystości reprezentowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Z Kościoła greckokatolickiego w Polsce przybył m.in. abp Eugeniusz Popowicz.

Obecni byli ponadto przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na czele z jej prezesem, superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP bp. Andrzejem Malickim.

W imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim przybył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego.

Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasz Miśkiewicz oraz Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przemówienie Prezydenta

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda w kontekście trwającej już niemal od roku wojny w Ukrainie, wywołanej agresją Rosji, podkreślił wagę modlitwy "Daj Panie pokój w naszych czasach, w naszych dniach dniom naszym", której słowa - zaznaczył - "bardzo mocno, jak nigdy w okresie ostatnich dziesięcioleci od II wojny światowej, tyczą się naszej, w tej części Europy, rzeczywistości".

- Tym bardziej ważne jest dla mnie to dzisiejsze spotkanie, dlatego że chcę podziękować wszystkim Państwu: eminencji, ekscelencjom, wszystkim przewodniczącym, za to, że w obliczu tego straszliwego nieszczęścia, jakie dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę, my zachowujemy po pierwsze jedność - jako państwo, jako społeczeństwo, jako wspólnota ludzi zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - a jednocześnie też umiemy okazać serce sąsiadom, nie oglądając się na żadne okoliczności, nie oglądając się na historię, nie oglądając się na żadne osobiste emocje, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć, kierując się tymi pozytywnymi emocjami, odruchem serca, odruchem wiary, odruchem miłości drugiego człowieka - mówił Andrzej Duda.

- To spotkanie jest sposobnością, aby za to podziękować, że wszyscy jak tutaj jesteście - w szczególności mając na względzie odpowiedzialną misję, jaką realizujecie jako ci, którzy stoją na czele wspólnot ludzi wierzących - umacnialiście, bo przecież nie trzeba było wzywać, co także jest piękne i pokazuje owoc waszej niezwykłej posługi wobec Pana Boga, ale przede wszystkim wobec współwyznawców (...); że nie trzeba było nawoływać ludzi do niesienia pomocy, do tego, aby ten odruch serca wykonali (...) z drugiej strony, że ich umacnialiście, że czynią słusznie i powinni czynić więcej - dodał prezydent.

Takie działanie, podkreślił Andrzej Duda, wystawia Polsce i jej obywatelom znakomitą opinię, o czym sam zdążył się przekonać podczas wielu międzynarodowych spotkań i rozmów. - To także umacnia ogromnie naszą wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej - w znaczeniu nie tylko tych, którzy pełnią ważne urzędy, ale każdego z nas - dodał prezydent.

- Wierzę głęboko - sam także staram się działać w miarę swoich możliwości - że ta modlitwa o pokój ten pokój rzeczywiście przyniosła. Pokój taki, który będzie pokojem trwałym, stabilnym: który będzie nam gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne, mam nadzieję, dziesięciolecia, a wierzę głęboko, że także przyszłym pokoleniom - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że za trzy dni przypadnie 450. rocznica konfederacji warszawskiej, czyli uchwały podjętej 28 stycznia 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie. Zawierała ona postanowienie zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej, gwarantowała pokój między różnymi wyznaniami, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa.

- To dla nas z jednej strony wielki powód do dumy, że to było właśnie u nas, ale z drugiej strony także wielkie memento i wspaniały przykład tego, kiedy jesteśmy rzeczywiście silni i bezpieczni - wtedy, kiedy jesteśmy razem - powiedział Andrzej Duda.

Słowa przewodniczącego KEP

Abp Stanisław Gądecki przypomniał słowa bożonarodzeniowego orędzia „Urbi et orbi” papieża Franciszka, m.in. o tych samych istniejących dziś namiętnościach, które towarzyszyły królowi Herodowi, nie pozwalając mu przyjąć narodzin Jezusa Chrystusa - przywiązaniu do władzy i pieniędzy, pysze, obłudzie i kłamstwie. Te ciężary wykluczają nas z łaski Bożego Narodzenia i zamykają dostęp do drogi pokoju, dlatego, chociaż jest nam dany Książę Pokoju, to wichry wojen nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością. - Trzeba, aby nasze spojrzenie napełniło się twarzami ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywali ostatnie święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny - cytował papieskie orędzie abp Gądecki, przywołując także apel Franciszka o konkretne gesty solidarności, "aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie".

Arcybiskup wspomniał także o swoim liście z początku marca ub. roku do Cyryla, prawosławnego patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, w którym prosił go, aby zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina oraz aby zwrócił się do rosyjskich żołnierzy, "aby nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne".

- Tenor odpowiedzi patriarchy Cyryla był podobny do tego, co usłyszeliśmy później z jego ust w wywiadzie dla telewizji Rossija 1: Rosjanie i Ukraińcy - mówił on - to jeden naród. "Kościół musi zrobić wszystko, aby nie stali się wrogami. To jest jeden naród, który wyszedł z kijowskiej chrzcielnicy, ale to bardzo duży naród - do Morza Białego do Czarnego. I ten ogrom zawsze budził strach, zazdrość (...), a zatem od czasów starożytnych zewnętrzne siły działały, aby podzielić ludzi, rozdzielić, a nawet popchnąć jedną część przeciwko drugiej" - powiedział patriarcha. Istotna problemu polega więc na tym, że również Cerkiew rosyjska nie ma zamiaru uznać autonomii Ukrainy - skonstatował przewodniczący Episkopatu Polski.

- Najbardziej natomiast cieszę się z tego, że nie daliśmy się podzielić w sprawie gościnności, jaką nasi rodacy okazali Ukraińcom, głównie matkom i dzieciom. Z naszej strony dziękuję Panu Bogu za wizytę solidarności z Ukrainą, jaką mogliśmy z Księdzem Prymasem i abp. [Stanisławem] Budzikiem złożyć we Lwowie, Kijowie i Buczy w dniach 17-20 maja - przypomniał też abp Stanisław Gądecki.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Bp Andrzej Malicki podkreślił, że rok 2022 był trudny. - Gdy myśleliśmy, że nie może wydarzyć się już nic gorszego od pandemii Covid-19, która była z nami tak długo, 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę - przyznał. Wojna ta sprawiła, że nastąpił napływ niezliczonych rzesz uchodźców i poinformował, że Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej od początku udzielały im wsparcia w myśl zasady "Gość w dom, Bóg w dom". - Potrafiliśmy otworzyć nasze serca i jesteśmy nadal otwarci na przyjmowanie tych, których wojna zmusiła do opuszczenia swych ojczystych stron. Mimo naturalnego zróżnicowania, potrafiliśmy skoncentrować się na tym, co łączy i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Będąc trwałą częścią polskiego społeczeństwa, w otwarciu na bliźnich ze Wschodu, chcemy promować dalej taką otwartość, poszanowanie dla tradycji i kultury tych, którzy u nas znaleźli schronienie - zadeklarował prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Naczelny Rabin Polski

Rabin Michael Schudrich podkreślił, że wielką wartością takiego spotkania jest to, że przedstawiciele różnych wyznań i religii są blisko siebie i mogą ze sobą rozmawiać. Nawiązał także do zbliżającej się 450. rocznicy konfederacji warszawskiej. - 450 lat to dla nas powód do wielkiej dumy, ale też wielkie wyzwanie, wielki obowiązek - stwierdził. - To obowiązek kontynuacji tego, co zostało dawno temu ustalone. To jest nasza polska tradycja - powiedział Michael Schudrich.

Naczelny Rabin Polski wspomniał także o drugiej ważnej w tych dniach rocznicy, 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zaznaczył, że wtedy "też walczyliśmy razem" i przypomniał o postaci Dow Bera Meiselsa, naczelnego rabina Warszawy w latach 1856-1870, który przez całe życie wspierał walkę Polaków o wyzwolenie spod władzy Rosji i zabiegał o przyznanie Żydom pełni praw obywatelskich. Powiedział też, że każdego roku warto prosić Boga o siłę i mądrość działania - bez względu o jaki konkretnie rok chodzi. - Nasz obowiązek to szukanie sposobu do robienia czegoś dobrze w trudnych czasach, nieważne o jaki fakt chodzi. Jestem dumny z tego, co w minionym roku Polska pokazała - dodał.

Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Mufti Tomasz Miśkiewicz życzył w krótkim wystąpieniu "pokoju i spokoju, żebyśmy mogli żyć razem wszyscy, bez względu na pochodzenie i wyznanie: żyć miłością jeden wobec drugiego". - Bądźmy wierni sobie, swoim ideałom, swojej religii, żyjmy w zgodzie, zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Wszelkiego błogosławieństwa wszystkim ludziom w naszym kraju i na świecie - powiedział mufti.

Przedstawiciel mniejszości etnicznych i narodowych

Grzegorz Kuprianowicz podziękował wszystkim Polakom za pomoc okazaną w ubiegłym roku uchodźcom z Ukrainy. Życzył, aby w tym roku nastał przede wszystkim pokój. - Ten pokój musi być w każdym z nas. Niech ten nowy rok przyniesie spokój, niech poprowadzi Ukrainę z jej przyjaciółmi do zwycięstwa w tej nierównej walce z najeźdźcą. Niech pozwoli na wypracowanie nowego, lepszego modelu bezpieczeństwa w Europie i na świecie, gwarantującego także prawa mniejszości - powiedział.

lk / WarszawaOceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe