Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój

– Wierzę głęboko, że modlitwa o pokój rzeczywiście przynosi taki pokój, który będzie trwały i będzie gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne dziesięciolecia nam oraz przyszłym pokoleniom – powiedział prezydent Andrzej Duda w środę w Pałacu Prezydenckim na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Prezydent podziękował też wszystkim wspólnotom wyznaniowym za pomoc uchodźcom ukraińskim i Ukrainie, do którego to wsparcia – jak podkreślił – „nie trzeba było przekonywać”.
Andrzej Duda Prezydent do Kościołów i związków wyznaniowych: Modlitwa może przynieść pokój
Andrzej Duda / PAP/Andrzej Lange

Zebrani

Prezydentowi towarzyszyła w spotkaniu jego małżonka Agata Kornhauser–Duda oraz pracownicy Kancelarii Prezydenta RP.

Kościół katolicki na uroczystości reprezentowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Z Kościoła greckokatolickiego w Polsce przybył m.in. abp Eugeniusz Popowicz.

Obecni byli ponadto przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na czele z jej prezesem, superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP bp. Andrzejem Malickim.

W imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim przybył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego.

Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasz Miśkiewicz oraz Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przemówienie Prezydenta

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda w kontekście trwającej już niemal od roku wojny w Ukrainie, wywołanej agresją Rosji, podkreślił wagę modlitwy "Daj Panie pokój w naszych czasach, w naszych dniach dniom naszym", której słowa - zaznaczył - "bardzo mocno, jak nigdy w okresie ostatnich dziesięcioleci od II wojny światowej, tyczą się naszej, w tej części Europy, rzeczywistości".

- Tym bardziej ważne jest dla mnie to dzisiejsze spotkanie, dlatego że chcę podziękować wszystkim Państwu: eminencji, ekscelencjom, wszystkim przewodniczącym, za to, że w obliczu tego straszliwego nieszczęścia, jakie dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę, my zachowujemy po pierwsze jedność - jako państwo, jako społeczeństwo, jako wspólnota ludzi zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - a jednocześnie też umiemy okazać serce sąsiadom, nie oglądając się na żadne okoliczności, nie oglądając się na historię, nie oglądając się na żadne osobiste emocje, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć, kierując się tymi pozytywnymi emocjami, odruchem serca, odruchem wiary, odruchem miłości drugiego człowieka - mówił Andrzej Duda.

- To spotkanie jest sposobnością, aby za to podziękować, że wszyscy jak tutaj jesteście - w szczególności mając na względzie odpowiedzialną misję, jaką realizujecie jako ci, którzy stoją na czele wspólnot ludzi wierzących - umacnialiście, bo przecież nie trzeba było wzywać, co także jest piękne i pokazuje owoc waszej niezwykłej posługi wobec Pana Boga, ale przede wszystkim wobec współwyznawców (...); że nie trzeba było nawoływać ludzi do niesienia pomocy, do tego, aby ten odruch serca wykonali (...) z drugiej strony, że ich umacnialiście, że czynią słusznie i powinni czynić więcej - dodał prezydent.

Takie działanie, podkreślił Andrzej Duda, wystawia Polsce i jej obywatelom znakomitą opinię, o czym sam zdążył się przekonać podczas wielu międzynarodowych spotkań i rozmów. - To także umacnia ogromnie naszą wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej - w znaczeniu nie tylko tych, którzy pełnią ważne urzędy, ale każdego z nas - dodał prezydent.

- Wierzę głęboko - sam także staram się działać w miarę swoich możliwości - że ta modlitwa o pokój ten pokój rzeczywiście przyniosła. Pokój taki, który będzie pokojem trwałym, stabilnym: który będzie nam gwarantował możliwość spokojnego życia przez następne, mam nadzieję, dziesięciolecia, a wierzę głęboko, że także przyszłym pokoleniom - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że za trzy dni przypadnie 450. rocznica konfederacji warszawskiej, czyli uchwały podjętej 28 stycznia 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie. Zawierała ona postanowienie zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej, gwarantowała pokój między różnymi wyznaniami, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa.

- To dla nas z jednej strony wielki powód do dumy, że to było właśnie u nas, ale z drugiej strony także wielkie memento i wspaniały przykład tego, kiedy jesteśmy rzeczywiście silni i bezpieczni - wtedy, kiedy jesteśmy razem - powiedział Andrzej Duda.

Słowa przewodniczącego KEP

Abp Stanisław Gądecki przypomniał słowa bożonarodzeniowego orędzia „Urbi et orbi” papieża Franciszka, m.in. o tych samych istniejących dziś namiętnościach, które towarzyszyły królowi Herodowi, nie pozwalając mu przyjąć narodzin Jezusa Chrystusa - przywiązaniu do władzy i pieniędzy, pysze, obłudzie i kłamstwie. Te ciężary wykluczają nas z łaski Bożego Narodzenia i zamykają dostęp do drogi pokoju, dlatego, chociaż jest nam dany Książę Pokoju, to wichry wojen nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością. - Trzeba, aby nasze spojrzenie napełniło się twarzami ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywali ostatnie święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny - cytował papieskie orędzie abp Gądecki, przywołując także apel Franciszka o konkretne gesty solidarności, "aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie".

Arcybiskup wspomniał także o swoim liście z początku marca ub. roku do Cyryla, prawosławnego patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, w którym prosił go, aby zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina oraz aby zwrócił się do rosyjskich żołnierzy, "aby nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne".

- Tenor odpowiedzi patriarchy Cyryla był podobny do tego, co usłyszeliśmy później z jego ust w wywiadzie dla telewizji Rossija 1: Rosjanie i Ukraińcy - mówił on - to jeden naród. "Kościół musi zrobić wszystko, aby nie stali się wrogami. To jest jeden naród, który wyszedł z kijowskiej chrzcielnicy, ale to bardzo duży naród - do Morza Białego do Czarnego. I ten ogrom zawsze budził strach, zazdrość (...), a zatem od czasów starożytnych zewnętrzne siły działały, aby podzielić ludzi, rozdzielić, a nawet popchnąć jedną część przeciwko drugiej" - powiedział patriarcha. Istotna problemu polega więc na tym, że również Cerkiew rosyjska nie ma zamiaru uznać autonomii Ukrainy - skonstatował przewodniczący Episkopatu Polski.

- Najbardziej natomiast cieszę się z tego, że nie daliśmy się podzielić w sprawie gościnności, jaką nasi rodacy okazali Ukraińcom, głównie matkom i dzieciom. Z naszej strony dziękuję Panu Bogu za wizytę solidarności z Ukrainą, jaką mogliśmy z Księdzem Prymasem i abp. [Stanisławem] Budzikiem złożyć we Lwowie, Kijowie i Buczy w dniach 17-20 maja - przypomniał też abp Stanisław Gądecki.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Bp Andrzej Malicki podkreślił, że rok 2022 był trudny. - Gdy myśleliśmy, że nie może wydarzyć się już nic gorszego od pandemii Covid-19, która była z nami tak długo, 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę - przyznał. Wojna ta sprawiła, że nastąpił napływ niezliczonych rzesz uchodźców i poinformował, że Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej od początku udzielały im wsparcia w myśl zasady "Gość w dom, Bóg w dom". - Potrafiliśmy otworzyć nasze serca i jesteśmy nadal otwarci na przyjmowanie tych, których wojna zmusiła do opuszczenia swych ojczystych stron. Mimo naturalnego zróżnicowania, potrafiliśmy skoncentrować się na tym, co łączy i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Będąc trwałą częścią polskiego społeczeństwa, w otwarciu na bliźnich ze Wschodu, chcemy promować dalej taką otwartość, poszanowanie dla tradycji i kultury tych, którzy u nas znaleźli schronienie - zadeklarował prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Naczelny Rabin Polski

Rabin Michael Schudrich podkreślił, że wielką wartością takiego spotkania jest to, że przedstawiciele różnych wyznań i religii są blisko siebie i mogą ze sobą rozmawiać. Nawiązał także do zbliżającej się 450. rocznicy konfederacji warszawskiej. - 450 lat to dla nas powód do wielkiej dumy, ale też wielkie wyzwanie, wielki obowiązek - stwierdził. - To obowiązek kontynuacji tego, co zostało dawno temu ustalone. To jest nasza polska tradycja - powiedział Michael Schudrich.

Naczelny Rabin Polski wspomniał także o drugiej ważnej w tych dniach rocznicy, 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zaznaczył, że wtedy "też walczyliśmy razem" i przypomniał o postaci Dow Bera Meiselsa, naczelnego rabina Warszawy w latach 1856-1870, który przez całe życie wspierał walkę Polaków o wyzwolenie spod władzy Rosji i zabiegał o przyznanie Żydom pełni praw obywatelskich. Powiedział też, że każdego roku warto prosić Boga o siłę i mądrość działania - bez względu o jaki konkretnie rok chodzi. - Nasz obowiązek to szukanie sposobu do robienia czegoś dobrze w trudnych czasach, nieważne o jaki fakt chodzi. Jestem dumny z tego, co w minionym roku Polska pokazała - dodał.

Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Mufti Tomasz Miśkiewicz życzył w krótkim wystąpieniu "pokoju i spokoju, żebyśmy mogli żyć razem wszyscy, bez względu na pochodzenie i wyznanie: żyć miłością jeden wobec drugiego". - Bądźmy wierni sobie, swoim ideałom, swojej religii, żyjmy w zgodzie, zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Wszelkiego błogosławieństwa wszystkim ludziom w naszym kraju i na świecie - powiedział mufti.

Przedstawiciel mniejszości etnicznych i narodowych

Grzegorz Kuprianowicz podziękował wszystkim Polakom za pomoc okazaną w ubiegłym roku uchodźcom z Ukrainy. Życzył, aby w tym roku nastał przede wszystkim pokój. - Ten pokój musi być w każdym z nas. Niech ten nowy rok przyniesie spokój, niech poprowadzi Ukrainę z jej przyjaciółmi do zwycięstwa w tej nierównej walce z najeźdźcą. Niech pozwoli na wypracowanie nowego, lepszego modelu bezpieczeństwa w Europie i na świecie, gwarantującego także prawa mniejszości - powiedział.

lk / Warszawa


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Kolejna strzelanina w Kalifornii. Są ofiary śmiertelne Wiadomości
Kolejna strzelanina w Kalifornii. Są ofiary śmiertelne

Co najmniej trzy osoby zginęły wczesnym rankiem w sobotę, a cztery inne zostały ranne w strzelaninie w Kalifornii.

Wszystko zaczęło się, gdy mój ojciec zostawił nas... Trudne wyznanie Anny Lewandowskiej Wiadomości
"Wszystko zaczęło się, gdy mój ojciec zostawił nas..." Trudne wyznanie Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Mundo Deportivo". W rozmowie mówiła m.in. o bolesnych doświadczeniach z przeszłości i życiu w Barcelonie.

Czechy. Petr Pavel zwycięzcą wyścigu prezydenckiego Wiadomości
Czechy. Petr Pavel zwycięzcą wyścigu prezydenckiego

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach przekonująco wygrał emerytowany generał Petr Pavel; po przeliczeniu 98 proc. głosowało na niego 57,95 proc. wyborców, na Andrieja Babisza, 42,04 proc., informuje CTK.

Chwile grozy podczas urodzin. Włosy znanej prowadzącej Pytanie na śniadanie zaczęły płonąć [WIDEO] Wiadomości
Chwile grozy podczas urodzin. Włosy znanej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" zaczęły płonąć [WIDEO]

Małgorzata Tomaszewska obchodzi dziś 34 urodziny. Prowadząca pytanie na śniadanie dodała na Instagramie poruszający filmik, na którym synek składa jej życzenia. Nagle doszło do groźnej sytuacji.

Nieoficjalnie: Oto nowy prezydent Czech Wiadomości
Nieoficjalnie: Oto nowy prezydent Czech

Po przeliczeniu głosów z ponad 85 procent obwodów wyborczych były dowódca czeskiej armii i były szef Komitetu Wojskowego NATO Petr Pavel otrzymał blisko 57 proc. głosów. Na byłego premiera Andreja Babisza, jednego z najbogatszych Czechów, padło 43 proc. głosów.

Są dokładne sumy. Tyle zarobili polscy tenisiści podczas Australian Open Wiadomości
Są dokładne sumy. Tyle zarobili polscy tenisiści podczas Australian Open

Z puli nagród 76,5 mln dolarów australijskich w Australian Open polskim tenisistom przypadło 1 860 650, czyli ok. 5,7 mln złotych. Nieco ponad połowa tej kwoty - 940 tys. dol. (2,9 mln zł) - trafiła do Magdy Linette, która w rywalizacji singlistek dotarła do półfinału.

Burza po wpisie dziennikarki TVP. Wydano oświadczenie Wiadomości
Burza po wpisie dziennikarki TVP. Wydano oświadczenie

„Spółka jest oburzona tweetem Magdaleny Wolińskiej-Riedi, w którym dziennikarka uznaje Polaków za rusofobów i germanofobów” – poinformowano w komunikacie Telewizji Polskiej.

Sensacyjne doniesienia z Pałacu Buckingham. Ta decyzja króla Karola III może rozpętać prawdziwą burzę Wiadomości
Sensacyjne doniesienia z Pałacu Buckingham. Ta decyzja króla Karola III może rozpętać prawdziwą burzę

Nie milkną liczne komentarze po premierze książki księcia Harry'ego. Na czołówki brytyjskich mediów, jak bumerang powraca głośny temat. Decyzja króla Karol III w tej sprawie może wstrząsnąć światowymi mediami.

Szef MON: Tworzymy nowe brygady WOT, celem co najmniej 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej Wiadomości
Szef MON: Tworzymy nowe brygady WOT, celem co najmniej 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej

Tworzymy nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy Mazowszu. Celem jest wojsko liczące co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy WOT. Teraz jest 164 tys. żołnierzy różnych formacji - powiedział w Lublinie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Były zastępca Gowina z zarzutami Wiadomości
Były zastępca Gowina z zarzutami

Jak informuje red. Marcin Dobski na łamach portalu Salon24.pl Robert A., były wiceprezes partii Jarosława Gowina i doradca byłego wicepremiera, usłyszał zarzuty. "Dotyczą wymuszenia zwrotu wierzytelności i zmuszenia do określonego zachowania" - powiedziała dla serwisu prok. Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe