REKLAMA

CBOS: Większość Polaków za zwiększeniem wydatków na obronność

Jak wynika z najnowszych sondaży przeprowadzonych przez CBOS Polacy czują się bezpieczni. Akceptują też zwiększenie liczebności armii i wzrost wydatków na modernizację techniczną, którą uznają za konieczną - podaje Ministerstwo Obrony.
 CBOS: Większość Polaków za zwiększeniem wydatków na obronność
/ mon.gov.pl
Poparcie dla zwiększenia wydatków na obronę Polski wyraziło niemal 75% respondentów. Ponad 87% pytanych uznało, że armia wymaga modernizacji technicznej i unowocześnienia. 66,7% badanych popiera zwiększenie liczebności polskiej armii.

Prawie 86% Polaków opowiada się za współpracą Wojska Polskiego z państwami NATO. Niemal 80% Polaków wyraża poparcie dla współpracy armii polskiej armii z armią USA.

Sondaż wskazuje na kilka trendów w podejściu opinii publicznej do kwestii bezpieczeństwa państwa i działań Ministerstwa Obrony Narodowej. Widać, że temat obronności państwa należy do tej grupy zagadnień, w których respondenci mają wyrobione zdanie, gdyż rzadko kiedy liczba osób nie mających zdania na poruszane kwestie przekracza 10% badanych.

Zdecydowana większość respondentów poparła modernizację armii uważając ją za konieczną.

Jak wskazuje wynik badania respondenci popierają współpracę Polski z sojusznikami oraz są przychylni rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce.

Wyraźnie widać, że obywatele popierają priorytetowe działania podejmowane przez resort obrony narodowej, których celem jest zwiększenie liczebności wojska i jego modernizacja techniczna. Przychylnie odnoszą się też do ścisłej współpracy z sojusznikami, w tym do stacjonowania wojsk NATO w Polsce.

Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło w lipcu i pierwszych dniach sierpnia. Ankieterzy ośrodka przepytali reprezentatywną grupę 1000 respondentów. Pytania dotyczyły m.in. stosunku pytanych do obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych i wzrostu nakładów na obronę Polski.
źródło: mon.gov.pl

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura