EKES. Niepewność w pracy przekłada się na zdrowie psychiczne

W przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, podczas drugiego dnia trwającej w Brukseli Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ważnym akcentem była dyskusja wokół spraw pracowniczych.
Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego EKES. Niepewność w pracy przekłada się na zdrowie psychiczne
Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego / fot. EESC/autor

Członkowie Komitetu debatowali wraz z Joaquínem Pérezem Reyem, sekretarzem stanu ds. pracy i gospodarki społecznej Hiszpanii na temat projektów opinii SOC/745 w sprawie pracy o niepewnym charakterze i zdrowia psychicznego, SOC/746 w sprawie demokracji w pracy i SOC/748 w sprawie mechanizmów równowagi społecznej. O sporządzenie opinii wystąpiono w związku z nadchodzącą prezydencją Hiszpanii w Radzie UE.

Niepewność w pracy przekłada się na zdrowie psychiczne

Joaquin Pérez Rey podkreślał, że niepewność w miejscu pracy to wykluczenie z obszaru praw podstawowych. - Pracownicy, którzy funkcjonują w niepewnych formach zatrudnienia, takich jak praca na czas określony czy długie godziny pracy, są poddani presji psychicznej i przekłada się to na jakość ich zdrowia psychicznego.

Apelował, by określić warunki tej niepewności. - Praca nie powinna być źródłem cierpienia, ale satysfakcji – przekonywał.

Podczas dyskusji na temat opinii, przekonywano, że inwestycje w gospodarkę, szkolnictwo, opiekę zdrowotną to nie wydatki, ale inwestycje. Podkreślano także, że wprowadzając zmiany socjalne ważne, by robić to poprzez mechanizm zachęt, a nie sankcji. Inwestycje społeczne i reformy społeczne również wymagają funduszy. Mówiono także o tym, że Europa potrzebuje zarządzania socjalnego na równi z zarządzaniem gospodarczym. W tym zarządzaniu musi się uwzględniać wskaźniki socjalne, a nie tylko ekonomiczne.

Angażować pracowników w procesy decyzyjne

- Wyzwania dla pracy digitalizacja, praca zdalna. To rodzi obawy w różnych sektorach i regionach. Wielu pracowników będzie dotkniętych tymi zmianami. Dlatego tak ważne jest, by angażować pracowników w procesy decyzyjne – zapewniała Lucie Studničná.

Dzień wcześniej, podczas ceremonii inauguracji nowych władz EKES-u, odbyły się dwa panele dyskusyjne w formie okrągłych stołów. Pierwszy z nich dotyczył wzmacniania demokracji i wartości europejskich wraz ze społeczeństwem obywatelskim w krajach kandydujących do UE. Drugi to dyskusja o przyszłości UE: „UE społeczna, konkurencyjna i zrównoważona”.