Wybrano patronów ŚDM Lizbona 2023, wśród nich św. Jan Paweł II

Patronami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, wybranymi przez portugalski Komitet Organizacyjny tego wydarzenia jako przykłady do naśladowania, są: papież, 5 zakonników, 2 kobiety konsekrowane i 5 osób świeckich. Mężczyźni, kobiety, dziewczęta i chłopcy żyjący w różnych czasach, którzy pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi. Wraz z nimi patronką Dni, trwających od 1 do 6 sierpnia, jest Maryja – Ta, która zgodziła się być matką wcielonego Syna Bożego, która uczy, jak powiedzieć Bogu "tak”.
Uczestnicy ŚDM Wybrano patronów ŚDM Lizbona 2023, wśród nich św. Jan Paweł II
Uczestnicy ŚDM / EPA/MIGUEL A. LOPES Dostawca: PAP/EPA

Święci Jan Paweł II, Jan Bosko, Wincenty z Saragossy, Antoni z Lizbony (Padewski), Bartłomiej od Męczenników, Jan z Brito oraz błogosławieni Joanna Portugalska, Jan Fernandes, Maria Klara od Dzieciątka Jezus, Piotr Jerzy Frassati, Marceli Callo, Klara Badano i Karol Acutis – to 13 patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Komitet Organizacyjny ŚDM wybrał ich, ponieważ poświęcili swoje życie służbie młodzieży a swoim świadectwem pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi w każdym wieku. Wraz z nimi patronką międzynarodowego spotkania młodzieży jest Maryja Panna – młoda kobieta, która zgodziła się zostać matką wcielonego Syna Bożego, wielka postać drogi chrześcijańskiej, która uczy nas mówić Bogu "tak". W Orędziu na XXVII ŚDM Franciszek przypomniała, że Ona "wstała i poszła z pośpiechem", aby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, przynosząc jej Jezusa w swym łonie i tym samym uczy młodych ludzi nieść Chrystusa innym, a w tych trudnych czasach "otwiera na nowo wszystkim, a w szczególności młodym ludziom drogę bliskości i spotkania".

Święty Jan Paweł II

Wśród patronów lizbońskiego spotkania młodych nie mogło zabraknąć świętego Jana Pawła II, który w 1985 roku ustanowił ŚDM – wydarzenie, które przez lata gromadziło miliony młodych ludzi z pięciu kontynentów. Jego historia jest dobrze znana. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, a jego powołanie kapłańskie dojrzewało w latach II wojny światowej. W 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. 13 stycznia 1964 Paweł VI mianował go arcybiskupem krakowskim, a 26 czerwca 1967 włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. 16 października 1978 roku, w wieku 58 lat, kard. Wojtyła został wybrany na papieża, przyjmując imiona Jan Paweł II. Podczas swojego pontyfikatu, trwającego ponad 26 lat, odwiedził 129 krajów. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 został beatyfikowany, a 27 kwietna 2014 ogłoszony świętym. Jego święto liturgiczne obchodzone jest 22 października.

Święty Jan Bosko

Ten włoski święty poświęcił się całkowicie młodzieży, wspierając tworzenie seminariów, szkół, oratoriów, pisząc książki i tworząc system oświatowo-wychowawczy, zdolny do docenienia każdej osoby i promowania jej integralnego rozwoju. Urodził się w Castelnuovo d'Asti 16 sierpnia 1815 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1841 roku. Swoją posługę rozpoczął w Turynie, gdzie wraz z osieroconymi i opuszczonymi chłopcami postanowił założyć Oratorium św. Franciszka Salezego. Jest ojcem Rodziny Salezjańskiej, obecnie rozsianej po wszystkich kontynentach. Zmarł 31 stycznia 1888 r.; Kościół upamiętnia go tego samego dnia.

Święty Wincenty z Saragossy

Święty Wincenty, diakon i męczennik z IV wieku, patron Lizbony, urodził się w hiszpańskim mieście Huesca, stolicy prowincji Aragonii, w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec powierzył jego duchową formację biskupowi Saragossy Waleriuszowi, który przyjął go do służby w swojej diecezji, a także zlecił mu głoszenie kazań. Podczas prześladowań chrześcijan przez Dioklecjana, około roku 303, Wincenty został aresztowany i po długich torturach zmarł w więzieniu w Walencji 22 stycznia 304 roku. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 22 stycznia.

Święty Antoni

Urodził się w Lizbonie 15 sierpnia 1195. Jeszcze jako nastolatek wstąpił do klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Następnie postanowił zostać franciszkaninem i poprosił o wyjazd na misje. Dotarł do Maroka, gdzie zapadł na chorobę, która zmusiła go do zawieszenia działalności. Postanowił wrócić do ojczyzny, ale statek, którym płynął, zatonął u wybrzeży Sycylii, a on sam zdołał się uratować. Następnie dotarł do Asyżu i tam spotkał św. Franciszka, który powierzał mu różne zadania i głoszenie kazań, które gromadziły tłumy słuchaczy. Mianowany prowincjałem dla północnych Włoch, postanowił zamieszkać w Padwie i tam zmarł 13 czerwca 1231 roku. Jego szczątki przechowywane są w Wenecji Euganejskiej, w poświęconej mu bazylice, którą co roku odwiedzają tysiące pielgrzymów.

Święty Bartłomiej od Męczenników

Święty Bartłomiej od Męczenników również urodził się w Lizbonie 3 maja 1514 roku. W wieku 14 lat wstąpił do zakonu dominikanów, a w 1559 został arcybiskupem Bragi. Jego misja apostolska była ukierunkowana na ewangelizację ludu i uświęcenie duchowieństwa, a także wprowadzenie w życie postanowień Soboru Trydenckiego. Zmarł 16 lipca 1590 r., uznany przez lud za "świętego arcybiskupa, ojca ubogich i chorych". Kanonizował go Franciszek w 2019 r., jest upamiętniany 18 lipca.

Święty Jan de Brito

Inny święty z Lizbony urodził się tam 1 marca 1647 r. w rodzinie szlacheckiej (jego ojciec był gubernatorem Brazylii). Mając 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Był misjonarzem w Indiach, niepowstrzymanym w swoim głoszeniu Ewangelii, podejmował trudne podróże, aby głosić Chrystusa. Zginął śmiercią męczeńską w mieście Oriur (dzisiejszy stan Tamil Nadu na południu Indii) 4 lutego 1693 r., kanonizował go w 1947 Pius XII; wspomnienie liturgiczne zbiega się z datą jego męczeństwa.

Błogosławiona Joanna Portugalska

Joanna Portugalska, córka króla Alfonsa V, urodziła się w Lizbonie 6 lutego 1452 roku. Odrzuciła kilku królewskich zalotników, ponieważ była zdecydowana zostać "oblubienicą" Jezusa Chrystusa. Wybrała odosobnienie i prowadziła surowe i skromne życie, nie zapominając o potrzebujących. Zmarła w Aveiro 12 maja 1490 r. i tego samego dnia przypada jej święto liturgiczne.

Błogosławiony Jan Fernandes

Również ze stolicy Portugalii pochodzi jezuita Jan Fernandes, urodzony w 1551 roku. Był jednym z 73 misjonarzy, którzy towarzyszyli Ignacemu de Azevedo w podróży do Brazylii w 1570 roku. Wkrótce po wypłynięciu z portu, w pobliżu Wysp Kanaryjskich, statek, którym płynął ze swoimi współbraćmi, zaatakowała flota pięciu statków hugenockich piratów. Zginął śmiercią męczeńską 15 lipca 1570 roku. Jest upamiętniany wraz ze swoimi 39 współbraćmi męczennikami i błogosławionym Ignacym de Azevedo 17 lipca.

Błogosławiona Maria Klara od Dzieciątka Jezus

Urodzona w Amadorze, niedaleko Lizbony 15 czerwca 1843 w szlacheckiej rodzinie, Maria Klara od Jezusa została osierocona w wieku 14 lat i pragnąc życia zakonnego poświęconego Bogu i służbie ubogim, zdecydowała się wstąpić do tercjarek kapucyńskich Matki Bożej Poczętej. Następnie założyła Zgromadzenie Portugalskich Sióstr Szpitalnych, które ma swoje placówki także w Afryce i Indiach. Jej życie było naznaczone miłosierdziem. Zmarła 1 grudnia 1899 r., w dniu wybranym na jej wspomnienie liturgiczne.

Błogosławiony Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati

Urodził się w Turynie, w rodzinie z wyższej klasy średniej, 6 kwietnia 1901 roku. Był młodym uczniem szkoły średniej, kiedy zaczął uczestniczyć w Apostolstwie Modlitwy i dziełach św. Wincentego a Paulo. Przyjaciel wszystkich, z radością żył Ewangelią, okazując bezgraniczne i całkowite zaufanie Bogu i Opatrzności, a swój wolny czas poświęcał dziełom charytatywnym na rzecz ubogich i wydziedziczonych. Wstąpił do różnych zgromadzeń i stowarzyszeń katolickich i całym sercem zaangażował się w inicjatywy rozwoju społecznego i dobroczynności. W czerwcu 1925 r. zdiagnozowano u niego poliomyelitis, czyli nagminne porażenie dziecięce (choroba Heine-Medina), które doprowadziło do jego śmierci 4 lipca 1925, w dniu, w którym obchodzone jest jego święto liturgiczne.

Błogosławiony Marceli Callo

Urodził się 6 grudnia 1921 r. w Rennes w Bretanii (Francja). Przez kilka lat był akolitą i harcerzem, po studiach rozpoczął pracę jako czeladnik drukarski i wstąpił do Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej (JOC). W 1943 Niemcy wywieźli go do pracy przymusowej. Był mocno przekonany o potrzebie kontynuowania działalności JOC, za co aresztowało go gestapo, po czym zesłano go do obozu koncentracyjnego Mauthausen i tam , gdzie zmarł 19 marca 1945 roku. Jego święto liturgiczne obchodzone jest w dniu jego śmierci.

Błogosławiona Klara Badano

Urodziła się 29 października 1971 w Sassello we włoskiej prowincji Sawona. W wieku 9 lat poznała "fokolarynów" Chiary Lubich i dołączyła do "Gen". Gdy miała 16 lat, stwierdzono u niej kostniakomięsaka, przeszła więc operację kręgosłupa, chemioterapię, a następnie doznała paraliżu nóg. Odmówiła morfiny, która odebrałaby jej jasność umysłu i nigdy nie straciła uśmiechu. Zmarła 7 października 1990 roku. Jej wspomnienie liturgiczne zostało ustanowione w dniu jej urodzin.

Błogosławiony Karol Acutis

Urodzony 3 maja 1991 r. w Londynie w rodzinie włoskich dyplomatów, ale dorastał w Mediolanie, gdzie rodzina przeprowadziła się we wrześniu tego samego roku. Chłopiec szybko odkrył, że ma talent do komputerów, który wykorzystał w służbie innym i szerzył za jego pośrednictwem treści chrześcijańskie. Był szczególnie oddany Maryi Pannie i Eucharystii oraz poświęcał się wolontariatowi wśród bezdomnych i w kuchniach dla ubogich. Gdy we wrześniu 2006 r. zapadł na nieuleczalną białaczkę, poświęcił Bogu tę resztkę czasu, który mu pozostał. Zmarł 12 października tego samego roku, w wieku zaledwie 15 lat. Kościół wspomina go w dniu jego urodzin.

tom, kg (KAI) / Watykan

 

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Protesty we Francji. Ranni policjanci z ostatniej chwili
Protesty we Francji. Ranni policjanci

Podczas sobotniej demonstracji przeciwko przemocy policji w Paryżu manifestanci zaatakowali radiowóz żelaznymi prętami; obrażeń doznało trzech funkcjonariuszy, którzy zostali ewakuowani przez specjalną jednostkę Brav-M - powiadomiły francuskie agencje informacyjne i media.

Marsz Miliona dla Dzieci: Masowe protesty w Kanadzie przeciwko transowaniu dzieci w szkołach z ostatniej chwili
"Marsz Miliona dla Dzieci": Masowe protesty w Kanadzie przeciwko transowaniu dzieci w szkołach

W 77 kanadyjskich miastach odbyły się protesty przeciwko ideologii gender. Tysiące rodziców protestowało przeciwko transowaniu i seksualizacji dzieci w szkołach. Lewicowi aktywiści zaczęli więc argumentować za... odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

Andrzej Duda ujawnił polskie plany wobec ukraińskiego zboża z ostatniej chwili
Andrzej Duda ujawnił polskie plany wobec ukraińskiego zboża

Prezydent Andrzej Duda wypowiedział się na temat decyzji polskiego rządu w sprawie zakazu ukraińskiego zboża w Polsce. Zdaniem prezydenta był to słuszny ruch, lecz należy poczynić kroki, aby tranzyt zboża trafił do najuboższych państw.

Ekspert po wizycie na Ukrainie: Nikt nie rozumie co skłoniło Zełenskiego do awantury z Polską z ostatniej chwili
Ekspert po wizycie na Ukrainie: Nikt nie rozumie co skłoniło Zełenskiego do awantury z Polską

Trwa ochłodzenie stosunków ukraińsko-polskich. Krótka wizyta Zełenskiego w Lublinie, podczas której nie spotkał się z żadnym polskim urzędnikiem, a tylko odznaczył polskiego wolontariusza Damiana Dudę i dziennikarkę TVN Blankę Zalewską, podsyciła tylko obawy o ich przyszłość.

Niemieckie media: Berlin zadowolony z planów Polski z ostatniej chwili
Niemieckie media: "Berlin zadowolony z planów Polski"

Niemieckie media komentują polskie działania zmierzające w kierunku wzmocnienia armii.

Agnieszka Romaszewska: Najwyraźniej doradcy powiedzieli Zełenskiemu, że obecny rząd w Polsce przegra wybory z ostatniej chwili
Agnieszka Romaszewska: Najwyraźniej doradcy powiedzieli Zełenskiemu, że obecny rząd w Polsce przegra wybory

Trwa ochłodzenie stosunków ukraińsko-polskich. Krótka wizyta Zełenskiego w Lublinie, podczas której nie spotkał się z żadnym polskim urzędnikiem, a tylko odznaczył polskiego wolontariusza Damiana Dudę i dziennikarkę TVN Blankę Zalewską, podsyciła tylko obawy o ich przyszłość.

Nowy sondaż. Rośnie dystans pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a KO z ostatniej chwili
Nowy sondaż. Rośnie dystans pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a KO

Sondaż wyborczy Estymator dla portalu Dorzeczy.pl. Gdyby wybory odbyły się w niedzielę zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica.

Jeden policjant nie żyje. Niepokojąca sytuacja w Kosowie z ostatniej chwili
Jeden policjant nie żyje. Niepokojąca sytuacja w Kosowie

Jeden policjant nie żyje, a drugi został ranny w wyniku nocnego ataku, do którego doszło w miejscowości Leposavić w Kosowie.

Politycy PiS: Powrót Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski z ostatniej chwili
Politycy PiS: Powrót Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski

Powrót Donalda Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski. Nie można do tego dopuścić – piszą w niedzielę w mediach społecznościowych politycy PiS, publikując spot wyborczy tego ugrupowania.

Rosja jest gotowa do negocjacji? Ławrow zabrał głos z ostatniej chwili
Rosja jest gotowa do negocjacji? Ławrow zabrał głos

Rosyjski szef dyplomacji – Siergiej Ławrow poinformował o gotowości Rosji do podjęcia negocjacji w związku z trwającą wojną na terytorium Ukrainy. Jednocześnie polityk oskarżył USA i Wielką Brytanię.

REKLAMA

Wybrano patronów ŚDM Lizbona 2023, wśród nich św. Jan Paweł II

Patronami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, wybranymi przez portugalski Komitet Organizacyjny tego wydarzenia jako przykłady do naśladowania, są: papież, 5 zakonników, 2 kobiety konsekrowane i 5 osób świeckich. Mężczyźni, kobiety, dziewczęta i chłopcy żyjący w różnych czasach, którzy pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi. Wraz z nimi patronką Dni, trwających od 1 do 6 sierpnia, jest Maryja – Ta, która zgodziła się być matką wcielonego Syna Bożego, która uczy, jak powiedzieć Bogu "tak”.
Uczestnicy ŚDM Wybrano patronów ŚDM Lizbona 2023, wśród nich św. Jan Paweł II
Uczestnicy ŚDM / EPA/MIGUEL A. LOPES Dostawca: PAP/EPA

Święci Jan Paweł II, Jan Bosko, Wincenty z Saragossy, Antoni z Lizbony (Padewski), Bartłomiej od Męczenników, Jan z Brito oraz błogosławieni Joanna Portugalska, Jan Fernandes, Maria Klara od Dzieciątka Jezus, Piotr Jerzy Frassati, Marceli Callo, Klara Badano i Karol Acutis – to 13 patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Komitet Organizacyjny ŚDM wybrał ich, ponieważ poświęcili swoje życie służbie młodzieży a swoim świadectwem pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi w każdym wieku. Wraz z nimi patronką międzynarodowego spotkania młodzieży jest Maryja Panna – młoda kobieta, która zgodziła się zostać matką wcielonego Syna Bożego, wielka postać drogi chrześcijańskiej, która uczy nas mówić Bogu "tak". W Orędziu na XXVII ŚDM Franciszek przypomniała, że Ona "wstała i poszła z pośpiechem", aby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, przynosząc jej Jezusa w swym łonie i tym samym uczy młodych ludzi nieść Chrystusa innym, a w tych trudnych czasach "otwiera na nowo wszystkim, a w szczególności młodym ludziom drogę bliskości i spotkania".

Święty Jan Paweł II

Wśród patronów lizbońskiego spotkania młodych nie mogło zabraknąć świętego Jana Pawła II, który w 1985 roku ustanowił ŚDM – wydarzenie, które przez lata gromadziło miliony młodych ludzi z pięciu kontynentów. Jego historia jest dobrze znana. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, a jego powołanie kapłańskie dojrzewało w latach II wojny światowej. W 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. 13 stycznia 1964 Paweł VI mianował go arcybiskupem krakowskim, a 26 czerwca 1967 włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. 16 października 1978 roku, w wieku 58 lat, kard. Wojtyła został wybrany na papieża, przyjmując imiona Jan Paweł II. Podczas swojego pontyfikatu, trwającego ponad 26 lat, odwiedził 129 krajów. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 został beatyfikowany, a 27 kwietna 2014 ogłoszony świętym. Jego święto liturgiczne obchodzone jest 22 października.

Święty Jan Bosko

Ten włoski święty poświęcił się całkowicie młodzieży, wspierając tworzenie seminariów, szkół, oratoriów, pisząc książki i tworząc system oświatowo-wychowawczy, zdolny do docenienia każdej osoby i promowania jej integralnego rozwoju. Urodził się w Castelnuovo d'Asti 16 sierpnia 1815 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1841 roku. Swoją posługę rozpoczął w Turynie, gdzie wraz z osieroconymi i opuszczonymi chłopcami postanowił założyć Oratorium św. Franciszka Salezego. Jest ojcem Rodziny Salezjańskiej, obecnie rozsianej po wszystkich kontynentach. Zmarł 31 stycznia 1888 r.; Kościół upamiętnia go tego samego dnia.

Święty Wincenty z Saragossy

Święty Wincenty, diakon i męczennik z IV wieku, patron Lizbony, urodził się w hiszpańskim mieście Huesca, stolicy prowincji Aragonii, w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec powierzył jego duchową formację biskupowi Saragossy Waleriuszowi, który przyjął go do służby w swojej diecezji, a także zlecił mu głoszenie kazań. Podczas prześladowań chrześcijan przez Dioklecjana, około roku 303, Wincenty został aresztowany i po długich torturach zmarł w więzieniu w Walencji 22 stycznia 304 roku. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 22 stycznia.

Święty Antoni

Urodził się w Lizbonie 15 sierpnia 1195. Jeszcze jako nastolatek wstąpił do klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Następnie postanowił zostać franciszkaninem i poprosił o wyjazd na misje. Dotarł do Maroka, gdzie zapadł na chorobę, która zmusiła go do zawieszenia działalności. Postanowił wrócić do ojczyzny, ale statek, którym płynął, zatonął u wybrzeży Sycylii, a on sam zdołał się uratować. Następnie dotarł do Asyżu i tam spotkał św. Franciszka, który powierzał mu różne zadania i głoszenie kazań, które gromadziły tłumy słuchaczy. Mianowany prowincjałem dla północnych Włoch, postanowił zamieszkać w Padwie i tam zmarł 13 czerwca 1231 roku. Jego szczątki przechowywane są w Wenecji Euganejskiej, w poświęconej mu bazylice, którą co roku odwiedzają tysiące pielgrzymów.

Święty Bartłomiej od Męczenników

Święty Bartłomiej od Męczenników również urodził się w Lizbonie 3 maja 1514 roku. W wieku 14 lat wstąpił do zakonu dominikanów, a w 1559 został arcybiskupem Bragi. Jego misja apostolska była ukierunkowana na ewangelizację ludu i uświęcenie duchowieństwa, a także wprowadzenie w życie postanowień Soboru Trydenckiego. Zmarł 16 lipca 1590 r., uznany przez lud za "świętego arcybiskupa, ojca ubogich i chorych". Kanonizował go Franciszek w 2019 r., jest upamiętniany 18 lipca.

Święty Jan de Brito

Inny święty z Lizbony urodził się tam 1 marca 1647 r. w rodzinie szlacheckiej (jego ojciec był gubernatorem Brazylii). Mając 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Był misjonarzem w Indiach, niepowstrzymanym w swoim głoszeniu Ewangelii, podejmował trudne podróże, aby głosić Chrystusa. Zginął śmiercią męczeńską w mieście Oriur (dzisiejszy stan Tamil Nadu na południu Indii) 4 lutego 1693 r., kanonizował go w 1947 Pius XII; wspomnienie liturgiczne zbiega się z datą jego męczeństwa.

Błogosławiona Joanna Portugalska

Joanna Portugalska, córka króla Alfonsa V, urodziła się w Lizbonie 6 lutego 1452 roku. Odrzuciła kilku królewskich zalotników, ponieważ była zdecydowana zostać "oblubienicą" Jezusa Chrystusa. Wybrała odosobnienie i prowadziła surowe i skromne życie, nie zapominając o potrzebujących. Zmarła w Aveiro 12 maja 1490 r. i tego samego dnia przypada jej święto liturgiczne.

Błogosławiony Jan Fernandes

Również ze stolicy Portugalii pochodzi jezuita Jan Fernandes, urodzony w 1551 roku. Był jednym z 73 misjonarzy, którzy towarzyszyli Ignacemu de Azevedo w podróży do Brazylii w 1570 roku. Wkrótce po wypłynięciu z portu, w pobliżu Wysp Kanaryjskich, statek, którym płynął ze swoimi współbraćmi, zaatakowała flota pięciu statków hugenockich piratów. Zginął śmiercią męczeńską 15 lipca 1570 roku. Jest upamiętniany wraz ze swoimi 39 współbraćmi męczennikami i błogosławionym Ignacym de Azevedo 17 lipca.

Błogosławiona Maria Klara od Dzieciątka Jezus

Urodzona w Amadorze, niedaleko Lizbony 15 czerwca 1843 w szlacheckiej rodzinie, Maria Klara od Jezusa została osierocona w wieku 14 lat i pragnąc życia zakonnego poświęconego Bogu i służbie ubogim, zdecydowała się wstąpić do tercjarek kapucyńskich Matki Bożej Poczętej. Następnie założyła Zgromadzenie Portugalskich Sióstr Szpitalnych, które ma swoje placówki także w Afryce i Indiach. Jej życie było naznaczone miłosierdziem. Zmarła 1 grudnia 1899 r., w dniu wybranym na jej wspomnienie liturgiczne.

Błogosławiony Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati

Urodził się w Turynie, w rodzinie z wyższej klasy średniej, 6 kwietnia 1901 roku. Był młodym uczniem szkoły średniej, kiedy zaczął uczestniczyć w Apostolstwie Modlitwy i dziełach św. Wincentego a Paulo. Przyjaciel wszystkich, z radością żył Ewangelią, okazując bezgraniczne i całkowite zaufanie Bogu i Opatrzności, a swój wolny czas poświęcał dziełom charytatywnym na rzecz ubogich i wydziedziczonych. Wstąpił do różnych zgromadzeń i stowarzyszeń katolickich i całym sercem zaangażował się w inicjatywy rozwoju społecznego i dobroczynności. W czerwcu 1925 r. zdiagnozowano u niego poliomyelitis, czyli nagminne porażenie dziecięce (choroba Heine-Medina), które doprowadziło do jego śmierci 4 lipca 1925, w dniu, w którym obchodzone jest jego święto liturgiczne.

Błogosławiony Marceli Callo

Urodził się 6 grudnia 1921 r. w Rennes w Bretanii (Francja). Przez kilka lat był akolitą i harcerzem, po studiach rozpoczął pracę jako czeladnik drukarski i wstąpił do Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej (JOC). W 1943 Niemcy wywieźli go do pracy przymusowej. Był mocno przekonany o potrzebie kontynuowania działalności JOC, za co aresztowało go gestapo, po czym zesłano go do obozu koncentracyjnego Mauthausen i tam , gdzie zmarł 19 marca 1945 roku. Jego święto liturgiczne obchodzone jest w dniu jego śmierci.

Błogosławiona Klara Badano

Urodziła się 29 października 1971 w Sassello we włoskiej prowincji Sawona. W wieku 9 lat poznała "fokolarynów" Chiary Lubich i dołączyła do "Gen". Gdy miała 16 lat, stwierdzono u niej kostniakomięsaka, przeszła więc operację kręgosłupa, chemioterapię, a następnie doznała paraliżu nóg. Odmówiła morfiny, która odebrałaby jej jasność umysłu i nigdy nie straciła uśmiechu. Zmarła 7 października 1990 roku. Jej wspomnienie liturgiczne zostało ustanowione w dniu jej urodzin.

Błogosławiony Karol Acutis

Urodzony 3 maja 1991 r. w Londynie w rodzinie włoskich dyplomatów, ale dorastał w Mediolanie, gdzie rodzina przeprowadziła się we wrześniu tego samego roku. Chłopiec szybko odkrył, że ma talent do komputerów, który wykorzystał w służbie innym i szerzył za jego pośrednictwem treści chrześcijańskie. Był szczególnie oddany Maryi Pannie i Eucharystii oraz poświęcał się wolontariatowi wśród bezdomnych i w kuchniach dla ubogich. Gdy we wrześniu 2006 r. zapadł na nieuleczalną białaczkę, poświęcił Bogu tę resztkę czasu, który mu pozostał. Zmarł 12 października tego samego roku, w wieku zaledwie 15 lat. Kościół wspomina go w dniu jego urodzin.

tom, kg (KAI) / Watykan

 

 Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe