REKLAMA

Znów nadwyżka. Świetne informacje z Ministerstwa Finansów!

Dobre informacje z Ministerstwa Finansów, które przedstawiło szacunkowy raport z wykonania budżetu za 1 kwartał roku 2018.
 Znów nadwyżka. Świetne informacje z Ministerstwa Finansów!
/ pixabay.com
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:
dochody 88,5 mld zł, tj. 24,9 %
wydatki 85,3 mld zł, tj. 21,5 %
nadwyżka 3,1 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.

W okresie styczeń-marzec 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. o ok. 3,3%.
Dochody z podatku VAT po pierwszym kwartale br. były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wpływy w samym marcu z tego podatku były wyższe o ok. 27% r/r. Pozwoliło to zrekompensować niższy poziom dochodów z VAT po styczniu związany z większym poziomem zwrotów dotyczących realizowanych inwestycji. W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, akcyza, gry oraz podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - marzec 2018 r.
odnotowano wzrost. I tak:
• dochody z podatku PIT były wyższe o 16,3% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe
o 6,5% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych
były wyższe o 3,4% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność
gospodarczą.
Natomiast dochody z podatku CIT po I kwartale były niższe o 4,1% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), co było związane głównie z układem kalendarza – termin rozliczenia rocznego CIT przypadał na sobotę (31 marca) co oznaczało przesunięcie części wpływów na kwiecień.

W okresie styczeń - marzec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,6 mld zł i było wyższe o 0,6 mld zł (tj. 11,7%) w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. 

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2018 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.wyniosło 85,3 mld zł tj. 21,5 % planu. W analogicznym okresie 2017 r.
przekazano na wydatki 87,5 mld zł, tj. 22,7 % planu. Niższe wykonanie  wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami
składek do FUS.

Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-marzec 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii
Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (więcej o ok. 1,4 mld zł).

Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 8,7%) w stosunku do okresu I-III 2017 r. co jest związane z harmonogramem płatności w tym okresie. 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura