REKLAMA

210. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. – Sejm oddał hołd walczącym

- Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonym sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości – czytamy w dzisiejszej uchwale, którą Sejm przyjął przez aklamację.
 210. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. – Sejm oddał hołd walczącym
/ Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania / mal. Jan Gładysz
W tym roku obchodzimy 210. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak zaznaczono w uchwalonym dziś dokumencie, wydarzenie to jest chlubną, lecz mało znaną kartką w historii narodu polskiego. Sejm przypomniał dziś, że 6 listopada 1806 r. przybyli do Poznania Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki, którzy wezwali do walki z zaborcą u boku Napoleona. Ten ówczesny zryw objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. - Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską – podkreślił Sejm.  

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej jest wyrazem pamięci i szacunku wobec wysiłków powstańców, a także podziękowaniem za ich odwagę i poświęcenie, a także za zmysł polityczny i realistyczne wykorzystanie okoliczności dla dobra sprawy polskiej.

Powstanie wielkopolskie 1806 roku było  zbrojnym wystąpieniem społeczeństwa polskiego przeciwko  wojskom pruskim. Otworzyło listę polskich powstań narodowych XIX wieku. Jest jednym z czterech wystąpień narodowych, które zakończyły się sukcesem. Uwiecznione przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” jest symbolem niezłomnego trwania idei Niepodległego Państwa Polskiego.


Źródło: sejm.gov.pl

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura