Prokuratura stawia zarzuty za budowę autostrady, która była "wielkim sukcesem rządu Tuska"

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu prowadzi postępowanie dotyczące doprowadzenia podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 900 tysięcy złotych. Doszło do tego poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru zapłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów dotyczących wynajmu sprzętu budowlanego, który był wykorzystywany przy budowie odcinka autostrady A-4 Radymno-Korczowa. Miało to miejsce w 2013 roku.
 Prokuratura stawia zarzuty za budowę autostrady, która była "wielkim sukcesem rządu Tuska"
/ T. Gutry - Tygodnik Solidarność
W toku prowadzonego śledztwa na polecenie prokuratora wczoraj (31 lipca 2018 roku) zatrzymano Bogumiła W. - prezesa Tech-Max Budownictwo spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator ogłosił mu zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy oszustwa na szkodę 20 firm podwykonawczych wykonujących z tytułu zawartych umów z firmą Tech-Max sp. z o.o. prace budowlane przy odcinku autostrady A4 Radymno-Korczowa w łącznej kwocie ponad 900 tysięcy złotych. 

Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania wskazuje na to, że firma Tech-Max Budownictwo sp. z o.o. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 20 podmiotów gospodarczych, którym nie wypłaciła należnych pieniędzy za wykonane przez te podmioty usługi na podstawie zawartych umów podwykonawczych dotyczących wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą do prac budowlanych odcinka autostrady A4 na tarasie Radymno–Korczowa. Miało to miejsce od lipca do grudnia 2013 roku.

Roboty budowlane na odcinku autostrady A4 Radymno-Korczowa inwestor - Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła generalnemu wykonawcy. Ten z kolei 28 czerwca 2013 roku zawarł umowę o wykonanie tych robót z firmą Bogumiła W. - Tech-Max Budownictwo jako podwykonawcą. Następnie firma Tech-Max Budownictwo zawarła umowy podwykonawcze z ustalonymi podmiotami gospodarczymi.

Za wykonaną pracę firma Tech-Max Budownictwo wystawiała faktury do zapłaty generalnemu wykonawcy. Ten dokonywał regularnych płatności na rzecz firmy Bogumiła W. Pomimo tego podejrzany, od lipca 2013 roku, zaprzestał wypłacania należnych kwot na rzecz podwykonawców, pomimo wykonania przez nich zleconych prac. W ten sposób prezes spółki dopuścił się oszustwa znacznej wartości na szkodę wielu podmiotów gospodarczych.

Firmom nielegalnie sprzedawano paliwo

W toku śledztwa ustalono ponadto, że w trakcie prac budowlanych spółka Tech-Max Budownictwo z siedzibą w Jarosławiu prowadziła działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwem ciekłym bez wymaganej koncesji. Dokonała ona zakupu paliwa za łączną kwotę co najmniej prawie 270 tysięcy złotych i następnie sprzedała je podmiotom gospodarczym wykonującym prace budowlane na podstawie zawartych z nią umów podwykonawczych przy budowie autostrady A4 na odcinku Radymno-Korczowa.

Bogumiłowi W. – prezesowi spółki Tech-Max Budownictwo prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 57g ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Prezes spółki Tech-Max Budownictwo podejrzany jest także o prowadzenie, wbrew przepisom ustawy, księgowości spółki oraz nie złożenie w terminie rocznego sprawozdania finansowego. 

Prokurator wniósł o zastosowanie aresztu

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, w szczególności z uwagi na obawę matactwa z jego strony oraz grożącą mu surową karę, wczoraj (31 lipca 2018 roku) prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Przemyślu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe