Protest oświaty zawieszony. Oto pełna treść porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Trwający od trzech tygodni strajk nauczycieli sparaliżował szkolnictwo niemal w całej Polsce. Na tydzień przed maturami ZNP ogłosiło zawieszenie strajku nie uzyskując niczego. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” tuż przed rozpoczęciem strajku podpisała z rządem porozumienie. Część nauczycieli z oświatowej „S”, w tym Sztab Protestacyjno-Strajkowy Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku uznał, że porozumienie nie jest satysfakcjonujące, gdyż postulat płacowy nie został w pełni zrealizowany, dlatego również członkowie oświatowej „S” uczestniczyli w strajku. Jednakże, co podkreślał na spotkaniu ze związkowcami 16 kwietnia br. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, poza postulatami płacowymi pozostałe postulaty ogłoszone przez Związek zostały zrealizowane.
 Protest oświaty zawieszony. Oto pełna treść porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli
/ fot.Shutterstock

Teraz najważniejsza jest realizacja podpisanego porozumienia oraz rozpoczęcie dyskusji  na temat głębszych reform zarówno w całym systemie polskiej oświaty, jak i zasad wynagradzania nauczycieli. Zdaniem gdańskiej oświatowej „Solidarności” popełniono błąd podając, że „oświatowy okrągły stół” ma się odbyć na Stadionie Narodowym, a nie na sali konferencyjnej w kompleksie stadionowym, ponadto w okrągłym stole ma wziąć udział co najwyżej kilkadziesiąt osób. Podobnego zdania jest Sekcja Krajowa „S”, która podkreśla, że zaproponowana formuła spotkania nie gwarantuje efektywnej dyskusji nad rzeczywistymi problemami polskiej oświaty. Dlatego przedstawiciele „S” w obradach „okrągłego stołu” będą uczestniczyć tylko w charakterze obserwatorów.

Poniżej publikujemy pełny tekst porozumienia między stroną rządową a NSZZ „Solidarność”:

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

1. Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

2. Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

4. Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5. Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

1. Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność”

2. Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”

3. Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”

4. Panią Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność”

5. Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

jako obserwator – ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły, że:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł. na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

 • · nauczyciela stażysty – 3 197 zł
 • · nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
 • · nauczyciela mianowanego – 4 604 zł
 • · nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września2019 r. nauczycieli stażystów to479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15 % wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. Wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%. W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 • · nauczyciela stażysty – 2 780 zł,
 • · nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł
 • · nauczyciela mianowanego – 3 248 zł
 • · nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

 • · nauczyciela stażysty – 3 335 zł
 • · nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
 • · nauczyciela mianowanego – 4 803 zł
 • · nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego

 • · nauczyciela stażysty – 515 zł,
 • · nauczyciela kontraktowego – 529 zł
 • · nauczyciela mianowanego – 601 zł
 • · nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego

 • · nauczyciela stażysty – 617 zł,
 • · nauczyciela kontraktowego – 685 zł
 • · nauczyciela mianowanego – 890 zł
 • · nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy 2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku 3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu

 • · zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • · zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;
 • · zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery – ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas. 2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

 • · zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
 • · ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
 • · zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
 • · zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie). 4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych. 5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.


www.solidarnosc.gda.pl 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Profesor Siergiej Radczenko na łamach The Spectator: Dlaczego Rosja musi zostać UPOKORZONA na Ukrainie Wiadomość
Profesor Siergiej Radczenko na łamach The Spectator: Dlaczego Rosja musi zostać UPOKORZONA na Ukrainie

Niektórzy europejscy przywódcy, ze szczególnym uwzględnieniem Emmanuela Macrona i Olafa Scholza, uważają, że "Rosji nie wolno poniżyć", chociaż to Rosja jest brutalnym agresorem na Ukrainie, który ma na sumieniu nie tylko militarną agresję na niepodległe państwo, ale coraz więcej wskazuje na to, że również zbrodnie wojenne. Innego zdania jest Siergiej Radczenko profesor w Centrum Kissingera, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University w Waszyngtonie.

Polska firma będzie współpracowała z reprezentacją Ukrainy w piłce nożnej. Sport ma nie tylko wymiar fizyczny Wiadomość
Polska firma będzie współpracowała z reprezentacją Ukrainy w piłce nożnej. "Sport ma nie tylko wymiar fizyczny"

Firma Publicon Sport z Wrocławia będzie zajmować się szukaniem partnerów i sponsorów dla reprezentacji Ukrainy, która w czerwcu wystąpi dwukrotnie w roli gospodarza w Lidze Narodów UEFA.

[video] Niebywałe! Analityk w rosyjskiej państwowej TV ostro nt. wojny na Ukrainie: Sytuacja będzie się pogarszać (...) jesteśmy w całkowitej izolacji (...) musimy to rozwiązać Wiadomość
[video] Niebywałe! Analityk w rosyjskiej państwowej TV ostro nt. wojny na Ukrainie: "Sytuacja będzie się pogarszać (...) jesteśmy w całkowitej izolacji (...) musimy to rozwiązać"

W jednym z najważniejszych talk-show emitowanym na antenie państwowej rosyjskiej telewizji miał miejsce ciekawy i dla Rosjan zapewne bardzo zaskakujący monolog analityka wojskowego i emerytowanego pułkownika Michaiła Chodarionoka. - Sytuacja będzie się pogarszać (...) jesteśmy w całkowitej izolacji geopolitycznej (...) Ta sytuacja nie jest normalna i w ten czy inny sposób musimy ją rozwiązać - apelował Chodarionok.

Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe